+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Elektronický poměrový rozdělovač topných nákladů - doprimo 3 radio

Náklady na vytápění tvoří významnou položkou domácího rozpočtu a nedílnou součást ročního vyúčtování nákladů na byt. ista otevírají nové možnosti v oblasti přenosu, evidence a zobrazování údajů o spotřebě a jejich spolehlivého přepisu do softwarů na rozpočítání nákladů. Výsledkem je srozumitelné vyúčtování a efektivnější kontrola nad spotřebou tepla.

Přístroj slouží k rozdělení celkových nákladů za dodané teplo mezi jednotlivé byty a nebytové prostory. Je koncipován jako 2 senzorový přístroj, který zaznamenává teplotu topného tělesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje jejich rozdíl. Na základě tohoto rozdílu dochází k načtení dílků, které jsou podkladem pro výpočet spotřební složky. Přístroj je menších rozměrů a jednoduše se instaluje na téměř všechny typy topných těles.

Image 0

Automatický dálkový odečet bez vstupu do bytů

Díky zabudovanému rádiovému modulu se údaje o spotřebě . Odečet se provádí sběrnicí dat, která sbírá denní údaje o spotřebě zcela automaticky. Následně se data elektronicky a bezpečně přenášejí do systému pro rozúčtování a energetického monitoringu .

Spotřeba tepla pod kontrolou

Denní údaje o spotřebě a funkčnosti měřičů jsou přístupné na internetovém portálu ista24. Vlastníci a správci budov mají jednoduchý online přístup k užitečným informacím o historii spotřeby tepla.

Vaše výhody

  • indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění
  • splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED)
  • 2čidlová technologie garantuje přesnou registraci tepla
  • letní režim, který eliminuje registraci tepla mimo topnou sezónu
  • displej umožňuje kontrolu naměřených hodnot
  • životnost 10 let provozu