+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Voda musí téct!

02.02.2015 Firma: REHAU, s.r.o. Časopis: 1/2015

Pitná voda je naší nejdůležitější potravinou. Není tedy divu, že rozvody a i její kvalita jsou podrobovány stále přísnějším kontrolám a normám – a to značně přísnějším, než je tomu u balené vody ze supermarketu.

V době rostoucího uvědomění si významu svého zdraví objevuje stále větší část obyvatel význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. K tomu se již v dnešní době opět zpřísňují legislativní požadavky na úpravu pitné vody a její rozvody. Zároveň je požadována co nejmenší náchylnost ke korozi i v lokalitách s problematickou kvalitou vody. V neposlední řadě rostou nároky na hydrauliku vodoinstalačních systémů.

Nastal tedy čas pro nový moderní způsob instalace rozvodů pitné vody.

Průtočné nástěnky a kolenové T-kusy materiálu RAUTITAN RX jsou již dnes připraveny na nejvyšší nároky provozování rozvodů pitné vody. Na to, aby kvalita vody, která je dodávána z veřejné vodovodní sítě, zůstala stejná od domovní přípojky až k poslednímu odběrnému místu, má rozhodující vliv zvolený vodoinstalační systém, jeho správné navržení a odborná instalace.

Image 2

Kolenový T-kus (Venturiho dělič průtoku) a průtočná nástěnka RAUTITAN RX, díky kterým je možno vytvářet systém rozvodů vody v okruzích, mohou být rozhodujícími díly skládačky ke splnění všech výše uvedených požadavků.

Image 1

Moderní architektura a rostoucí nároky na komfort vedou k tomu, že se počet odběrných míst na instalaci pitné vody stále zvyšuje. To však nevyhnutelně vede k tomu, že jednotlivá odběrná místa jsou méně využívána. Důsledkem toho jsou části instalačního vedení se stojatou vodou, které představují hygienické riziko. Pitná voda má, jako většina potravin, omezenou trvanlivost. Proto platí heslo:

Voda musí téct!

Nejjednodušší řešení, jak zabránit stojaté vodě, představují systémy s okruhovým propojením. Takovýto sy­stém má za úkol, aby se při odběru vody v jednom z odběrných míst dala do pohybu voda i v méně využívaných místech. Hydraulika takového rozvodu je vynikající, protože pitná voda může téct k odběrnému místu vždy dvěma cestami. V ideálním případě lze celý okruh dimenzovat „o jedno číslo menší“, než je tomu u jiných způsobů instalace s T-kusy, rozdělovači nebo v řadě.

Image 3

Ale co se stane, když se v rámci okruhu neprovádí žádný, nebo jen nepravidelný odběr? Například u zahradního kohoutu nebo u zařízení na doplnění otopné soustavy? Pak je speciální okruhové zapojení za použití kolenových T-kusů RAUTITAN RX, nebo běžných T-kusů RAUTITAN PX, to pravé řešení, aby se voda v okruhovém vedení stále pohybovala prostřednictvím přímého napojení ze stoupačky nebo z rozdělovače. Předpokladem k tomu samozřejmě je, aby v následně napojeném rozvodu probíhal normální provoz.

Image 4

Kolenový T-kus a průtočná nástěnka jsou jedny z mnoha komponentů ze sortimentu fitinků RAUTITAN RX z červeného bronzu. V kombinaci s bezzávitovými fitinky RAUTITAN PX z PPSU, se závitovými fitinky RAUTITAN SX z nerezové oceli pro nejvyšší nároky na hygienu a problematickou kvalitu pitné vody, s pružnými trubkami z PE-Xa RAUTITAN flex a tvarově stabilními trubkami RAUTITAN stabil, vzniká ucelený systém k přepravě pitné vody, který čelí veškerým výzvám kladeným na moderní instalační rozvod.


Více informací na www.rehau.cz, praha@rehau.com, tel: +420 272 190 111

Firemní článek