+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Střípky z ISH 2013

29.03.2013 Časopis: 2/2013

Novinky a zajímavosti

Neuvěřitelné lehké a přitom výkonné

Tepelný výkon otopného tělesa závisí, mimo jiné, na tepelné vodivosti materiálů, ze kterých je vyrobeno. V tomto směru jednoznačně vede měď, za ní je hliník a pak teprve následuje železo, pokud vynecháme málokdy používané materiály. Takto se na konstrukci otopného tělesa podívali technici u firmy Zehnder a výsledkem je technicky, ale i designově unikátní Zehder Vitalo.

Image 1Konstrukce tělesa Zehnder Vitalio: 1 – měděná trubka tvarovaná do meandru; 2 – struktura včelího plástu z hliníku; 3 – výplň buněk plástu je z grafitu; 4 – z obou stran je hliníková deska zajišťující vysoký přestup tepla ; 5 – boční rám z polyamidu obklopující těleso zajišťuje jeho ochranu, pevnost

Základem jeho sendvičového těla je měděná trubka, kterou protéká otopná voda. Natvarovaná trubka je vložena do struktury „včelího plástu“ vyrobené z hliníku. Na ní jsou z obou stran připevněny hliníkové desky. Dokonalý přestup tepla z měděné trubky do hliníku je zajištěn jejím obsypáním a zalisováním do karbonového prášku. Výsledkem je pouhých 16 mm silná deska s neuvěřitelně nízkou hmotností a vysokým tepelným výkonem.

Image 2

Detail bočních hran ukazuje zajímavé designové působení kombinace černého polyamidu a zkosených hran hliníkových desek. Zákazník očekává nejen design, ale i praktičnost, a tu zaručuje možnost montáže různých držáků pro odložení a sušení ručníků, v tomto případě pro uložení ručníku z boku. Existují i varianty tělesa s oválnými otvory, do kterých lze ručník vložit.

Povrch tělesa je nabízen v několika variantách barevných odstínů, kovových vzhledů, ale může mít například i strukturu oblíbeného dřeva wenge. Vzhledem k tomu, že obě strany tělesa jsou designově stejné, může těleso vytvářet zajímavý dělicí prvek v místnosti s funkcí vytápění.

Image 3
 

Zehnder Vitalio patří do nejvyšších designových pater. Jeho připojení na otopnou soustavu lze provést viditelně klasickou soupravou s termostatickým ventilem pro spodní napojení s roztečí 50 mm, ale pro nejvyšší nároky lze využít zcela skryté napojení, z něhož je dole jen mírně viditelné kolečko pro nastavení teploty. K dispozici je i čistě elektrické provedení tělesa.

Pro nejvyšší hygienu pitné vody

Za kvalitu pitné vody ručí vodárny až k vodoměru. Za ním přebírá odpovědnost majitel objektu. Chce-li se vyvarovat problémům, které mohou vyplynout z negativního ovlivnění kvality pitné vody vnitřním vodovodem, nabízí se mu řešení, které odpovídá současným nejpřísnějším požadavkům v oblasti ochrany proti stagnaci (DIN 1988–200).

V kooperaci firem Schell a Kemper byl vyvinut nový ventilový systém HyTwin na přípojku armatury umyvadel.

Největší hygienické nebezpečí vzniká tam, kde voda stagnuje. Jedním z řešení je přechod z hvězdicových vodovodů na zokruhované, které při vhodném řešení hydraulických parametrů zajistí pohyb vody při jejím odběru z kteréhokoliv napojeného výtoku. Ale pouze v rámci potrubního okruhu, nikoliv v úseku od fitinku do armatury. Při tom tento sice krátký, ale zpravidla slabě tepelně izolovaný úsek, navíc tvořený gumovými hadičkami, se může stát tím nejkritičtějším místem množení škodlivých mikroorganismů. HyTwin zajistí proplach i tohoto kritického místa až k armatuře.

Image 4
 

Na obrázku jsou vidět svisle vedoucí rozvody pitné a teplé vody (žlutě), do nichž jsou vloženy fitinky pro zajištění natékání vody do armatury z obou směrů vodovodu – shora i zdola. Na tyto fitinky jsou napojeny rohové ventily sy­stému HyTwin, které při odběru vody i u kteréhokoliv jiného výtoku napojeného na daný okruh pitné nebo teplé vody zajistí pohyb vody až k tělesu armatury.

