+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výrobky oceněné na veletrhu Intersolar 2012

28.09.2012 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 6/2012

Přibližně 66 000 návštěvníků, 1909 vystavovatelů a 160 zastoupených států, to je v souhrnu výsledek z veletrhu Intersolar, který proběhl 13. až 15. června v Mnichově. Velké mezinárodní zastoupení tvoří vynikající předpoklad k tomu, aby výrobky vybrané odbornou jury k získání ceny tohoto veletrhu reprezentovaly technické trendy a nejvyšší světovou úroveň. Tradičně byly vybrány jen tři výrobky.

Tepelné sluneční kolektory Honeycomb izraelské společnosti Tigi Ltd., Petah Tikva, se vyznačují unikátním řešením zabraňujícím úniku tepla z absorbční plochy. Srdcem kolektorů Honeycomb je transparentní tepelná izolace, „včelí plástev“ z polymeru (viz obr. 1), která propouští sluneční záření k absorbční ploše, ale zabraňuje zpětnému vyzařování tepla. Zabraňuje cirkulaci vzduchu v kolektoru, která je hlavním zdrojem tepelných ztrát. Jury toto řešení označila jako pionýrské, neboť zvýšení technických parametrů bylo dosaženo použitím nákladově příznivých materiálů.

Image 1Obr. 1 • Pod krycím sklem je transparentní tepelná izolace (grafika: TIGI Ltd.)

Účinnost kolektoru je podle DIN 4757-4 dána parametry h0  = 0,79, a1 = 2,15/m˛K a a2 = 0,0061 W/m˛K˛ a modifikátorem úhlu dopadu 0,91. To znamená, že si kolektor udržuje vysokou účinnosti i při velkých rozdílech teplot mezi venkovní teplotou a pracovní teplotou kolektoru (viz obr. 2). Stagnační teplota je 255 °C, maximální provozní tlak 8 bar.

Image 2Obr. 2 • Výsledky ověřování účinnosti kolektoru Honeycomb v lokalitě Mnichov, SRN, rok 201, dokumentují výrazně vyšší účinnost i při velkých rozdílech teplot mezi venkovní teplotou a pracovní teplotou kolektoru ve srovnání s průběhem účinnosti plochého kolektoru. Účinnost je dokonce vyšší, než mají vakuové trubicové kolektory a na stejnou hodnotu se dostávají při rozdílu venkovní a pracovní teploty nad 160 K (ověřeno v SPF, Rapperswil, Švýcarsko). Proto je Honeycomb vhodný pro tzv. procesní teplo v průmyslu, ale například i pro chlazení, pro přípravu teplé vody v klimaticky chladnějších oblastech. Roční energetický zisk v Mnichově je 750 kWh/m2 (graf: TIGI Ltd.)

Plochý vakuový kolektor MT-Power společnosti TVP Solar SA, Ženeva, Švýcarsko (certifikace Solar KEYMARK), získal ocenění svým velkým výkonem. Tepelnou izolaci vytváří vysoké vakuum umožněné tvarem a konstrukcí kolektoru. Jury ocenila potenciál kolektoru pro výrobu tepla s teplotou ­ideálně od 100 °C do 200 °C.

Image 3Obr. 3 • Průběh účinnosti kolektoru MT-Power při intenzitě slunečního záření 1000 W/m2 (grafika: TVP Solar SA)

Kvalitu vakua dokumentuje uvnitř na skle napařený kovový terčík, který po porušení vakua viditelně mění barvu. Oproti kolektorům pracujícím s koncentrací přímého slunečního záření zrcadlem využívá i difuzní sluneční záření, což zvyšuje roční výnos až o 30 %.

Image 4Obr. 4 •

Lineární kolektor PTMx společnosti Soltigua – Laterizi Gambettola SRL, Gambettola, Itálie, jako první využívá nákladově příznivé, skleněné, tenkovrstvé, parabolické zrcadlo, které je extrémně odolné abrazi a povětrnostním podmínkám. Abraze drsným prachem je příčinou výrazného poklesu účinnosti zrcadel na bázi leštěných a jinak upravených kovů. Na jury zapůsobila účinnost kolektoru, a rovněž použití absorbčních trubic během výroby bez vakua a nové, nesvařované spoje používané během instalace, které rovněž zvyšují jistotu provozu. Kolektory jsou modulární koncepce, i pro malé velikosti, je možné je instalovat například na ploché střechy, jsou vybaveny pozičním systémem, který je natáčí za Sluncem.

Image 5Obr. 5 •