+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výměna měřících přístrojů

09.03.2023 Firma: ista Česká republika s.r.o.

Pro ověřování měřících přístrojů platí různá pravidla, na objasnění jsme se zeptali obchodního ředitele ista Česká republika pana Jaroslava Plška.

Image 0

Kdy se musí ověřovat měřící přístroje a čí to je povinnost?

JP:

Termíny pro stanovená měřidla upravuje vyhláška č. 345/2002. Novela vyhlášky č. 285/2011 Sb. s účinností od roku 2012 sjednotila pravidla pro ověřování vodoměrů na studenou i teplou vodu, které jsou používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům. Tato novela vyhlášky stanovila jednotnou lhůtu pro ověření (případně výměnu) na 5 let. U měřičů tepla je lhůta kratší, jsou to 4 roky.

Image 1

Na co si mají dát například SVJ pozor při poptávkách na výměnu měřidel?

JP:

Především by si měli být vědomi legislativní povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel, která platí od 1.ledna 2022. Počítá se s tím, že do 31.prosince 2026 budou vyměněna všechna měřidla za dálkově odečitatelná. Pokud tedy někomu končí životnost v tomto roce, měl by již pořídit přístroje s možností dálkového odečtu.

A jak to je s indikátory, také se musí pravidelně ověřovat či měnit?

JP:

Na indikátory topných nákladů se nevztahuje zákonná povinnost, tam je životnost udávána výrobcem a je omezena životností baterie. U našich indikátorů to je například 10 let.

Kdo má tedy zodpovědnost za funkci a ověřování měřidel pro bytové domy?

JP:

V případě, že se zákazník rozhodne jít složitější cestou (následného ověření měřidel namísto koupi nových měřidel), spadá tato povinnost na vlastníka domu (SVJ či družstvo), aby zajistil povinné úřední ověření vodoměrů certifikovanou firmou, která vodoměr opatří značkou, že je vodoměr funkční. Pokud není funkční, musí se měřidlo vyměnit. Také bych chtěl upozornit, že Instalaci nového vodoměru musí provádět firma, která je certifikovaná Českého metrologického institutu. My se z naší strany snažíme klienty na konec životnosti upozorňovat v rámci naší komunikace.

A co se tedy stane, když nejsou zákonné lhůty dodrženy?

JP:

Pokud jsou však v provozu neověřené měřiče, mohou jejich majitelům vzniknout problémy s rozúčtováním i finanční škody.  U neověřených přístrojů totiž nelze jejich naměřené hodnoty použít pro rozúčtování. Z tohoto důvodu je ověřování a výměna pro SVJ či bytová družstva velmi důležitá.

Image 2

Firemní článek
Související produkty