+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Solární rozvody a energetický štítek

02.02.2015 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 1/2015

Povinné vybavování spotřebičů energie údajem o jejich energetické náročnosti dostává nové impulzy. Podle evropských směrnic o ekodesignu se blíží doba, kdy si budou zákazníci podle barvy a písmene v energetickém štítku vybírat kotle, tepelná čerpadla, ohříváky vody, solární kolektory aj. Zvýraznění výhod se nebude týkat jen koncových spotřebitelů, ale i mezistupně, tedy projekčních a instalačních firem, velkoobchodů.

V nabídce společnosti Brilon a.s. jsou zařazeny izolované potrubní rozvody AEROLINE pro spojení tepelných solárních kolektorů se solární stanicí. Jde o velmi často používanou dvojici vlnovcových nerezových trubek. Na trhu je podobných výrobků a řešení solárního potrubí více, ale nejsou všechny stejné. Proto si technici u AEROLINE dali práci s porovnáním různých variant a výsledkem je hodnocení analogické s energetickým štítkem.

Zeptal jsem se Zdeňka Fučíka, ředitele společnosti Brilon a.s., proč tomuto rozdělení přikládá tak velký význam a proč nenechá výběr na zákaznících, aby se rozhodli jen podle ceny.

Zdeněk Fučík:
U solárních soustav platí, že zásadním kritériem výběru je zisk tepelné energie. Při pohledu na jednotlivé prvky solárních soustav pod lupou vidíme rozdíly, které očekávaný zisk tepelné energie, a proti němu výši spotřebované provozní elektrické energie, ovlivňují. Některé rozdíly jsou větší, některé menší, ale o konečném efektu rozhodují. Význam tepelné izolace solárních potrubí se obvykle, z neznalosti skutečnosti, podceňuje. Proč však nedat zákazníkům jasný signál, které řešení je energeticky lepší? Proto využíváme doporučení výrobce solárních rozvodů AEROLINE a značíme je analogicky ke značení používanému v energetických štítcích. Naše značení není založeno na celoevropském standardu, protože ten dosud neexistuje, ale významnou vypovídací schopnost pro posouzení energetického zisku jednoznačně má.

Josef Hodboď, Topin:
Věřím, že na zákazníky může mít výchovný vliv označení technicky nejméně dokonalých rozvodů červenou barvou a písmenem G, zatímco nejdokonalejších zelenou barvou a písmenem A. Má však tato barevnost a volba písmene nějaký konkrétní, vyčíslitelný důvod a hlavně důvod, kterým stojí zato se zabývat?

Zdeněk Fučík:
Úkolem solární soustavy je měnit sluneční záření na teplo v kolektorech, toto teplo z kolektorů transportovat do zásobníku a teprve z něj, řízeným způsobem, teplo vydávat na přípravu teplé vody, na podporu vytápění. Pokud se cestou z kolektorů do zásobníku část tepla ztrácí, děje se tak na úkor efektivity provozu solární soustavy a může to zvyšovat náklady domu, dokonce i na klimatizaci v letním období.

Výrobce AEROLINE před zavedením svého štítkování provedl podrobný výzkum. Zjistil, že použitím nejjednodušších izolačních a upevňovacích systémů pro solární rozvody, nabízených na trhu, lze snížit stupeň solárního pokrytí až o téměř 21 % ve srovnání s nejdokonalejší variantou. Pokud solární soustava s nejkvalitnějším rozvodem AEROLINE INOX PRO 100 umožní solární pokrytí 75 %, pak rozvod s nejhorší tepelnou izolací solární pokrytí této soustavy sníží na cca 59 %. Může jít každoročně o 1000 korun a více, které musí být vynaloženy na nákup energie. Připadá vám tento rozdíl zanedbatelný?

Image 1Obr. • Do třídy A patří oválný AEROLINE INOX PRO 100

Josef Hodboď, Topin:
Neznám příklad, kdy je lepší řešení levnější. Jak jsou na tom vaše solární rozvody?

Zdeněk Fučík:
Většina tržně dostupných solárních rozvodů se energeticky pohybuje v našem třídění ve skupině D. Pro ni je charakteristické snížení solárního pokrytí při přípravě teplé vody o cca 4,2 % oproti nejlepšímu řešení. Snížení zabrání jen použití větší plochy kolektorů, pro rodinný dům o cca 0,4 m2. Pokud se porovná nárůst ceny za zvětšenou plochu kolektorů a zvýšení ceny izolace ze třídy D do třídy A, tak návratnost izolace A se může dostat pod 6 až 8 let. Je kratší, než návratnost celé solární soustavy.

V nejvyšší třídě A nabízíme AEROLINE INOX PRO 100. Jeho nízká tepelná ztráta je dána i tvarovým řešením. Trubky nejsou izolovány každá samostatně, i když jsou pro případ potřeby jednoduše oddělitelné. Vnější povrch společné izolace obou trubek má oválný povrch, který je menší, než součet povrchů samostatně izolovaných trubek, a proto zmenšuje tepelné ztráty.

Pokud chcete zákazníkům nabídnout nejen jakýsi standard, ale i něco navíc, tak toto je příklad, kde se přemýšlení a diferenciace nabídky vyplácí.

Josef Hodboď, Topin:
Stagnační stavy solárních soustav, vyznačující se vysokými teplotami, jsou na mnoha instalacích běžným stavem. Nejslabším místem obvykle bývají spoje různých prvků. Jaké s tím máte zkušenosti?

Zdeněk Fučík:
Tento fakt nás před časem trápil. Přestože jsme dodávali těsnění s vysokou teplotní odolností doporučená výrobci pro solární soustavy, netěsnosti po čase občas vznikaly. S přechodem na sortiment solárních rozvodů AEROLINE se vše vyřešilo. Trubky a závitové přechody se spojují bez použití speciálního nářadí. Při utahování převlečné matice si šroubení uvnitř vytváří vlastní utěsnění kov na kov, jehož teplotní odolnost je daná použitým kovem. Od doby zavedení jsme nezaznamenali prakticky žádnou reklamaci.

Josef Hodboď, Topin:
Děkuji za rozhovor.