+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IVAR – Thermia Calibra Cool

Thermia Calibra Cool je tepelné čerpadlo kompaktního typu s vestavěným pasivním chlazením využívající zdroj tepla zem nebo podzemní vodu.

Calibra je postavená na nové platformě firmy Thermia, která využívá zkušenosti z dřívějších modelů Diplomat Comfort a Diplomat Inverter. To bylo zúročeno v nových modelech Calibra. Jedním z modelů je Calibra Cool 7, který již v základní verzi obsahuje vestavěný výměník pasivního chlazení a další nezbytné komponenty potřebné pro tento vysoce hospodárný druh chlazení.

Image 1

Pasivní chlazení je způsob chlazení v drtivé většině využívající vyšší teploty než běžné chlazení pomocí klimatizačních jednotek. Teploty dodávané do chladicí soustavy se pohybují nad rosným bodem, proto je možno tímto způsobem chladit pomocí podlah a stropů. Díky velké teplosměnné ploše se jedná o sálavé chlazení. Protože v okruhu primárního zdroje tepla koluje nemrznoucí kapalina, je nezbytné, aby otopná/chladicí soustava byla od okruhu zdroje tepla oddělena deskovým výměníkem tepla, který zabezpečí cestu tepla požadovaným směrem, ale nedovolí promíchat teplonosná média.

Thermia Calibra Cool díky vestavěnému výměníku pasivního chlazení již nevyžaduje žádné další komponenty pro pasivní chlazení, a je možno ji připojit ke zdroji tepla/chladu a k otopné/chladicí soustavě velice jednoduše. To snižuje náklady na instalaci tepelného čerpadla a eliminuje vznik problémů při ní.

Princip funkce je takový, že při běžném chodu tepelného čerpadla v režimu vytápění je vše jako obvykle. Nemrznoucí kapalina ze zdroje tepla cirkuluje přes studený výměník tepla – výparník, předává nízkopotenciální teplo chladivu a na kondenzátoru tepelného čerpadla probíhá předávání tepla o vysoké teplotě do otopné soustavy. Kompresor při tomto režimu musí být v chodu.

Při pasivním chlazení je pracovní režim jiný. Kompresor je vypnutý, chladná nemrznoucí kapalina je nasměrována soustavou přepínacích ventilů na výměník pasivního chlazení, kde se potkávají média chladného zdroje (nemrznoucí kapalina) a chladicí soustavy (chladicí voda). Dále cesta chladu pokračuje do chladicí soustavy a tam probíhá chlazení obytných prostor. Odebrané teplo z obytných prostor je odevzdáváno zpět do primárního zdroje, kde tímto probíhá regenerace (pokud je zdrojem tepla země). Nebo prosté odevzdávání odebraného tepla vodě (pokud je zdrojem podzemní voda).

Pasivní chlazení je vysoce hospodárný způsob chlazení, protože při jeho chodu je v provozu pouze řídicí systém tepelného čerpadla (napájející potřebné komponenty) a cirkulační, popřípadě ponorná oběhová čerpadla. Tím se v hospodárnosti tento systém chlazení dostává před běžně dostupné aktivní systémy jako například klimatizace, které navíc nejsou většinou konstruovány pro trvalé vytápění po celou otopnou sezónu.

Image 2


Pro více informací prosím zhlédněte stránky IVAR CS.