+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/2

02.05.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2019

Výběr ze Sbírky zákonů částka 18/2019

 • 18. Sdělení ERÚ ze dne 16. ledna 2019 o vydání cenového rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., … o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 6 a 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … vydal cenové rozhodnutí č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 9/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 19. prosince 2018, v částce 12. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí dnem: 1. ledna 2019.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2019

Vydané ČSN

 • 36. ČSN EN ISO 10848-1 kat. č.: 506482 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku TZB mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument; Vydání: Únor 2019
 • 37. ČSN EN ISO 10848-2 kat. č.: 506483 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku TZB mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku; Vydání: Únor 2019
 • 38. ČSN EN ISO 10848-3 kat. č.: 506484 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku TZB mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku; Vydání: Únor 2019
 • 39. ČSN EN ISO 10848-4 kat. č.: 506485 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku TZB mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A; Vydání: Únor 2019
 • 47. ČSN EN 16932-1 kat. č.: 506846 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 1: Obecně; Vydání: Únor 2019
 • 48. ČSN EN 16932-2 kat. č.: 506847 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 2: Tlakové sy­stémy; Vydání: Únor 2019
 • 49. ČSN EN 16932-3 kat. č.: 506848 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 3: Podtlakové systémy; Vydání: Únor 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 8. ČSN EN 16510-1 kat. č.: 506085 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody; Platí od: 2019-03-01
 • 9. ČSN EN 13203-6 kat. č.: 506086 Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel; Platí od: 2019-03-01
 • 10. ČSN EN ISO 13769 kat. č.: 506087 Lahve na plyny – Značení ražením; EN ISO 13769:2018; Platí od: 2019-03-01
 • 54. ČSN EN IEC 62862-3-2 kat. č.: 506362 Solární tepelné elektrárny – Část 3–2: Systémy a součásti – Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory; Platí od: 2019-03-01

Změny ČSN

 • 102. ČSN EN 12809 kat. č.: 506924 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2002; Změna Z1; Platí od: 2019-03-01; Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16510-1 (06 1211) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-07-31.
 • 103. ČSN EN 12815 kat. č.: 506925 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2002; Změna Z1; Platí od: 2019-03-01; Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16510-1 (06 1211) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-07-31.
 • 104. ČSN EN 13229 kat. č.: 506926 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky na zkušební metody; Vydání: Březen 2002; Změna Z1; Platí od: 2019-03-01; Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16510-1 (06 1211) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-07-31.
 • 105. ČSN EN 13240 kat. č.: 506927 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2002; Změna Z1; Platí od: 2019-03-01; Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16510-1 (06 1211) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-07-31.
 • 106. ČSN EN ISO 17871 kat. č.: 506088 Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu; Vyhlášena: Duben 2016; Změna A1; Platí od: 2019-03-01
 • 110. ČSN EN 13445-2 kat. č.: 506147 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Mate­riály; Vyhlášena: Březen 2015; Změna A3; Platí od: 2019-03-01