+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stropní sálavé vytápění/chlazení – systém GIACOMINI GKCS

15.06.2020 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 3/2020

Svět oboru TZB se mění. Nemáme na mysli fyzikální zákony nebo zákonitosti, ale přístup k řešení problému, materiály, technologické postupy. A to počínaje návrhem – projektem, tak následně realizací. Svoji produkci přizpůsobují i výrobci.

Částečně vlivem měnícího se klimatu, částečně náročnějšími investory či uživateli, ale hlavně legislativou, chcete-li – nařízeními EU plynoucími většinou ze snahy o hospodárné nakládání s energií a tím následně snižováním ekologického zatížení životního prostředí.

Vlivem snížení energetické náročnosti budov (ENB), začíná vedle vytápění narůstat potřeba chlazení a výměny vzduchu. Způsobeno je to tím, že se výrazně snížily tepelné ztráty objektů, zejména použitím kvalitnějších izolací a nových stavebních materiálů. Pokud vezmeme jako příklad třeba rodinný dům, tepelná ztráta po místnostech už není v řádu tisíců, ale stovek Wattů. Musíme tedy začít započítávat i tepelné zisky, se kterými se dříve nepočítalo, ale které tuto bilanci značně ovlivňují. Tím pádem řešíme ve výpočtu převis zisků tepla po značnou část roku.

Řešení uvedeného stavu může být překvapivě snadné. Použitím sálavých teplovodních stropů konstrukčně řešených jako sádrokartonový panel s vyfrézovanou spirálovou drážkou, ve které je instalována trubka vedoucí topnou/chladicí látku, a který je z horní strany krytý polystyrenem (EPS 150), máme vyřešeno takříkajíc 3 v 1. A to:

  1. Estetickou část řešení – hotový sádrokartonový strop.
  2. Vytápění i chlazení prostoru výhodným sálavým způsobem (bez nepříjemných cirkulací vzduchu), způsobem, který umí reagovat během několika minut – minimální tepelná setrvačnost.
  3. Prostor pro vedení instalací dalších profesí (VZT, ZTI, elektro atd.), který vznikne v meziprostoru nad sálavým stropem.

Image 1Obr. 1 •

V čísle 2/2019 časopisu Topenářství instalace jsme publikovali článek týkající se zmíněných stropů a sálavých systémů obecně. Systém GKCS ale doznal řadu inovací.

Vzhledem k tomu, že při návrhu potřebujeme využít co největší plochu stropu jako aktivní, bývá problémem dohoda se všemi profesemi, které do stropu zasahují (elektro, VZT apod.), tak, aby se co nejméně narušila její celistvost. Tento problém do značné míry eliminuje nová řada panelů typu Light, která má z výroby vynechaná a označená místa (kde není trubka) pro instalaci právě například světel, audiotechniky, požárních hlásičů a podobně.

Další výrazná inovace spočívá ve zvýšení výkonu dodávaného ze stejné plochy novými panely Super Classic, oproti původním panelům Classic. Zvýšení výkonu je dáno zmenšenou roztečí topné smyčky v panelu Super Classic na 30 mm, oproti panelům Classic, kde je rozteč 50 mm.

Image 2Obr. 2 • Řada panelů typu Clasic (vlevo); řada panelů typu Light (vpravo)

Nabídka panelů je doplněna i o varianty se zeleným sádrokartonem pro instalace v koupelnách.

Pro projekční kanceláře je zdarma k dispozici 3D grafický návrhový a výpočtový SW. V případě potřeby nabízíme konzultace nebo proškolení jak pro projekční, tak i realizační firmy.


Pro více informací navštivte webové stránky

Firemní článek