+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

GIACOMINI CZECH – Regulátor diferenčního tlaku R206C

Vyvažovací ventily R206C regulují diferenční tlak a udržují ho konstantní při jakémkoliv průtoku.

Popis

Vyvažovací ventily R206C regulují diferenční tlak a udržují ho konstantní při jakémkoliv průtoku. Nominální diferenční tlak lze plynule regulovat v rozmezí od 5 do 30 kPa v režimu “L” (low - nízký) nebo od 25 do 60 kPa v režimu “H” (high – vysoký). Rozsah nastavitelných hodnot je uveden v grafech. Základní hodnota nastavená z výroby je na minimu. Spolu s ventilem se dodává také metrová kapilární trubice, která se připojí k partnerskému regulačnímu ventilu v okruhu.

Image 1

Funkce

Hydraulický okruh lze regulovat pomocí kombinace dvou ventilů: statického vyvažovacího ventilu (R206B) a regulátoru diferenčního tlaku (R206C). Statický vyvažovací ventil (R206B) instalovaný na přívodu do regulovaného okruhu je nastaven na požadovaný maximální průtok a propojen pomocí měděné kapilární trubice (dodává se s R206C) s regulátorem diferenčního tlaku (R206C), který je instalován na vratném potrubí z regulovaného okruhu. Regulátor diferenčního tlaku (R206C) tak může udržovat tlak na předem nastavené hodnotě (projektované hodnotě) v rámci příslušné části soustavy. Interakce dvou opačných sil způsobí, že pružná membrána (1) pohybuje kuželkou ventilu (2): zdola působí tlak protékající vody vratného potrubí (A), který má tendenci otevřít ventil, shora působí tlak protékající vody přívodního potrubí (B) přiváděný kapilární trubicí. Otvírání a zavírání kuželky ventilu umožňují dvě pružiny (3), které mají nastaveno předpětí ovládacím kolečkem (4). Dvojitá pružina umožňuje regulaci ve dvou nastavovacích režimech v jediném ventilu (L – low, nízký; H – high, vysoký).

Image 2

Image 3

Image 4Příklad zapojení R206C na systém podlahového vytápění


Pro více informací si stáhněte katalogový list na webové stránce https://www.giacomini.cz/r206c