+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Upgrade v konektivitě Vaillant

05.09.2022 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 4-5/2022

Na českém trhu se již několik let úspěšně prodává ekvitermní regulátor eRELAX od značky Vaillant. Před nedávnem prošel tento regulátor navíc dalším vývojem a došlo tak i k upgradu jeho původní verze.

Image 0Obr. 1 •

eRELAX je ekvitermní regulátor určen pro závěsné kondenzační kotle a jejich vzdálenou správu pomocí mobilní aplikace. Celá jednotka se skládá z termostatu (obr. 1), umístěného v obytném prostoru, a přijímače, který je propojen s kotlem a přes WI-FI síť je připojen do internetu do cloudového úložiště Vaillant.

Na termostatu lze nastavovat prostorovou teplotu pomocí hardwarových tlačítek, uživatel však ocení komplexní nastavení a zejména dálkové ovládání kotle pomocí aplikace. V průběhu jara letošního roku došlo k upgradu stávající verze na zcela novou s mnoha vylepšeními a novými funkcemi. To vše je důkazem, že společnost Vaillant investuje nemalé částky do konektivity a IoT (Internet of Things) svých produktů.

Image 1Obr. 2 • Úvodní obrazovka

Uživatelé si mohou aplikaci stáhnout standardním způsobem v AppStore nebo na Google Play. Vlastní hardwarové zapojení a aktivace celé jednotky jsou rychlé a jednoduché, ale tyto činnosti přísluší autorizované servisní firmě.Co se týká nové verze aplikace, tak úvodní obrazovka (obr. 2) je zcela přepracována a vizuálně zjednodušena, což vede k jejímu snadnějšímu používání mezi uživateli všech věkových skupin. Obsahuje základní ovládací prvky učené pro rychlou změnu.

Nejpoužívanější nastavení, zejména u nových instalací, je nastavení časového programu. Do tohoto nastavení uživatel vstoupí rychle pomocí tlačítka „Programy“ (poz. 6, vlevo, obr. 2).

Image 2Obr. 3 • Zobrazení časového programu v plánu

Následně se zobrazí okno s časovými programy (obr. 3), s jejichž pomocí lze přizpůsobit provoz kotle dle režimu domácnosti. Je možné vytvořit několik tzv. Plánů, které se mohou přejmenovat dle použití (obr. 4 + 5). To je výhodné tehdy, jestliže uživatel má proměnlivý pracovní týden, např. 1 týden v kanceláři a 1 týden home office. Tomu slouží příslušné časové plány a lze je měnit mezi sebou a ihned je aktivovat dle potřeby.

Image 3Obr. 4 • Vytvoření plánu

Dále konkrétní plán obsahuje časový program s nastavenými časy a požadovanými teplotami – normální a útlumovou.

Image 4Obr. 5 • Funkce pro úpravy plánu

Tlačítko „Rychlé akce“ (obr. 6), jak již označení napovídá, slouží uživateli pro častěji používané funkce.

Image 5Obr. 6 • Obrazovka s rychlými akcemi

Po stisknutí tlačítka „Informace“ se uživateli zobrazí graf se záznamem průběhu teplot, chodu kotle s jeho tepelným výkonem (obr. 7).

Image 6Obr. 7 • Grafy se statistickými údaji

Z hlavní obrazovky se můžeme tlačítkem v pravém horním rohu přepnout do nastavení celé otopné soustavy (obr. 8, 8a). Zde můžeme nastavovat, např. tyto základní funkce:

Image 7Obr. 8 • Základní nastavení otopné soustavy

  • „Uživatelé“ – ovládat vytápění může více uživatelů – např. členů rodiny, zde povolíme přístup ostatním.
  • „Přidat termostat“ – v jedné aplikaci můžeme ovládat více otopných soustav, např. byt/dům + chata/chalupa.
  • „Parametry vytápění“ zde lze nastavit např. topnou křivku, korekci prostorové teploty, vliv předpovědi počasí
  •  „FAQ“ – často kladené otázky. Jedná se o stručný manuál k používání aplikace a termostatu.

Image 8Obr. 8a • Základní nastavení otopné soustavy

Tento upgrade potvrzuje, že společnost Vaillant klade důraz na konektivitu plynových kondenzačních kotlů, jejich ekonomicky výhodný provoz a zejména snadné ovládání.

Firemní článek