Z pohledu ochrany životního prostředí, nutnosti šetřit s pitnou vodou a ekonomiky provozu je zajištění výměny vody lepší řešení než její odpouštění do kanalizace. Největší uplatnění těchto sy­stémů lze předpokládat v budovách pro speciální účely, v nemocnicích, léčebnách, lázních, hotelích a dalších místech, kde jsou umyvadla používána nepravidelně a přívody k nim jsou vystaveny nebezpečí stagnace.

HyTwin u výrobce Schell navazuje na tradici vysoce kvalitních rohových ventilů Schell Comfort. Orientaci na maximální hygienu pitné a teplé vody dokumentuje novinka představená rovněž na ISH 2013, a to řada nástěnných směšovacích baterií Vitus určená pro profesionální aplikace, kde musí být splněna podmínka i jednoduché údržby hygieny vnějšího povrchu. Vyobrazená baterie je určena pro ovládání loktem.

Image 5
 

Hluboké vaničky už neletí

Jen málokterý výrobce sprchových boxů představoval variantu s hlubokou vaničkou. V běžném prodeji jistě budou, ale na ISH, kde se představují trendy, tam prakticky nejsou. Zásadní je přechod na sprchové boxy instalované přímo na dlažbu nebo na nízkou, prakticky plochou vaničku. Vyobrazený sprchový box se série PUR od výrobce SanSwiss ukazuje kombinaci s nízkou vaničkou z litého mramoru, v níž je odtok kryt širokou lištou (aluchrom nebo bílá). Konstrukce boxu bez horního zpevňujícího rámu naznačuje, jak dokonale musí být řešeny jeho boční stěny, úchyty a panty, když i toto řešení, před uvedením boxu na trh, muselo ve zkušebně prokázat odolnost mechanickému namáhání předepsanému pro sprchové kouty.

Samozřejmostí boxu jsou panty, které při otvírání zdvihají dvířka, aby se odlehčilo těsnění na jejich spodní hraně a uchovala se jeho dlouhá životnost.

Image 6
 

Z dalších designových řad výrobce SanSwiss je zajímavá například Mobility, která dokazuje, že sprchový box pro pohybově omezené může být řešen ve špičkovém designu. Pouze přítomnost bezpečného sedátka odkazuje na možnost využití hendikepovanou osobou. Vzhledem k tomu, že sedátko lze instalovat dodatečně, může být toto řešení sprchového boxu ideální variantou pro ty, co myslí i na své stáří.

Image 7
 

Bezpodmínečnou funkcí u sprchových boxů s plochými vaničkami je zajištění rychlého odtoku. U ILA vaniček boxů SanSwiss je použit speciální dvoukomorový sifon SIWI s průtokem až 44 l/min, který je pro čistění přístupný po odklopení krycí lišty.

Image 8
 

Úžasná baterie

O tom, že některé směšovací baterie zaujmou již na první pohled, není sporu. Patří mezi ně Axor Starck Organic od Hansgrohe. Tvar i funkci dal baterii Philipe Starck a inspiroval se při tom přírodním tvarem rozvětvení. Silueta baterie je lehce nepravidelná a ovládací prvky se siluetou zcela splývají. Přitom je baterie na své vrchní části vybavena nastavitelným termostatem pro řízení teploty směšované vody. Zásluhu na výsledném unikátním tvarovém řešení má i přemístění otočného ovladače průtoku na konec výtokové části.

Image 10
 

Jemně fixovány jsou průtoky 3,5 l/min (normál) a silnější 5 l/min (zesílený – booster), ale lze volit i mezipolohu. ­Zásluhou specifického výtoku vody v drobných kapičkách daného náhradou běžného perlátoru tryskovým je mycí účinek i při průtoku 3,5 l/min komfortní.

Baterie je mechanicky stabilní nejen na úchop, ale i na pohled, přestože se konstrukcí podařilo snížit množství mosazi o přibližně 1/3 ve srovnání se standardem. Navíc došlo ke zvýšení hygienického standardu, neboť protékající voda nepřichází do styku s kovovým povrchem, z něhož by se do vody mohly vylučovat olovo nebo nikl.

