+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Články autora doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

otopné soustavy
21.04.2014

Poměrové rozpočítávání ztrát v rozvodech teplé vody

Stav rozvodů teplé vody u čtyřtrubkového rozvodu tepla nebývá uspokojivý. Množství havárií na takových rozvodech nenechává nikoho na pochybách, že při nich dochází k velkým škodám na teple, uniklé vodě, zničených tepelných izolacích v podzemních kanálech a následných škodách. Škody po havárii spočívají v extrémním zvýšení tepelných ztrát rozvodného potrubí teplé vody.
Problémy takových havárií spočívají v tom, že se nesnadno zjišťují. Je nepříliš známou skutečností, že spotřeba teplé vody klesá v nočních hodinách až na nulu. Věci znalá teplárenská společnost, jak o tom informoval Ing. Tichý ze společnosti Dalkia na topenářském setkání, této skutečnosti může využít ke sledování, zda vodoměr na vstupu do ohřevu vykazuje každý den také nulovou hodnotu spotřeby. Pokud ne, je to signál k hledání místa úniku vody.
Větší část dodavatelů tepla čeká, až se únik teplé vody někde viditelně projeví, nebo se spotřeba studené vody na vstupu do ohřevu výrazně zvýší za delší časové období v řádu desítek procent. Neřešená zvýšená spotřeba teplé vody je nerovnoměrně rozúčtována mezi jednotlivé odběratele. Záměrem článku autora je zpřesnit rozpočítání spotřeby teplé vody pomocí objektového měření, zvýšit spravedlnost rozpočítávání ztrát a současně umožnit dodavateli teplé vody i uživatelům domu identifikovat případné závady ve velmi krátkém časovém horizontu.
Aktuální vydání časopisu