+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úspory, které stojí za to oslavit – nové tepelné čerpadlo vzduch-voda DHP-AQ od firmy Danfoss

29.09.2011 Autor: Jiří Kiac Časopis: 6/2011

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda se stávají čím dál tím více populárnější a oblíbenější u zákazníků v celé Evropě díky postupujícím inovacím a novým technologiím, které přinášejí zlepšující se parametry a efektivnější provoz. Firma Danfoss nyní přichází s novým tepelným čerpadlem vzduch-voda DHP-AQ, které je příspěvkem do naší kompletní řady vysoce kvalitních tepelných čerpadel.

Základním požadavkem při vývoji tohoto tepelného čerpadla bylo především dosažení dvou klíčových technických vlastností: co možná nejvyšší průměrné roční účinnosti a nízké akustické provozní hladiny. Výsledkem celého vývojového procesu, potvrzeného srovnávacími testy, při použití několika unikátních technologií, je tepelné čerpadlo vzduch-voda, jehož parametry dosahují v současnosti nejlepších hodnot na trhu.

Image 1

Základní kameny technologie

Prostředkem k dosažení těchto parametrů je tzv. OPTI technologie, která nepřetržitě monitoruje parametry tepelného čerpadla a systému a upravuje podle potřeby provoz hlavních součástí: kompresoru, ventilátoru, expanzního ventilu a oběhového čerpadla. Další použitou technologií je tzv. TWS (Tap Water Stratification) – patentovaná technologie firmy Danfoss, která zajišťuje mimořádně rychlou a efektivní přípravu teplé vody. Akusticky promyšlená mechanická konstrukce venkovní jednotky významně snižuje provozní hlučnost, a tím usnadňuje umístění na nejvhodnější místo, což někdy bývá problém především v husté zástavbě. V neposlední řadě jsou důležitými vlastnostmi DHP-AQ flexibilita umožňující různá systémová řešení (cca 50 variant), jednoduchost vlastní instalace a design.

Hlavní části DHP-AQ

Tepelné čerpadlo DHP-AQ se skládá ze dvou hlavních částí: První část tvoří venkovní jednotka, která obsahuje kompletní chladivový okruh s přímým odpařováním chladiva a se všemi provozními a regulačními prvky a ventilátorem. Druhou část představuje vnitřní jednotka, která je k dispozici ve třech variantách MINI, MIDI a MAXI.

Výkony

Venkovní jednotka má šest základních výkonových variant: 6, 9, 11, 13, 16 a 18 KW. Pomocí jedné vnitřní řídicí jednotky je možné ovládat dvě venkovní jednotky, a tak je k dispozici celkový výkonový rozsah od 6 do 39 kW.

Základní konfigurace:

Image 2

Tepelné čerpadlo DHP-AQ + Danfoss Link

Kromě základní možnosti ovládání a řízení provozu tepelného čerpadla pomocí integrované řídicí jednotky je pro nejbližší budoucnost připraven ke spolupráci a komunikaci s tepelnými čerpadly Danfoss také systém Danfoss Link, což umožní ještě efektivnější a komfortnější ovládání a řízení provozu tepelného čerpadla Danfoss.

Image 3

Danfoss Link je inteligentní bezdrátová komunikační technologie, která umožňuje řídit a nastavovat prvky otopné soustavy, ať už radiátorové, nebo podlahové, a také další elektrická zařízení v domácnosti. Více informací naleznete na stránkách www.danfoss.com/living.

Aktivní chlazení

Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-AQ je vybaveno funkcí aktivního chlazení. Tato funkce je součástí základního provedení a je aktivována a řízena prostřednictvím řídicí jednotky.

Image 4Venkovní jednotka

Image 5Vnitřní jednotky: MINI, MIDI a MAXI

Shrnutí

Nové tepelné čerpadlo Danfoss DHP– AQ vzduch-voda představuje snadnou a bezproblémovou cestu k významné úspoře energie i k vyššímu pohodlí domova. Svým řešením přináší novou technologickou úroveň a kvalitu na trh tepelných čerpadel především v těchto parametrech:

  • Nejvyšší průměrnou roční účinnost na trhu znamenající úsporný a k životnímu prostřední přátelský provoz.
  • Nejnižší akustickou hladinu na trhu.
  • Vysoký komfort přípravy teplé vody.
  • Jednoduchou instalaci.
  • Jednoduché nastavení a ovládání provozu.
  • Možnost aktivního chlazení.
  • Široký rozsah systémových řešení.
Autor:
obchodně – technický zástupce pro tepelná čerpadla Danfoss
Související časopisy