+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Správa energií prostřednictvím KNX: od energetické účinnosti po plnou správu v digitalizovaném světě

27.04.2022 Firma: HDL Automation s.r.o.

V současnosti jsme svědky pozitivní změny v přístupu lidí k vyšší energetické účinnosti a udržitelnosti. Před třiceti lety nebyly tyto otázky na pořadu dne. O deset let později si zejména komerční sektor začal uvědomovat, že energetická účinnost může snížit účty za  energie. Ale je to teprve nedávno, kdy se otázky snížení spotřeby energií a ekologie, staly důležitým tématem pro každého. Ale dokonce ani v současnosti nejsou tyto dva pojmy vždy propojeny. Pořád jsou k vidění prázdné kancelářské budovy osvětlené po pracovní době nebo topící prázdné domácnosti s členy rodiny ve škole a v zaměstnání?

K úsporám energií vedou jak pasivní, tak aktivní opatření v budovách.

Image 0

Existuje celá řada pasivních opatření, která lze v budovách implementovat za účelem úspory energií. Pokud je to možné, měly by být již ve fázi návrhu stavby zohledněny bioklimatické aspekty, orientace budovy tak, aby těžila z přirozeného světla, přirozené ventilace atd. Použití správných materiálů může nabídnout nejen zvukovou izolaci, ale i ochranu před extrémními teplotními výkyvy, což snižuje potřebu dodatečného vytápění nebo chlazení. A i po dokončení stavby lze například stávající světelné zdroje nahradit energeticky úspornými LED zdroji anebo časově ovládat topné systémy.

Aktivní opatření mohou ještě výrazněji přispět ke zvýšení úspor energií. Zatímco například konvenční termostaty aktivují topení a chlazení na základě pokojové teploty, systémové termostaty mohou být rozšířeny o celou řadu funkcí zaručujících úsporu energií, např. o integrované snímače pohybu, které vypínají a zapínají systém na základě pohybu osob v místnosti. Stejně tak lze aktivovat například vzduchotechniku, osvětlení a další funkce v místnosti, v závislosti na přítomnosti osob nebo vnějších podmínkách.

Image 1

Kombinace obou typů opatření může výrazně zvýšit energetickou účinnost budovy, ale stále existuje potřeba změny směrem k udržitelnému rozvoji, kterého nelze dosáhnout pouze prostřednictvím energeticky účinnějších projektů. Musíme se posunout na další úroveň: energetický management pomocí KNX.

Podle IEA (Mezinárodní energetická agentura) spotřebují budovy téměř jednu třetinu celosvětové spotřeby energií a 55 % celosvětové spotřeby elektrické energie. Růst poptávky po elektrické energii v budovách byl za posledních 25 let obzvláště rychlý a představuje téměř 60 % celkového růstu celosvětové spotřeby elektrické energie.

Image 2

Energetický management KNX umožňuje plynule dodávat energie podle potřeb uživatelů v jakémkoliv okamžiku. Může také rozhodnout, co je nejlepší udělat s energií v domě nebo budově, počínaje její výrobou až po to, zda by měla být spotřebována nebo skladována, podle klíčových parametrů účinnosti včetně upřednostňování energií z obnovitelných zdrojů.

KNX umožňuje celou řadu aplikací energetického managementu:

  • dokáže řídit vytápění a také monitorovat jednotky klimatizace a tepelných čerpadel, 
  • poskytuje individuální řízení chlazení a vytápění – jedna z aplikací, ve kterých je systém KNX velmi úspěšný,
  • systém KNX se v poslední době implementoval do dílčího i celkového měření energií a poskytuje data od konkrétních částí instalace až po celkovou spotřebu energií systému,
  • umožňuje řízení zátěže, aby zůstala mezi danými limity,
  • KNX lze připojit k jedno- a třífázovým digitálním inteligentním elektroměrům se všemi možnostmi, které to přináší,
  • do systému KNX lze integrovat celou řadu dalších technologií jako je výroba teplé vody nebo tepelná čerpadla prostřednictvím chytrých sítí.

Image 3

Nedávno byl systém KNX rozšířen o nové aplikační domény, u kterých se očekává, že v blízké budoucnosti porostou:

  • monitorování akumulace energie s obousměrným tokem informací do/z KNX,
  • připojení nabíjecích stanic ke KNX pro indikaci, zda je nabíjecí stanice obsazená nebo volná, zobrazení průběhu nabíjení, nastavení limitů nabíjení z hlediska času nebo výkonu, hlášení chyb a bezpečné komunikace díky technologii KNX Secure,
  • stabilizace chytré sítě. KNX může pomoci rozvodné síti, aby byla „chytrá“ a lépe pokrývala energetické požadavky připojených domů a budov.

Image 4

Tempo digitalizace v energetickém sektoru se zvyšuje, což vede ke zlepšení bezpečnosti, produktivity, dostupnosti a udržitelnosti energetických systémů. Kromě toho se veřejné povědomí o životě v udržitelnějším světě zvýšilo způsobem, který mění trhy a způsobuje vznik nových obchodních modelů. KNX již s touto novou realitou pracuje a nabízí celou řadu aplikací, zařízení a řešení pro správu energií.

Článek byl zpracován s využitím podkladů mezinárodní Asociace KNX.  

Pozvání na veletrh Amper

Společnost HDL Automation s.r.o. vás srdečně zve na svou expozici systémů bezpečné automatizace budov na veletrhu AMPER, který se tradičně koná na BVV, hala P, stánek 4.08.

Kromě ukázek systémové elektroinstalace KNX či Buspro je připravena celá řada novinek – senzory pro měření kvality vzduchu - obsah CO2, prachových částic, těkavých organických sloučenin, IP Interkomy s možností ovládání inteligentní instalace Buspro, vizualizace měření spotřeb energií. Součástí expozice jsou interiérová svítidla a LED osvětlení vysoké kvality. Interaktivní bude i rozšířená prezentace bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC.

Volná vstupenka na veletrh AMPER ke stažení zde https://www.amper.cz/voucher/, kód 19679-360.

Firemní článek