+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Větrací jednotky s rekuperací tepla DUOVENT®Compact DV/RV

V souvislosti s novými předpisy, které se týkají evropského nařízení o ekodesignu větracích jednotek, přichází společnost Elektro­design ventilátory s.r.o. s novou řadou kompaktních rekuperačních jednotek, které plně vyhovují těmto novým, přísným požadavkům.

Nařízení evropské komise č. 1253/2014, v návaznosti na směrnici 2009/125/EC o ekodesignu výrobků spotřebovávajících elektrickou energii, formuluje požadavky na účinnost a měrnou spotřebu větracích jednotek uváděných na trh a vešlo v platnost od 1. 1. 2016. Elektrodesign ventilátory s.r.o., jako prověřený výrobce a dodavatel těchto zařízení, se již před dvěma lety rozhodl začít s vývojem zcela nové řady jednotek, které budou požadavkům nové směrnice plně vyhovovat a v nedávné době byla první typová řada těchto jednotek, pod označením DUOVENT®COMPACT DV, uvedena na trh. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2016 pak bude uvedena i řada s rotačním regeneračním výměníkem DUOVENT®COMPACT RV.

Kompaktní VZT jednotky DUOVENT® Compact nacházejí uplatnění v projektech větrání prostor, jako jsou např. školy, tělocvičny, obchody, restaurace a jídelny, průmyslové objekty, sklady atd. Jednotky jsou kompletně smontované a vybavené systémem Měření a Regulace a všechny jejich parametry byly přednastaveny ve výrobním závodu, což značně redukuje čas jejich instalace. Jednotky mohou být vybaveny vícestupňovou filtrací vzduchu zejména pro městské a průmyslové aglomerace, ohřevem a chlazením vzduchu. Vzhledem k širokému rozsahu nabízených velikostí v rozsahu průtoků od 450 do 8000 m3h je možné pokrýt širokou množinu rozměrů větraných prostor.

Jednotky DUOVENT®Compact DV jsou dodávány v devíti velikostech – 500, 800, 1800, 3000, 4200, 5000, 6000, 6900, 7800 v rozsahu průtoků vzduchu od 200 do 8000 m3·h–1 a jednotky DUOVENT® Compact RV budou dodávány ve velikostech – 800, 1800, 3000, 4200, 6000, 7800 v rozsahu průtoků vzduchu od 500 do 8000 m3·h–1.

Celá řada jednotek DUOVENT®Compact DV a RV je založena na zcela nové ekonomické platformě opláštění s rámovou hliníkovou konstrukcí, která propůjčuje celé konstrukci jednotek výjimečnou mechanickou stabilitu a robustnost. Hlavními konstrukčními výhodami jednotek jsou:

 • Rámová hliníková konstrukce z tvrzeného hliníku EN AW 6060 T5 s vnitřní dutinou, s možností vložení dodatečné izolace pro snížení vlivu tepelných mostů.
 • Rámová konstrukce je vyplněna sendvičovými panely s izolací nehořlavými deskami z kamenné vlny (třída reakce na oheň A1) o tl. 45 mm. Vnější pohledový ocelový plech panelu je pozinkován a lakován v odstínu RAL9002, vnitřní ocelový plech je pozinkován.
 • Celé opláštění vykazuje třídu prostupu tepla T2 a třídu mechanické stability D2 dle EN1886.
 • Pro snadnější připojení k VZT potrubí při montáži jednotky na stavbě jsou připojovací příruby opatřeny standardními profily KF výšky 20 mm. Jednotky nabízejí 32 variant poloh přírub na plášti jednotky pro každé provedení jednotky (podlahové, podstropní a vertikální).
 • Rekuperační výměník verze DV je vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální netěsností 0,1 % nominálního průtoku při 400 Pa rozdílu tlaku mezi odvodní a přívodní částí rekuperátoru. Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 • Rekuperační výměník verze RV je rotační. Rotor je střídavě navinut z rovné a rádlované vrstvy hliníkové fólie. Rotační výměník je dodáván v provedení teplotním nebo hygroskopickém pro dodatečný přenos vlhkosti. Těsnění mezi rotorem a skříní zajišťuje labyrintové těsnění s průměrnou hodnotou netěsnosti pod 0,5 % nominálního průtoku vzduchu. Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 • Regulační klapky jsou hliníkové s třídou těsnosti 2 dle EN1751 vybavené švýcarskými servopohony BELIMO. Na přání je možné vybavit jednotky také klapkami třídy těsnosti 3 nebo 4.
 • Ventilátorová oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami jsou vyrobena ze speciálního kompozitu s teplotní odolností od –20 °C do +60 °C, jsou velmi lehká a vykazují minimální vibrace díky dokonalému statickému a dynamickému vyvážení.
 • Pro pohon ventilátorů jsou použity EC elektromotory, které jsou napřímo montovány na oběžném kole a do jednotky jsou uloženy na ocelových pozinkovaných rámech. Rámy jsou s nosnými částmi jednotky spojeny přes izolátory chvění.
 • Kompaktní filtrační články jsou dostupné ve třídách filtrace od G4 do F9 s polypropylenovým filtračním materiálem s nízkou tlakovou ztrátou nebo standardním materiálem ze syntetických vláken.
 • Vodní ohřívače, vodní chladiče a přímé výparníky jsou vyrobeny z měděných trubek, na které jsou navlečeny hliníkové lamely s profilem zvyšujícím účinnost přestupu tepla z lamely do okolního vzduchu. Lamely chladičů jsou navíc vybaveny hydrofilním filmem, který účinně svádí zkondenzovanou vodu ze vzduchu, z lamely přímo do kondenzátní vany jednotky.
 • Elektrické ohřívače ve dvou výkonových variantách pro každou velikost jednotky umožňují využít jednotky také jako vytápěcí (tzn. i pro hrazení tepelných ztrát objektu).
 • Integrovaný systém měření a regulace vlastní výroby DigiReg® propůjčuje jednotkám mnoho způsobů řízení s možností individuálního nastavení dle požadavků každého projektu. Standardně jsou jednotky dodávány s variantou řízení VAV (vari­able air volume), na přání je možnost řízení COP (constant operating presure) nebo CAV (constant air volume).

