+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Velké změny v oboru měření energií

12.12.2022 Firma: ista Česká republika s.r.o.

Rozhovor s obchodním ředitele ista ČR.

Image 0

Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky.  Do 1.1. 2027 by měli být všechny osazené měřiče (teplo a teplá voda) již jen dálkově odečitatelné a v procesu je také novela zákona 67/2013 sb, která mimo jiné řeší také měsíční informovanost o spotřebě pro koncové spotřebitele. O komentář jsme požádali Jaroslava Plška, obchodního ředitele ista Česká republika.

J. Plšek – Máte pravdu, v oboru měření energií, ve kterém ista působí a českém trhu již 30 let se za relativně krátký časový úsek odehrál velký posun k digitalizaci.  Služba automatického dálkového odečtu je tím nejlepším případem.  Od 1.1. 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a do 1.1. 2027 by měla být všechna instalovaná měřidla již dálkově odečitatelná.  Pro klienty isty to ale zase tak zásadní změna není, jelikož technologii dálkového odečtu jsme na trhu představili již téměř před 12 lety a 88% našich klientů již tuto technologií využívá.

Rozumím tedy dobře, že klienti si technologii pořídili dříve, než jim to ukládala zákonná povinnost?

J. Plšek – Ano, naši klienti technologii dálkového odečtu považují za velký přínos ve správě budov. Měření a vyúčtování spotřeby energií je digitalizované, automatické a přesné, data mají archivována a zároveň splňují požadavky GDPR. Elektronické zpracování dat také zaručuje přesnější rozúčtování energií. Další výhodou dálkového odečtu je dostupnost online portálových služeb.

Co si máme pod pojmem portálové služby představit a proč jsou tak důležité pro správce nebo předsedy SVJ?

J,Plšek -Portál zajišťuje především rychlý přístup k informacím – odečty přístrojů, analýzy, archiv dokumentů vyúčtování za předchozí období. Dále sledování spotřeby může vést i k tolik žádaným úsporám. Informace o spotřebách vody v jednotlivých bytech poskytované uživatelům vedou jednoznačně k úsporám a odhalování chyb – hlášení o zpětných průtocích vody, extrémních a nízkých nulových spotřebách umožní majitelům a správcům domů dostatečně rychlou nápravu. Navíc k portálu mohou mít přístup i jednotliví uživatelé bytů – což je důležité pro uživatele bytů a je v souladu s připravovanou legislativou České republiky.

S novou legislativou a trendem digitalizace přichází na trh i nové společnosti, které nabízení dálkové měření, nové softwarové systémy atd. Jak vnímáte novou konkurenci?

J.Plšek - Každý trh se vyvíjí a i v našem prostředí se objevují nové společnosti, které se snaží využít změn v oboru.  Novou konkurenci monitorujeme a nepodceňujeme. Nicméně věříme, že jsme více než připraveni poskytnout stávajícím i novým klientům ty nejkvalitnější produkty i služby. ista má tu výhodu, že zajišťuje montáže vlastních přístrojů, disponuje vlastní technologií dálkového odečtu pomocí sběrnice dat, má k dispozici portálové služby a navíc patří k největším rozúčtovacím společnostem v České republice.  Klient má tedy takzvaně vše pod jednou střechou a nemusí jednat s více dodavateli nebo si některé důležité úkony provádět sám. Jsme připraveni nejen technologicky, ale i personálně poskytnout našim klientům kompletní balíček služeb. Naši klienti v nás mají důvěru již mnoho let a navíc vědí, že jim vždy pomůžeme být v souladu s aktuální legislativou.

Když zmiňujete produkty/přístroje, jak je na tom ista co se týká dostupnosti přístrojů. Víme, že mnohé firmy mají poměrně dlouhé dodací lhůty a na montáž se může čekat i téměř rok.

J.Plšek – Máte pravdu, situace na trhu, co se týká dostupnosti produktů není ideální, ale když budu hovořit za naši společnost, my máme díky naší německé centrále produkty skladem. To nám umožňuje plnit naše závazky vůči klientům ve standardní lhůtě.

Blíží se konec roku 2022, jak tento rok hodnotíte?

J.Plšek – Než se pustím do hodnocení roku, nejdříve bych rád poděkovat všem našim dlouhodobým i novým klientům za spolupráci. Tento rok byl velmi intenzivní nejen, co se týká počtu zakázek, ale i konferencí, seminářů a webinářů, kterých jsme se zúčastnili nebo spoluorganizovali. Do konce roku nás ještě mohou klienti potkat na semináři ARTAV, dále v prosinci na konferenci Energetická náročnost budov a semináři Optimalizace přípravy teplé vody. A hned v lednu 2023 budeme vystavovat na ostravské INFOTHERMĚ, kam všechny srdečně zveme.

Firemní článek
Související produkty