+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/8

28.01.2021 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 163/2020

 • 403. Zákon ze dne 29. září 2020, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infra­struktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Tento zákon nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2021.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2020

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 80000-2 kat. č.: 511177 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika; Vydání: Listopad 2020
 • 12. ČSN EN 1359 kat. č.: 511254 Plynoměry – Membránové plynoměry; Vydání: Listopad 2020
 • 38. ČSN EN IEC 63056 kat. č.: 511226 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie*); Vydání: Listopad 2020
 • 50. ČSN ISO 11724 kat. č.: 511246 Tuhá paliva – Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku; Vydání: Listopad 2020
 • 51. ČSN ISO 18806 kat. č.: 511245 Tuhá paliva – Stanovení obsahu chloru; Vydání: Listopad 2020
 • 52. ČSN ISO 13605 kat. č.: 511247 Tuhá paliva – Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu – Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie; Vydání: Listopad 2020
 • 63. ČSN EN 13384-1+A1 kat. č.: 511408 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny; Vydání: Listopad 2020
 • 64. ČSN EN 13384-2+A1 kat. č.: 511409 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny; Vydání: Listopad 2020

Změny ČSN

 • 110. ČSN EN ISO 21809-3 kat. č.: 511400 Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 3: Izolace obvodových svarů; Vydání: Červenec 2017; Změna A1; Vydání: Listopad 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 8. ČSN EN ISO 7369 kat. č.: 510684 Potrubí – Kovové hadice a sestavy hadic – Slovník; Platí od: 2020-12-01
 • 10. ČSN EN 16436-1+A3 kat. č.: 510686 Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 1: Hadice a trubkové přívody; Platí od: 2020-12-01
 • 12. ČSN EN 16728+A2 kat. č.: 510688 Zařízení a příslušenství na LPG – Znovu­plnitelné lahve na přepravu LPG jiné, než běžné svařované a pájené ocelové lahve – Periodická kontrola; Platí od: 2020-12-01
 • 13. ČSN EN 1440+A2 (07 8440) kat. č.: 510689 Zařízení a příslušenství na LPG – Znovu­plnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Periodická kontrola; Platí od: 2020-12-01
 • 14. ČSN EN ISO 16964 kat. č.: 510690 Lahve na plyny – Sestavy pružných hadic – Specifikace a zkoušení; Platí od: 2020-12-01
 • 15. ČSN EN IEC 63132-1 kat. č.: 510691 Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů – Část 1: Obecné aspekty; Platí od: 2020-12-01
 • 16. ČSN EN IEC 63132-2 kat. č.: 510692 Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů – Část 2: Vertikální generátory; Platí od: 2020-12-01
 • 17. ČSN EN IEC 63132-3 kat. č.: 510999 Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů – Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína; Platí od: 2020-12-01
 • 18. ČSN EN IEC 63132-4 kat. č.: 510998 Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů – Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína; Platí od: 2020-12-01
 • 19. ČSN EN ISO 8659 kat. č.: 510693 Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; Platí od: 2020-12-01
 • 40. ČSN EN IEC 63086-1 kat. č.: 510724 Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky; Platí od: 2020-12-01
 • 41. ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 kat. č.: 510721 Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2–7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače; Platí od: 2020-12-01
 • 42. ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 kat. č.: 510714 Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2–8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků; Platí od: 2020-12-01
 • 43. ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 kat. č.: 510718 Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2–11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu; Platí od: 2020-12-01
 • 44. ČSN EN IEC 62933-5-2 kat. č.: 510723 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) – Část 5–2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě – Elektrochemické systémy; Platí od: 2020-12-01
 • 56. ČSN EN 13766+A1 kat. č.: 510733 Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG – Specifikace; Platí od: 2020-12-01
 • 57. ČSN EN 13598-1 kat. č.: 510735 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyetylen (PE) – Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory; Platí od: 2020-12-01
 • 58. ČSN EN 13598-2 kat. č.: 510734 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyetylen (PE) – Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty; Platí od: 2020-12-01
 • 75. ČSN EN 17389 kat. č.: 510753 Stacionární zdroje emisí – Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu; Platí od: 2020-12-01
 • 76. ČSN EN 17255-2 kat. č.: 510740 Stacionární zdroje emisí – Systémy pro sběr a zpracování dat – Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat; Platí od: 2020-12-01
 • 77. ČSN EN 17346 kat. č.: 510765 Venkovní ovzduší – Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku; Platí od: 2020-12-01
 • 89. ČSN EN ISO 21404 kat. č.: 510752 Tuhá biopaliva – Stanovení tavitelnosti popela; Platí od: 2020-12-01
 • 90. ČSN EN ISO 20049-1 kat. č.: 510751 Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 1: Izotermická kalorimetrie; Platí od: 2020-12-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.