+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/7

17.12.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 118/2018

 • 118. Sdělení ERÚ ze dne 16. října 2018 o vydání cenového rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že …. vydal cenové rozhodnutí č. 4/2018 ze dne 9. října 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. ERÚ uveřejnil cenové rozhodnutí č. 4/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 12. října 2018, v částce 7. Dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dne: 1. listopadu 2018.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2018

Vydané ČSN

 • 14. ČSN EN 15316-1 kat. č. 505869 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; Vydání: Říjen 2018
 • 15. ČSN EN 15316-2 kat. č. 505870 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5; Vydání: Říjen 2018
 • 16. ČSN EN 15316-3 kat. č. 505871 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6; Vydání: Říjen 2018
 • 17. ČSN EN 15316-4-4 kat. č. 505872 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; Vydání: Říjen 2018
 • 18. ČSN EN 15316-4-5 kat. č. 505873 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–5: Soustavy zásobované teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; Vydání: Říjen 2018
 • 19. ČSN EN 15378-1 kat. č. 505868 Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11; Vydání: Říjen 2018
 • 21. ČSN EN 12102-1 kat. č. 505842 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče; Vydání: Říjen 2018
 • 23. ČSN EN ISO 4064-1 kat. č. 505844 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; Vydání: Říjen 2018
 • 24. ČSN EN ISO 4064-5 kat. č. 505845 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; Vydání: Říjen 2018
 • 31. ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 kat. č. 506022 Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy*); Vydání: Říjen 2018
 • 49. ČSN EN 1329-1+A1 kat. č. 506025 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Říjen 2018
 • 50. ČSN EN ISO 11296-4 kat. č. 505833 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; Vydání: Říjen 2018
 • 51. ČSN EN ISO 11297-4 kat. č. 505832 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; Vydání: Říjen 2018

Změny ČSN

 • 69. ČSN EN 61968-3 kat. č. 506023 Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy; Vydání: Únor 2005; Změna Z1; Vydání: Říjen 2018
 • 81. ČSN EN 61770 ed. 2 kat. č. 506011 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav; Vydání: Duben 2010; Změna A11; Vydání: Říjen 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 12. ČSN P CEN/TR 12831-2 kat. č. 505307 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3; Platí od: 2018-11-01
 • 13. ČSN P CEN/TR 12831-4 kat. č. 505308 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3; Platí od: 2018-11-01
 • 14. ČSN P CEN/TR 15316-6-1 kat. č. 505318 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; Platí od: 2018-11-01
 • 15. ČSN P CEN/TR 15316-6-2 kat. č. 505317 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5; Platí od: 2018-11-01
 • 16. ČSN P CEN/TR 15316-6-3 kat. č. 505316 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6; Platí od: 2018-11-01
 • 17. ČSN P CEN/TR 15316-6-4 kat. č. 505315 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–4: Vysvětlení a zdůvodnění  EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1; Platí od: 2018-11-01
 • 18. ČSN P CEN/TR 15316-6-5 kat. č. 505314 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8; Platí od: 2018-11-01
 • 19. ČSN P CEN/TR 15316-6-6 kat. č. 505313 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3; Platí od: 2018-11-01
 • 20. ČSN P CEN/TR 15316-6-7 kat. č. 505312 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; Platí od: 2018-11-01
 • 21. ČSN P CEN/TR 15316-6-8 kat. č. 505311 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; Platí od: 2018-11-01
 • 22. ČSN P CEN/TR 15316-6-9 kat. č. 505310 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8; Platí od: 2018-11-01
 • 23. ČSN P CEN/TR 15316-6-10 kat. č. 505309 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6–10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7; Platí od: 2018-11-01
 • 24. ČSN P CEN/TR 15378-2 kat. č. 505306 Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11; Platí od: 2018-11-01
 • 25. ČSN P CEN/TR 15459-2 kat. č. 505305 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14; Platí od: 2018-11-01
 • 26. ČSN EN 303-2 kat. č. 505320 Kotle pro ústřední vytápění – Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva; Platí od: 2018-11-01
 • 27. ČSN EN 12953-4 kat. č. 505319 Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem; Platí od: 2018-11-01
 • 28. ČSN EN ISO 10156 kat. č. 505321 Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve; Platí od: 2018-11-01
 • 29. ČSN EN ISO 17879 kat. č. 505322 Lahve na plyny – Samouzavírací ventily lahví – Specifikace a zkoušky typu; Platí od: 2018-11-01
 • 32. ČSN EN 16668+A1 kat. č. 505324 Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Platí od: 2018-11-01
 • 33. ČSN EN ISO 14903 kat. č. 505326 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů; Platí od: 2018-11-01
 • 39. ČSN EN 12261 kat. č. 505333 Plynoměry – Turbínové plynoměry; Platí od: 2018-11-01
 • 76. ČSN EN ISO 6145-6 kat. č. 505367 Analýza plynů – Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod – Část 6: Kritická místa průtoku; Platí od: 2018-11-01
 • 84. ČSN EN 13476-1 kat. č. 505379 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení+); Platí od: 2018-11-01
 • 92. ČSN EN 12977-1 kat. č. 505393 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy; Platí od: 2018-11-01
 • 93. ČSN EN 12977-2 kat. č. 505392 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy; Platí od: 2018-11-01
 • 94. ČSN EN 12977-3 kat. č. 505391 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody; Platí od: 2018-11-01
 • 95. ČSN EN 12977-4 kat. č. 505394 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků; Platí od: 2018-11-01
 • 96. ČSN EN 12977-5 kat. č. 505390 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení; Platí od: 2018-11-01
 • 97. ČSN EN ISO 12569 kat. č. 505387 Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu; Platí od: 2018-11-01
 • 98. ČSN EN ISO 7345 kat. č. 505395 Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice; Platí od: 2018-11-01
 • 108. ČSN EN 16932-1 kat. č. 505397 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 1: Obecné požadavky; Platí od: 2018-11-01
 • 109. ČSN EN 16932-2 kat. č. 505396 Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 2: Přetlakové systémy; Platí od: 2018-11-01
 • 110. ČSN EN 16932-3 kat. č. 505398 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 3: Podlahové systémy; Platí od: 2018-11-10


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.