+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cech topenářů a instalatérů ČR informuje

15.08.2011 Autor: Ing. Vladimír Valenta Časopis: 5/2011

Příprava teplé vody, její distribuce a řízená dezinfekce

Cech topenářů a instalatérů (www.cechtop.cz) každoročně zajišťuje přednášky v sekci malého tepla na Teplárenskyěch dnech. Ty se konaly letos v dubnu v Ostravě. Se zajímavou přednáškou vystoupil doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, z QZP, s.r.o. Brno. Zde je ukázka z jeho přednášky.

Co uvést k termodezinfekci

Pokud jsou k dispozici technické předpoklady pro možnost dosahování potřebné teploty nad 70 °C, jako kapacita ohřevu, možnost dilatací v potrubní síti, kvalita vstupní vody, aby byla měkká či upravená atd., je snadno proveditelná, je však třeba zvážit, že:

 • nebezpečí opaření hostů při tak horké vodě; běžná teplota na sprchování je 42 °C, při teplotě 55 °C hrozí opaření za 2 až 3 s.,
 • problém legionel je pozastaven, nikoliv odstraněn,
 • nejdéle do cca 6 týdnů jsou bakterie legionely opět v původní koncentraci, znamená to tento postup včetně odpouštění, bez něj to nemá smysl, provádět jednou za 6 až 8 týdnů,
 • je doporučována nedostatečně informovanými techniky, správci objektů, projektanty atd.

Prostě se v rámci „Měření a regulace“ zavede „Program legionela“ a jednou týdně celou soustavu, přičemž si někdo myslí, že celou soustavu, ohřejeme a udržujeme dvě hodiny na 70 °C. Že je třeba potrubní síť z pozinkovaných trubek nikdo nezvažuje. A proč? Teče voda? Teče! Kdo potom může za to, že v takto „zajištěné“ soustavě výroby teplé vody a distribuce studené i teplé vody jsou problémy, ke kterým se doslova nikdo nechce hlásit. Jako třeba nepřijatelný pach teplé vody a také u souběžně vedené vody studené. To je zejména problém potrubního připojení jen průtočného potrubí k potrubí cirkulačnímu u teplé vody.

Co hovoří proti:

 • nepřihlíží se prakticky nikdy ke kvalitě materiálu potrubní sítě a zařízení ohřevu; možnosti poškození korozí, dilatacemi, zvýšenou inkrustací potrubí atd.,
 • obtížně proveditelná v zařízeních s nepřerušovaným provozem, tj. v hotelích, nemocnicích, domovech seniorů atd., stejně jako v bytových domech,
 • v některých stoupačkách a necirkulovaných přípojných potrubích zůstává voda termicky neupravená,
 • doporučovanou teplotou se nedosáhne dezinfekce stěn vodovodního potrubí; biofilmy v potrubí zůstávají prakticky neporušeny,
 • přívod čerstvé vody se obvykle termicky neupravuje, jsou ale soustavy, které toto řeší, ale i zde jsou podmínky pro šíření původce onemocnění bakteriemi legionela; do soustavy přichází nové bakterie se vstupující studenou vodou; jak jinak se do technických vodních obslužných soustav (TVOS) dostávají?,
 • bakterie se přizpůsobují zvýšeným teplotám, ty které přežily předávají svoje „znalosti“ dalším generacím; populační doba je cca 3 hodiny; za jeden den je z jedné bakterie cca jeden tisíc!,
 • zvýšené riziko opaření hostů, pacientů, ubytovaných,
 • termická úprava musí být prováděna častěji, cca nejméně jednou za 8 týdnů, tj. 1x za 2 měsíce, tudíž 6x za rok,
 • je nutno počítat s předčasným poškozením vodovodního potrubí, armatur, zařízení ohřevu i koncových distribučních baterií,
 • zvyšuje se spotřeba vody o vodu potřebnou na následné ochlazení uživatelem-hostem na vhodnou uživatelskou teplotu: teplá voda s vyšší teplotou se delší dobu míchá s vodou studenou a voda o vyšší teplotě odchází do odpadu; spotřeba teplé vody v čase termodezinfekce bez řízeného odpouštění je vyšší nejméně o 15 až 25 %, dochází také ke zvýšení spotřeby vody studené,
 • tepelným zatížením dochází k poškozování potrubní sítě,
 • zvýšenou teplotou jsou dány problémy s podstatně zvýšeným usazováním inkrustů,
 • dochází k ohřevu vody studené v souběhu potrubí ve stoupačkách i vodorovných rozvodech a zde může takto vzniknout problém s legionelou ve studené vodě!

Jestliže běžný ohřev na teplotu 55 °C v místě výroby teplé vody má náklady pro 1 m3 teplé vody obrazně řečeno „100“, pak za termodezinfekce, při požadované teplotě v soustavě nad 70 °C a bez odpouštění v koncových bodech, je cena 1 m3 teplé vody i více než „220“! Při odpouštění v koncových bodech distribuce by to znamenalo 5 minut průtoku vody s teplotou nad 70 °C. Takže uvedený koeficient bude okolo „400“. Ale stejně tam mikrobiologickou kolonizaci budete mít za těch 6 týdnů zpátky.

Pro celkové porovnání je třeba zvážit i dopady na životnost rozvodů. Např. u objektu hotelu s denní spotřebou teplé vody 45 m3,lze uvažovat snížení životnosti za 3 termodezinfekce o 1 %, což je vlastně hodnota 1 % z nákladů na rekonstrukci celé TVOS, tj. výroby i distribuce. Odhad nákladů na rekonstrukci TVOS je cca 15 mil. Kč + ztráta z vyloučení provozu, bez tržeb po dobu nejméně tří měsíců, tedy celkem cca 25 mil. Kč. Takže 1 % má hodnotu cca 400 tis. Kč! Ročně je třeba pro dosažení minimalizace mikrobiologického rizika touto cestou alespoň 6× provedení termodezinfekce, tj. zkrácení životnosti soustavy nejméně o 2 %, tj. ztráta 800 tis. Kč. Zde uváděná čísla jsou odhadem několika odborníků a s využitím zjištěných hodnot a stavů, ale je třeba je brát jako návod na přemýšlení, aby si každý dosadil čísla svoje, se kterými se důvěrně zná.