+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Svatý Prokop – patron topenářů a instalatérů

Většina profesí, území či lidských činností mají obvykle svého světského ochránce, který se postupem času stal jejich patronem a symbolem. Důvod přisouzení k určitému světci se povětšinou opírá o jeho život. Například sv. Václav – patron české země, sv. Florián – patron hasičů, sv. Anežka – patronka horníků, nebo sv. Hubert – patron myslivců, a podobně.

I topenáři a instalatéři mají svého patrona. Je jím sv. Prokop.

Image 1Obr. 1 • Mistr Kulina, sv. Prokop

Ač má jeho život s touto profesí jasnou spojitost, hovoří se o něm v této souvislosti ­velmi málo. Svatý Prokop žil v letech 985–1053 a byl prvním opatem Sázavského kláštera. Roku 1204 byl jako první český světec svatořečen přímo papežem a jeho památka se slaví 4. července, den před svátkem sva­tého Cyrila a Metoděje. Zřekl se marností světa a žil poustevnickým životem. Dle pověsti zkrotil čerta a tím i oheň a síly pekelné. Nikdo jiný není blíž podstatě topenářství než ten, kdo spoutal a využil oheň ke službě člověku.

Potřebujeme takového patrona? Ano. Protože „topenařina“ má spoustu profesních rizik, jako je práce s plynem, horkou vodou a přehřátou párou. Patron a ochránce je zde na místě. Hledali jsme všechny stopy v historii a v uměleckých dílech znázorňujících ­život sv. Prokopa. Za vrchol symboliky považujeme obraz, na kterém sv. Prokop drží na řetězu čerta, který mu dává k dispozici ­pekelný oheň. Podle tohoto díla jsme vytvořili grafickou podobu sv. Prokopa jako ochránce topenářů a instalatérů.

Topenářství a instalatérství patří mezi novodobé profese, které potřebují mít také historické kořeny. Symbol, který jednotlivce spojuje v celek a pomáhá unést tíhu zodpovědnosti, kterou s sebou toto povolání přináší. Věřím, že toto připomenutí a návrat k našim českým tradicím napomůže k hrdosti a lásce k naší profesi topenář – instalatér.

Image 2

Firemní článek