+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Škola v Hořovicích vytápí svoje prostory hospodárně

06.05.2021 Firma: HDL Automation s.r.o.

ZŠ v Hořovicích vytápí svoje prostory efektivně, a to díky bezdrátovému systému IQRC od společnosti HDL Automation s.r.o. Vzhledem k rozlehlosti budovy a množství radiátorů se ukázal jako nejvhodnější typ regulace teploty právě systém IQRC.

Image 1

Hořovická škola se na první pohled příliš neliší od podobných zařízení v Česku – její historie sahá několik dekád nazpět, tvoří ji několik pavilonů vytápěných z lokální kotelny. O energetické hospodářství v rozlehlých budovách se léta staraly klasické teplovodní radiátory s ruční regulací. Avšak jak už to u škol bývá, jednotlivé třídy a kabinety mají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je „základka“ plná zvídavých žáků, které snadno ovladatelné prvky topení ve třídách sváděly k neodborným zásahům. Řešení celé této situace lze vyjádřit třemi slovy – bezdrátová zónová regulace.

Image 2

Tento projekt s sebou přináší úsporu nákladů na vytápění, usnadňuje jeho regulaci, získává přehled teplot v jednotlivých místnostech v čase a umožňuje vzdálený dohled. Instalace proběhla v pátém pavilonu školy, který se skládá ze tří nadzemních podlaží. Správnou teplotu chodeb a místností zajišťuje 96 radiátorů, které jsou nově vybaveny termostatickými hlavicemi. Ty v závislosti na pohybu teplot v určených místnostech řídí 22 regulačních jednotek umístěných na stěnách budovy. Systém navíc umožňuje v přednastaveném rozmezí manuálně měnit centrálně nastavenou teplotu dle aktuální potřeby. Celý režim koordinuje centrální řídící jednotka.

Image 3Bezdrátové hlavice lze jednoduše nasadit na stávající termostatické ventily klasických radiátorů

Z důvodu rozsáhlosti pavilonu bylo nutné zapojit tři prodlužovače RF signálu pro spolehlivé pokrytí všech prostor. Do počítače správce budovy byl nainstalován software IQRC pro správu a vzdálený dohled nad topným systémem, který lze rozšířit o spínání kotle. Díky zónové regulaci vytápění škola vyhřívá pouze prostory, které jsou v konkrétní dobu využívány. