+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Solární sestavy pro přípravu teplé vody z fotovoltaických panelů

08.11.2023 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 4/2023

Jsou tomu necelé dva měsíce, co vyšla nová výzva z programu Nová Zelená Úsporám. Tento dotační program nabízí částku 90 000 Kč na přípravu teplé vody z fotovoltaiky.

Žadateli jsou zejména majitelé domů, kterými jsou senioři, invalidní důchodci 3. stupně, nebo majitelé, kteří pobírají příspěvek na bydlení od 12. 9. 2022. Nárok na dotaci mají i majitelé domů, kteří do této skupiny nespadají, ale pouze do výše 45 000 Kč.

Firma BENEKOV připravila dvě solární sestavy pro přípravu teplé vody z fotovoltaických panelů.

První sestava je pro přípravu teplé vody bez napojení na distribuční síť. Tato sestava obsahuje:

  • 6× panel o výkonu 450 kWp,
  • 1 solární střídač,
  • 1 rozvaděč.

Výhodou této sestavy je nižší cena, není nutné řešit připojení s distributorem (ČEZ, EDG, PRE), elektřinu lze využívat POUZE na přípravu teplé vody, nelze pokrývat spotřebu ostatních spotřebičů, jako jsou televize, pračka a lednička). V tomto případě se odhaduje roční úspora nákladů 4 až 8 tisíc Kč.

Druhou variantou je sestava č. 2 a to příprava teplé vody včetně napojení na distribuční síť. Tato sestava obsahuje:

  • 8 panelů o výkonu 450 kWp,
  • 2 mirkostřídače,
  • 1 rozvaděč.

Solární sestava s napojením na distribuční síť má výhody v tom, že z elektřiny lze pokrýt část spotřeby ostatních spotřebičů v domácnosti, jsou zde vyšší úspory, přetoky lze prodávat v rámci komunitní energetiky. Mezi mínusy patří vyšší pořizovací cena. Při zřizování této sestavy je potřeba jednat s distribuční společností, zpracovat projekt a udělat revizi. Mohou vzniknout vícenáklady na výměnu elektroměrového rozvaděče. Díky této sestavě se odhaduje roční úspora nákladů 10 až 15 tisíc Kč.

Instalace fotovoltaických panelů pro NZÚ Light probíhá na zem pomoci kotvicích konstrukčních prvků nebo na střechu.

Image 0Obr. 1 • Schéma solární sestavy pro přípravu teplé vody

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy