+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zprostředkovatelské smlouvy o dodávkách energií stále v hledáčku ČOI

03.01.2020 Časopis: 8/2019

Česká obchodní inspekce v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 pokračovala v kontrolní akci zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií.

Celkem provedla 7 kontrol a porušení obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci zjistila ve všech 7 případech. V rámci jedné kontroly bývají v mnoha případech posuzovány i desítky spotřebitelských smluv, které v rámci podání obdržela ČOI k využití při kontrolní činnosti.

Zjištěno bylo porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (např. zákaz užívání nekalých obchodních praktik jako je klamavé konání, klamavé opomenutí či neposkytnutí informace o subjektu mimosoudního řešení sporů), v některých případech pro změnu kontrolovaná osoba porušila zákon tím, že nevytvořila podmínky pro výkon kontroly, za což hrozí ze zákona sankce až do výše 500 000 Kč.

ČOI pravomocně uložila v tomto období celkem 4 pokuty ve výši 1 690 000 Kč. Vzhledem k tomu, že u všech kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů, kontroly v oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících se zprostředkováním a s uzavíráním smluv o dodávkách energií probíhají i v posledním čtvrtletí.

Oddělení poradensko-informačních služeb České obchodní inspekce pro spotřebitele připravilo k tématu „aukce energií“ speciální záložku viz: www.coi.cz/aukce

Z tiskové zprávy

Související časopisy