+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Thermia Calibra Cool

02.03.2021 Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Tepelné čerpadlo kompaktního typu s vestavěným pasivním chlazením a 184litrovým zásobníkovým ohřívačem TV využívající pro vytápění zdroj tepla zem nebo podzemní vodu.

Calibra je postavená na nové platformě firmy Thermia, která využívá zkušenosti z dřívějších modelů Diplomat Comfort a Diplomat Inverter. To bylo zúročeno v nových modelech Calibra. Jedním z modelů je Calibra Cool 7, který již v základní verzi obsahuje vestavěný výměník pasivního chlazení a další nezbytné komponenty potřebné pro tento vysoce hospodárný druh chlazení.

Image 1

Kromě toho je Calibra Cool vybavena vestavěným 184litrovým zásobníkovým ohřívačem teplé vody, který obsahuje technologii ohřevu TWS. Ohřátí teplé vody je rychlejší a je dosahováno velkých objemů teplé vody připravených pro odběr uživatelem. Calibra 7 a Calibra Cool 7 poskytuje uživateli až 260 l teplé vody o teplotě 40 °C.

Chlazení vstupuje do popředí zájmu zákazníků z důvodu potřeby vyššího komfortu bydlení i proto, že v posledních letech se stávají letní vedra hůře snesitelná. Pasivní chlazení je způsob chlazení využívající přirozeného chladu země nebo podzemní vody. Teploty dodávané do chladicí soustavy se pohybují nad rosným bodem, proto je možno tímto způsobem chladit pomocí podlah a stropů. Díky velké teplosměnné ploše se jedná o sálavé chlazení. Protože v okruhu primárního zdroje tepla koluje nemrznoucí kapalina, je nezbytné, aby otopná/chladicí soustava byla od okruhu zdroje tepla oddělena deskovým výměníkem tepla, který zabezpečí cestu tepla požadovaným směrem, ale nedovolí promíchat teplonosné látky.

Thermia Calibra Cool díky vestavěnému výměníku pasivního chlazení již nevyžaduje žádné další komponenty pro pasivní chlazení, a je možno ji připojit ke zdroji tepla/chladu a k otopné/chladicí soustavě velice jednoduše. To snižuje náklady na instalaci tepelného čerpadla a eliminuje vznik problémů při ní.

Při pasivním chlazení je pracovní režim následující. Kompresor je vypnutý, chladná nemrznoucí kapalina z primárního zdroje tepla (vrtu, plošného kolektoru nebo vodního zdroje) je nasměrována soustavou přepínacích ventilů na výměník pasivního chlazení, kde se potkávají média chladného zdroje (nemrznoucí kapalina) a chladicí soustavy (chladicí voda). Dále cesta chladu pokračuje do chladicí soustavy a tam probíhá chlazení obytných prostor. Odebrané teplo z obytných prostor je odevzdáváno zpět do primárního zdroje, kde pak probíhá regenerace (pokud je zdrojem tepla země). Případně probíhá prosté odevzdávání odebraného tepla vodě (pokud je zdrojem podzemní voda).

Regenerace primárního zdroje (ukládání tepla do vychlazené země) je velice žádaný proces, protože tím je primární zdroj připravován opět postupně na otopnou sezonu a vstupuje do ní s lepšími teplotními parametry, než kdyby regenerovaný nebyl. Zde je na místě doplnit, že plošný kolektor pro tento způsob použití musí být řádně nadimenzovaný a uložený ve správné hloubce, aby nedošlo již na začátku léta k jeho zahřátí, a tím znemožnění řádné funkce chlazení.

Pasivní chlazení je vysoce hospodárný způsob chlazení, protože při jeho chodu je v provozu pouze řídicí systém tepelného čerpadla (napájející potřebné komponenty) a oběhové, popřípadě ponorné čerpadlo. Tím se v hospodárnosti tento systém chlazení dostává před běžně dostupné aktivní systémy jako například klimatizace, které navíc nejsou většinou konstruovány pro trvalé vytápění po celou otopnou sezonu.

Při běžném chodu tepelného čerpadla v režimu vytápění je vše jako obvykle. Nemrznoucí kapalina ze zdroje tepla cirkuluje přes studený výměník tepla – výparník, předává nízkopotenciální teplo chladivu a na kondenzátoru tepelného čerpadla probíhá předávání tepla o vysoké teplotě do otopné soustavy. Kompresor při tomto režimu musí být v chodu.

Image 2


Pro více informací prosím zhlédněte stránky IVAR CS.

Firemní článek