+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Větrání Kermi x-well (S-série)

Firma: KERMI s.r.o.

Uvedení do provozu

Následující video znázorňuje uvedení do provozu větrací centrální jednotky Kermi x-well S-série. S-série řízeného centrálního větrání Kermi x-well je ideální pro modernizace a novostavby rodinných, ale i bytových domů. Pro shlédnutí dalších videí s produkty Kermi naleznete na https://www.kermi.cz/video.

Základním předpokladem pro efektivní provoz větrací jednotky je její komplexní zprovoznění. Řízené větrání obytných místností musí uvést do provozu kvalifikovaný odborník v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, nařízeními, směrnicemi a instalačními pokyny a musí být provedeno podle následujícího schématu.

Přednastavení

Při přednastavení větrací jednotky se zjišťuje a upravuje celkový objemový průtok větrání. Postup měření celkových objemových průtoků je následující: Celkové objemové průtoky je nutné nastavit podle vypočteného množství vzduchu jednotlivých stupňů ventilátoru (podle DIN 1946-6) a zdokumentovat v protokolu o uvedení do provozu. Množství vzduchu mezi přiváděným a odváděným vzduchem by mělo být vždy vyvážené. Doporučuje se nastavit objem odváděného vzduchu o něco vyšší než objem přiváděného vzduchu, aby se minimalizovalo riziko přetlakování budovy. Aby byl zajištěn vyvážený poměr vzduchu, musí být odpovídajícím způsobem nastaveny úrovně otáček ventilátorů. Celkový objemový průtok vzduchu lze zjistit pomocí diferenčního tlakoměru na větrací jednotce obytné místnosti. Z naměřených tlakových ztrát se určí objemový průtok přiváděného vzduchu a celkový objemový průtok odváděného vzduchu pomocí příslušných charakteristik zařízení větrací jednotky. 

Měření

Po přednastavení větrací jednotky je nutné upravit objemové průtoky v jednotlivých místnostech, které byly navrženy podle koncepce větrání. Jako pomůcka je zapotřebí měřicí nálevka s přidruženým lopatkovým anemometrem.

Nastavení

Při porovnání je skutečný objemový průtok porovnán s cílovým objemovým průtokem a upraven. Pokud skutečný objemový průtok jednotlivých místností odpovídá specifikaci žádané hodnoty, není přestavování nutné. Pokud je odchylka příliš velká, lze požadovaného objemu vzduchu dosáhnout zmenšením volného průřezu při příliš vysokém objemovém průtoku a/nebo rozšířením volného průřezu příliš malým objemovým průtokem.


Více informací o Kermi produktech pro řízené větrání naleznete na www.kermi.cz.