Image 0Obr. 1 • Varianta řízení VAV

Image 1Obr. 2 • Varianta řízení CAV a COP

 • K jednotkám je v balíčku nabízena služba STARTPACK nebo SETPACK s možností nastavení parametrů jednotky přímo na stavbě nebo ve výrobním závodě.

Image 2Obr. 3 • DUOVENT®Compact DV

Image 3Obr. 4 • DUOVENT® Compact RV

Jednotky DUOVENT®Compact je možné dodat i ve venkovním provedení s příslušenstvím ROOFPACK, které ve verzi ROOFPACK-A dovybavuje jednotku střechou z ocelového plechu a vodotěsným vnějším pláštěm. Ve verzi ROOFPACK-B navíc přibyde k výše zmíněným vylepšením ROOFPACK-A ještě speciální demontovatelný rám výšky 350 mm, který je možné napřímo zabudovat do konstrukce pláště střechy.

Image 4Obr. 5 • Jednotka DUOVENT®Compact DV 6000 DI2 DX KL G4/G4 DCOP OP v provedení s příslušenstvím ROOFPACK-A

K usnadnění servisu a nastavení konkrétního pracovního bodu jednotky jsou jednotky DUOVENT®Compact opatřeny zařízením pro měření průtoku vzduchu, jehož měřicí místa jsou vyvedena na bok jednotky. Pomocí tohoto zařízení je možné snadno nastavit konkrétní pracovní bod jednotky dle požadavků projektu přímo na stavbě.

Jednotka dodávaná z výrobního závodu s namontovaným systémem MaR DigiReg® poskytuje komfort ovládání všech dostupných funkcí jednotky přes dotykový displej.

Image 5Obr. 7 •

Pro servisní účely lze systém plně nastavit v servisním menu nebo pomocí servisního software. Jednotka je z výroby osazena teplotními a tlakovými čidly, je propojena s regulačním systémem dle technologických schémat systému měření a regulace, má rozvodnici umístěnou na boku jednotky a obsahuje samotný regulátor a veškeré jisticí prvky, včetně servisního vypínače. Rozvodnice se standardně pro vnitřní provedení dodává v krytí IP20, pro venkovní provedení v krytí IP65.

Image 6Obr. 9 • Příklad provedení jednotky DUOVENT® Compact s dokončenou kabeláží řídicího systému DigiReg®

Příklad provedení jednotky DUOVENT®Compact s dokončenou kabeláží řídicího systému DigiReg®

Pro snadnou selekci jednotky a přiřazení regulačního systému slouží návrhový software VentiCAD® (obr. 10). Software slouží ke snadnému návrhu kompaktních větracích jednotek z portfolia společnosti Elektrodesign ventilátory s.r.o. Jako každý selekční program má tak za cíl usnadnit práci projektantům a technickým pracovníkům při zpracovávání projektové a technické dokumentace VZT systémů komerčních objektů. VentiCAD® ctí koncept jednoduchého prostředí, na který si uživatel snadno zvykne, je lehce ovladatelný a intuitivní. Práce s ním není o výuce programu samotného, ale naopak co neúčinněji, nejrychleji a řádně vede k návrhu vhodného zařízení, bez zbytečného zdržování listováním katalogu a přepočtem výkonových parametrů, či hledáním potřebného zdroje informací, ukrytého za nespočtem kliknutí v daném selekčním programu. Výsledkem je prostředí, které logickými navazujícími kroky má již při prvním setkání s uživatelem za následek, minimálně základní, správnou selekci zařízení. Prostředí se čtyřmi nezávislými okny, která jsou však vzájemně propojena, podává kompletní informace o navrženém zařízení a uvádí uživatele do dalších zákoutí programu samotného. VentiCAD® je schopen poskytnout základní technické informace o zařízeních, přiřadí vhodný systém měření a regulace, zobrazí pracovní bod včetně hlukových parametrů. Velmi snadno lze přidat VZT příslušenství, zobrazit jednotlivé okótované průměty a servisní prostor, nebo vložit poznámky k jednotlivým pozicím v projektu. Na závěr lze tisknout technický list s orientační cenovou nabídkou a uložit projekt do souboru. Vzhledem k tomu, že tento software byl vyvinut a je stále zdokonalován společností Elektrodesign ventilátory s.r.o., je jeho velkou výhodou rychlé zpracování podnětů uživatelů a jejich zprovoznění v následné ak­tualizaci.

Image 7Obr. 10 • Náhled na selekci jednotky DUOVENT® Compact DV v prostředí VentiCAD

Všechny jednotky DUOVENT®Compact jsou ve fázi přípravy výroby navrhovány v 3D modeláři Solidworks, což zaručuje vyšší kvalitu a přesnost výroby. Při kompletaci jednotek DUOVENT®Compact je využíváno zdokonalených metod kontroly kvality výroby. Výroba dílů jednotek probíhá na pokročilých vysekávacích lisech TruPunch 5000 a TruBend 3100.

Image 8Obr. 11 • Návrh jednotek DUOVENT® Compact v 3D modeláři Solidworks

Firemní článek