+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zálohované čerpadlo z Jablotronu

28.12.2012 Firma: JABLOTRON ALARMS a.s. Časopis: 8/2012

„Když mi topenářská firma instalovala na chalupě krbovou vložku s teplovodním výměníkem, požadoval jsem zálohované oběhové čerpadlo. Nevěřil jsem, že na trhu není žádné profesionální řešení zálohující chod čerpadla při výpadku elektrické energie, a tak jsem strávil několik večerů na Internetu. A opravdu jsem u žádného z výrobců nic uspokojivého nenašel. A tak mě napadlo, že Jablotron má šanci stát se první firmou, která elegantně vyřeší nepříjemný problém“, vysvětluje Dalibor Dědek, ředitel jablonecké společnosti Jablotron.

Oběhová čerpadla při výpadku elektřiny přestanou fungovat a s jejich zálohováním je problém. Nestačí totiž jen nějaký měnič s baterií, například běžný typ používaný k transformaci stejnosměrného napětí autobaterie na střídavé síťové 230 V. Je potřeba zajistit pravidelné testování akumulátoru, optimalizovat spotřebu elektrické energie při výpadku sítě a hlavně nepřetržitě monitorovat, zda všechny klíčové prvky otopné soustavy spolehlivě fungují. V případě výskytu vážné poruchy nebo situace, která k ní vede, musí zálohovací systém s předstihem varovat uživatele, že nastal problém. Správným řešením je sestava, u které výrobce garantuje celkovou funkci, nikoliv pouze základní vlastnosti dílčích komponentů.

Sada CP-201S je kompletní řešení

Kromě energeticky účinného čerpadla, které splňuje požadavky směrnice o ekodesignu účinné od 1. ledna 2013 na energetickou náročnost mokroběžných oběhových čerpadel, obsahuje sestava CP-201S řídicí a napájecí jednotku se zálohovacím akumulátorem. Zabudován je také regulátor pro řízení teploty otopné vody pomocí servomotoru směšovacího ventilu. Díky tomu může celá otopná soustava normálně fungovat bez dodávky proudu. Když se přiblíží vybití akumulátoru, dokáže systém zavřít přívod vzduchu do kotle nebo aktivovat nouzové chlazení. Uživatele na vzniklou si­tuaci upozorní zvuk sirény nebo varovná SMS.

Image 6

Image 7

Základem sestavy je unikátní čerpadlo s nízkým příkonem energie. Je v něm použit speciální 12V synchronní elektromotor. Čerpadlo se při výpadku sítě napájí přímo z akumulátoru a nevznikají proto žádné ztráty energie způsobené převodem napětí. Při vhodném nastavení je systém schopen fungovat z akumulátoru nepřetržitě až 24 hodin.

Zabudovaný mikropočítač pravidelně testuje klíčové části sestavy. Je sledována kapacita zálohovacího akumulátoru, správnost jeho dobíjení, ale také to, zda se čerpadlo skutečně otáčí, nebo zda nedošlo k závadě připojených senzorů. Případná porucha je indikována akustickým signálem a odpovídajícím kódem na displeji řídicí jednotky. Vážné poruchy navíc zapínají výstup pro sirénu. Připojit lze také GSM hlásič, který dokáže vyslat poruchovou SMS zprávu.

Image 5

Při instalaci a testování sestavy může technik využít přehledné servisní menu. Tím lze zobrazit vnitřní parametry systému (teplota snímačů, otáčky čerpadla, stav termostatu atd.). V servisním menu lze také změnit výrobcem přednastavené parametry v případě, že otopná soustava vyžaduje jiné.

Typické aplikace zálohovaného čerpadla

Režim provozu čerpadla se volí přepínačem v řídicí jednotce. Typické příklady použití jsou znázorněny pomocí nákresů (legenda: Č = čerpadlo, T1T2 = snímače teploty, = servomotor regulačního ventilu).

1. Vytápění s kotlem na tuhá paliva

spalinový termostat (je součástí dodávky) zapíná oběhové čerpadlo a zabudovaný regulátor řídí servoventil tak, aby udržoval požadovanou teplotu vody vracející se do kotle.

Image 1

2. Vytápění z akumulační nádrže 

pokojový termostat zapíná oběhové čerpadlo a regulátor servoventilu řídí teplotu vody do radiátorů (podlahových smyček).

Image 2

3. Solární ohřev

čerpadlo se zapíná v případě, že teplota solárního panelu převyšuje teplotu zásobníku. Elektronika navíc zajišťuje zpětné chlazení zásobníku, dojde-li k jeho přehřátí.

Image 3

4. Zálohované čerpadlo

oběhové čerpadlo se zapíná spojením svorek řídicí jednotky. V tomto režimu se nevyužívá zabudovaný regulátor směšovacího ventilu.

Image 4

Technické parametry sestavy CP-201S

Image 8


Více informací o výrobku naleznete na www.jablotron.cz.

Firemní článek