+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úspora místa díky optimalizované hydraulice splaškových vod

03.06.2019 Firma: GEBERIT spol. s r.o Časopis: 3/2019

Kanalizační systém bez doplňkového větracího potrubí a s menší světlostí trubek – to vše díky technologii Geberit SuperTube.

Image 1Obr. 1 • Hydraulicky optimalizované: Základ technologie Geberit SuperTube tvoří osvědčená tvarovka Sovent a dvě nově vyvinutá kolena. Interakce těchto tří prvků umožňuje zachování vzduchového sloupce po celé délce kanalizačního systému.

Značnou část kanalizační šachty ve výškových budovách obvykle zaujímá větrací potrubí. S novou technologií Geberit SuperTube již není instalace doplňkového větracího potrubí nutná. Zároveň je možné po­užít trubky s menší světlostí, a to při zachování hydraulické kapacity téměř stejné, jakou dosahuje běžný kanalizační systém. Ležatý odskok odpadního potrubí je navíc možné instalovat až do délky šesti metrů bez spádu. Technologie Geberit SuperTube byla uvedena do prodeje v dubnu 2019.

Klíčem k vytvoření prostorově úsporného a jednoduchého kanalizačního systému ve výškové budově je zachování nepřetržitého vzduchového sloupce. Toho lze dosáhnout s novou technologií Geberit SuperTube, která se skládá z tvarovky Geberit Sovent a dvou hydraulicky optimalizovaných kolen. Tyto tři prvky dokážou vytvořit a zachovat vzduchové jádro ve všech úsecích odpadního systému a odbourat tak nutnost instalace doplňkového větracího potrubí.

„Tvarovka Geberit PE Sovent uvádí splaškovou vodu do rotace a tím vytváří proudění ve formě dutého válce se vzduchovým jádrem uprostřed. Takové řešení zvyšuje kapacitu maximálního průtoku při zachování poměrně malých dimenzí trubek,“ říká Martin Krejza z firmy Geberit. „Dříve se při každé změně směru tento vzduchový sloupec přerušil a bylo nutné instalovat doplňkové větrací potrubí. Dvě nová kolena – Geberit PE BottomTurn a Geberit PE BackFlip – tento problém vyřešila. Nyní je možné zachovat sloupec vzduchu i tehdy, když dojde ke změně směru. Větrací potrubí tak již není vůbec potřeba.“

Image 2Obr. 2   Testování v reálných podmínkách – před uvedením na trh testovali vývojoví inženýři novou technologii SuperTube v centrále Geberit ve švýcarském městě Rapperswil-Jona na 30 metrů vysoké testovací věži.

Zachování vzduchového sloupce při změně směru

Dvě nová kolena umožňují zachovat vzduchový sloupec i v případě odskoku nebo zalomení splaškového potrubí. Tím je zaručeno řádné odvětrání odpadního systému. Koleno Geberit PE BottomTurn má v sobě integrovaný rozdělovač, který mění prstencový pohyb vody na pohyb vrstvený. Vzduchový sloupec tak ­zůstává stabilní i přihorizontálním proudění. Na konci ležatého úseku je umístěno koleno Geberit PE BackFlip, jehož speciální konstrukce splaškovou vodu opět roztočí do prstence, aniž by došlo k přerušení vzduchového jádra.

„Návrh a dimenzování kanalizačního systému hrají klíčovou roli všude tam, kde se majitelé budov, architekti a projektanti ZTI snaží maximalizovat obytnou plochu,” vysvětluje Martin Krejza z firmy Geberit. „S technologií Geberit SuperTube lze dosáhnout výrazné úspory místa a zjednodušit projekt a jeho realizaci, protože již není třeba navrhovat a instalovat doplňkové větrací potrubí.“

Prostorově úsporné a účinné

Kombinace tvarovky PE Sovent a nových kolen s technologií SuperTube umožňuje projektantům navrhovat výrazně užší stoupací šachty. SuperTube dovoluje použít potrubí s menší světlostí a další místo ve stoupací šachtě se ušetří díky absenci větracího potrubí. To stejné platí i pro stropy. Svodné ležaté potrubí je možné vést ke svislému potrubí až do délky šesti metrů bez spádu. Podhledy tak mohou být umístěny velmi blízko betonové stropní konstrukci. Kanalizační sy­stém si přesto zachovává vysokou hydraulickou kapacitu 12 litrů za sekundu. Nespornou výhodou pro projektanty je zjednodušení projektové dokumentace.

Image 3Obr. 3   Běžné kanalizační potrubí s dimenzí d160 a paralelní větrací potrubí d90.

Image 4Obr. 4 • S technologií Geberit SuperTube lze navrhnout splaškové odpadní potrubí se světlostí d100 a bez doplňkového větracího potrubí, ležaté potrubí do délky 6 metrů je možné instalovat bez spádu.

Šetří námahu

S technologií Geberit SuperTube mohou projektanti v budoucnu navrhovat kanalizační systémy bez ­doplňkového větracího potrubí. Také instalatéři si ­přijdou na své – díky menším trubkám a chybějícímu doplňkovému větracímu potrubí budou potřebovat méně materiálu a budou s prací rychleji hotoví.


Další informace a fotografie najdete na: www.geberit.cz

Firemní článek