Průhledový obrázek ukazuje, že přívod vody hadičkami je veden až do hlavy baterie k termostatu. Z něj, bez styku s mosazným tělem baterie, vede k ovladači výtoku.

Image 9
 

AMBA – jemná krása

I páková baterie může být designově řešena tak, že tvar ovládací páky plynule navazuje na tělo baterie. Dokazuje to je nová série směšovacích baterií AMBA od Kludi. AMBA je ztělesněním zjednodušení tvarového řešení ve spojení se zachováním masivního dojmu z poctivého výrobního procesu. Na pohled působí jako jednolitý prvek a pouze jemná modrá a červená značka naznačují, že vrchní část je určena k ovládání teploty a intenzity výtoku vody. Tvarové řešení není jen designově samoúčelné, ale je řešeno i s ohledem na příjemné a pohodlné ovládání vycházející z ergonomických požadavků. Přesné nastavení teploty a průtočného množství zajišťuje osvědčená konstrukce kartuší od Kludi.

Image 11
 

Řada AMBA zahrnuje varianty pro montáž na stěnu, umyvadlo, sprchové i vanové. Jde o moderní design, který se hned neokouká a ve spojení s garantovanou životností vytváří předpoklad velkého zájmu zákazníků.

Image 12
 

Jen 3,5 litru na spláchnutí

Pitná voda použitá ke spláchnutí klozetu je za běžných podmínek ztracena a návrat použité vody do kvality vody pitné je nákladný. Proto je výhodnější se splachovací vodou šetřit. Neznamená to bezhlavě snižovat splachovací množství, protože nikdo nechce mít špinavý, špatně splachovaný klozet. Proto jsou prováděna různá konstrukční opatření na straně tvarování klozetové mísy, jejího splachovacího kruhu. Výrobce Villeroy & Boch má inovativní řešení spočívající v rozdělení výtoku splachovací vody do tří míst. Středního, které je umístěno zhruba ve stejném místě, jako u běžných mís a dvou postranních výtoků, které jsou zapuštěny hlouběji do boků splachovacího kruhu. Tímto opatřením je zajištěno bezpečné spláchnutí s pouhými 3,5 litry a pro malou potřebu stačí 2 litry. Úspora pitné vody je zřejmá. Oproti současným velmi úsporným splachovacím systémům, které potřebují cca 6 litrů, se spoří dalších 40 % vody. Vedle úspory vody je instalace takové klozetové mísy spojena s nižší úrovní hluku během splachování.

Image 13
 

Snadný přístup

Sani-Access, malé přečerpávací zařízení určené například pro nově budované toalety, ze kterých není samospádem dostupný odpadní systém, se odlišuje od většiny podobných zařízení revolučním přístupem k údržbovým a servisním pracím. Jak zdůrazňuje anglické slovo v názvu, Access = přístup, tak zařízení skutečně usnadňuje přístup dovnitř. Unikátní je vložený koš, kterým prochází odpadní voda, než se dostane k čerpadlu. Účelem koše je zachytit nejrůznější materiály, které by zablokovaly čerpadlo, a mohlo by dojít k jeho poškození. Klasicky jde o různé tampony, kapesníky ale i další, třeba omylem spláchnuté předměty. Vyčiš­tění koše je velmi jednoduché, neboť je přístupný pod odklopným krytem a víčkem přichyceným dvěma vruty. Nemusí se celé zařízení demontovat a vyjímat ucpané čerpadlo. Zejména veřejný sektor, kde uživatelé toalet zcela lhostejně splachují předměty, které do klozetu nepatří, toto řešení ocení.

Image 14
 

45 kW s kondenzací

Letošní novinka, závěsný plynový kondenzační kotel Protherm řady Panther Condens KKO, který bude uveden na trh v polovině roku, rozšíří stávající nabídku do vyšších výkonů až 45 kW. Kotle KKO jsou vybaveny deskovým výměníkem pro přípravu teplé vody do externího zásobníku. Kotle Panther Condens mají nerezovou spalovací komoru a řadí se k vrcholným produktům evropského trhu.

Image 15
  

Související časopisy