+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2014/1

07.02.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 151/2013 až včetně 7 /2014 Sb.

Částka 162

 • 418/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 4. prosince 2013 o vydání cenových rozhodnutí
  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, cenové rozhodnutí č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, a cenové rozhodnutí č. 6/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.
  … uveřejnil … rozhodnutí č. 3/2013 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2013, v částce 6, a … rozhodnutí č. 4/2013 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28.  listopadu 2013, v částce 7. … Dále … uveřejnil cenové rozhodnutí č. 5/2013 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2013, v částce 8, a cenové rozhodnutí č. 6/2013 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2013, v částce 9. … Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2014.

Částka 171

 • 435/2013 Sb. Vyhláška ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
  a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
  Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
  a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • 436/2013 Sb. Vyhláška ze dne 16. prosince 2013 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a po­stupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů; Účinnost: dnem 1. ledna 2014
 • 438/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 16. prosince 2013 o vydání cenového rozhodnutí
  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 7/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 12. prosince 2013, v částce 10… Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2014.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2013

Vydané ČSN

 • 62. ČSN EN ISO 9488 (73 0300), kat. č. 94199 Solární energie - Slovník; (idt ISO 9488:1999); Vydání: Prosinec 2013
 • 67. ČSN 73 4231, kat. č. 94273 Kamna - Individuálně stavěná kamna; Vydání: Prosinec 2013

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN 16129 (06 1821), kat. č. 94416 Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry; EN 16129:2013; Platí od: 2014-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2014

Vydané ČSN

 • 42. ČSN EN 60519-12 (33 5002), kat. č. 94434 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení; (idt IEC 60519-12:2013); Vydání: Leden 2014
 • 81. ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427), kat. č. 94565 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně; (idt ISO 11297-1:2013); Vydání: Leden 2014
 • 82. ČSN EN ISO 11297-3 (64 6427), kat. č. 94566 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; (idt ISO 11297-3:2013); Vydání: Leden 2014
 • 87. ČSN 73 4230, kat. č. 94473 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm; Vydání: Leden 2014
 • 93. ČSN 75 6760, kat. č. 94461 Vnitřní kanalizace; Vydání: Leden 2014

Změny ČSN

 • 159. ČSN EN 12056-3 (75 6760), kat. č. 94541 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet; Vydání: Červen 2001 Změna Z2; Vydání: Leden 2014