+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výměna plynových kotlů ve společných komínových systémech

11.09.2023 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 4/2023

Řada koncových uživatelů provozuje své kondenzační kotle v bytových domech, kde byl instalován společný přetlakový komín. Tyto společné komíny postupně vznikaly po roce 1989, zejména v nově stavěných bytových komplexech. Jednalo se o typ instalace s označením C(10)3 - přetlakový systém, kde stavební šachtou je přiváděn spalovací vzduch k jednotlivým spotřebičům a vložkou (keramickou nebo nerezovou) jsou odváděny spaliny do venkovního prostoru (obr. 1) Připojení kotlů ke společné spalinové cestě bylo řešeno ve většině případech pomocí koaxiálního připojovacího potrubí.

Image 1Obr. 1 • Schématické znázornění společného komínového systému s připojenými spotřebiči

Tento trend instalací s turbo kotli s uzavřenou spalovací komorou byl postupně nahrazován kondenzačními kotli. Podmínkou bylo provedení společné spalinové cesty odolné vlhkosti – kondenzátu spalin. Problém vyvstal však u těchto společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů. Po vyprodání těchto typů kotlů byla problematická výměna původního spotřebiče za nový.

Společnost Vaillant Group si uvědomila tuto záležitost a v současné době nabízí řešení pro tyto specifické případy pomocí speciálního příslušenství – přestavbovou sadu určenou pro stávající sortiment kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus.

K čemu toto příslušenství slouží a co obsahuje?

Tato sada (obr. 2) umožňuje náhradu již nevyhovujícího jakéhokoliv spotřebiče za nový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus s technologií ioniDetect. Sada umožňuje montážním a servisním firmám jednoduchou a rychlou montáž, kdy je zajištěna maximální bezpečnost a zejména je instalace výrobcem certifikována a schválena příslušným certifikačním úřadem.

Image 2Obr. 2 • Přestavbová sada

Obsahem sady jsou následující položky:

1) Nasávací vzduchová trubka (obr.3), která obsahuje tyto komponenty:

a) Zpětnou klapku – zabraňující vstup spalin z ostatních kotlů z nižších podlaží

b) Senzor hmotnostního průtoku vzduchu – zabezpečuje optimální spalování a tím nejvyšší účinnost

c) Propojovací kabel – propojení senzoru a elektroniky kotle

Image 3Obr. 3 • Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky

Společnost Vaillant Group nabízí 2 varianty této přestavbové sady. Výše zmiňovaná sada je určena pro kotle nižších výkonů pro společné komíny v bytových domech, nabízí se i toto příslušenství pro kaskádové instalace kotlů ecoTEC plus do 35 kW. Tento příklad je uveden na obr. 4.

Image 0Obr. 4 • Kaskádové odkouření v kotelně

Jak již bylo zmíněno, přestavba kotle je velice jednoduchá a rychlá. Po montáži nových komponentů je nutné dodatečné nastavení kondenzačního kotle. Servisní technik musí v servisní rovině diagnostického menu provést základní nastavení specifické pro určitý typ odkouření. Příklady nastavení na displeji kotle jsou uvedeny na obr. 5

Image 4Obr. 5 • Nastavení v diagnostice kotle

Největší předností tohoto příslušenství je, že zajistí certifikovanou schválenou instalaci – náhrady původního kotle za nový, moderní typ s technologií IoniDetect. Servisní technik, který nastaví kotel přesně dle aktuálních podmínek, to vše zajistí uživateli komfortní provoz s minimální spotřebou zemního plynu a rovněž nezávislostí na proměnlivé kvalitě zemního plynu.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy