+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

bezpečnost a zdraví

bezpečnost a zdraví
28.12.2011

Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe

Jak vyplývá z prvních úvodních vět, autoři poskytují další pohled na větrání chráněných únikových cest (CHÚC) a protipožární předpisy ve vzduchotechnice. Požáry způsobují škody a není problém pochopit, že je snaha je minimalizovat. Zda má tendence k „totální“ protipožární ochraně průkazný základ, obzvlášť z hlediska záchrany osob, je vhodnou otázkou do diskuze. Článek pokládá řadu i nepřímých otázek a dokumentuje rozporuplnost diametrálně odlišných požadavků na řešení větrání budov. Určitě by bylo na místě také diskutovat o problematice větrání CHÚC i z hlediska délky času při úniku touto cestou a porovnat z tohoto titulu působení vzniklé koncentrace škodlivin na lidský ­organizmus ve vazbě na přípustné koncentrace škodlivin. I v běžném a pracovním životě se realisticky předpokládá, že na člověka působí škodliviny a v některých zaměstnáních se připouštějí i určité zvýšené limity, které se označují za rizikové. To asi v určité míře platí i pro mimořádné události, jakou je i evakuace při požáru. Předpokládá se, že dříve stanovená intenzita výměny vzduchu koresponduje s hygienickými požadavky. Pak je na místě otázka, v čem a zda je kritérium přetlaku v CHÚC vhodné.
Rozhodně lze považovat článek za podnětný a inspirativní.
Aktuální vydání časopisu