+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Školení topenářů 2022

08.08.2022 Časopis: 4-5/2022

Po roční pauze, způsobené epidemiologickou situací, se konalo tradiční Školení topenářů ve spolupráci se společností SYSTHERM s. r. o. a Společností pro techniku prostředí.

Image 1
Image 2

Tato tradiční akce umožňuje setkávání a cennou výměnu zkušeností všem přítomným, a to napříč celým spektrem oboru. Každý účastník má přitom povinnost prezentovat vlastní příspěvek, který je zaměřen na jeho specializaci – nedílnou součástí prezentace je i následná diskuze nad předneseným tématem.

Školení topenářů tak není klasickým seminářem nebo konferencí, ale spíše se jedná o diskuzní fórum, které díky širokému záběru různých odborníků poskytuje účastníkům, ale také přednášejícímu, zpětnou vazbu na dané téma.

Image 0

Témata přednášek obsahují nejen akademické, ale taképraktické úlohy, které přítomní odborníci řeší či v minulosti řešili. Přednášky jsou jako již tradičně doplněny o příspěvky zástupců různých oborových firem, avšak ani tyto nejsou klasickými prezentacemi jejich výrobků, ale ukazují více praktického využití a aplikací. S radostí lze pozorovat i aktivnější zapojení mladší generace kolegů.

Image 3

Závěrem bych chtěl velice poděkovat panu řediteli Janu Kazdovi a společnosti SYSTHERM coby generálnímu partnerovi akce. Je zřejmé, že bez pana ředitele Kazdy a jeho vřelého přístupu k podpoře vzdělávání v rámci celého oboru, by tato tradiční akce vznikala jen velmi obtížně. Nemalý dík patří také kolegům ze společnosti SYSTHERM, zejména pak Mgr. Ivetě Trnkové za pomoc při organizačním zajištění akce.

Děkuji za spolupráci společnosti SYSTHERM s. r. o. a těším se na další Školení topenářů, které jak doufám bude možné uspořádat v roce 2023.

Image 4

Zdroj: Závěrečná tisková zpráva 

Související časopisy