+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Měření spotřeby teplé vody v praxi – dodatek

04.05.2012 Autor: doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Časopis: 3/2012

V minulém sešitu č. 2/2012 Topenářství instalace byl publikován článek Jaroslava Šípala „Měření spotřeby teplé vody v praxi“. Autora jsme požádali, zda by bylo možné text doplnit o odhad, kolika odběratelů se může týkat nepřesná metodika měření. Například na základě celonárodní statistiky, podkladů TS ČR atp.

Zde je jeho odpověď.

Podat přesnou odpověď je nemožné, protože nejsou k dispozici žádné statistiky na národní úrovni. Statistické údaje na stránkách teplárenského sdružení jsou cca 10 let staré. Mohou existovat pouze statistiky u jednotlivých dodavatelů tepelné energie a ty jsou velmi lokálně zaměřené.

Ze současných dostupných dat je možno provést pouze odborný odhad jakého počtu bytových domů by se uvedená problematika dotýkala. Z předběžných výsledků sčítání obyvatel [1], které proběhlo v roce 2011, jsou citovány dvě tabulky:

Zajištění vytápění bytové jednotky z kotelny mimo dům může být uskutečněno jednak soustavou centralizovaného zásobování teplem, ale i blokovou kotelnou, která je v sousedním objektu. Protože při sčítání dojde také k chybám respondentů, vzniklých nekonkrétními otázkami a také neznalostí oblasti vytápění respondenty, je vhodné odhadovat, že 60 % bytových jednotek je zásobováno ze soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT).

Ústřední vytápění z kotelen mimo dům je zajištěno pro 45,3 % z množství bytů s ústředním topením.

Image 1Tab. 1 • Domy podle obydlenosti

Image 2Tab. 2 • Obydlené byty podle způsobu vytápění

Aplikováním předchozích úvah je možné odhadnout, že dodávka tepla ze sou­stavy CZT se týká cca 58 340 bytových domů. V tomto množství se ale mohou vyskytnout domy, které připravují teplou vodu pouze pro sebe, těch se otázka měření dodávky teplé vody na patě objektu netýká. Dále se zde mohou vyskytovat bytové domy, které již mají měření teplé vody na patě objektu instalováno.

Z předchozích úvah je vidět, že veškeré odhady jsou velmi obtížné a jsou zatížené velkou chybou. Můj odborný odhad je, že otázka patních měřičů teplé vody by mohla být zajímavá asi pro 30 až 40 tisíc bytových domů.

Použité zdroje

[1] http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home – První předběžné výsledky sčítání lidu domů a bytů v roce 2011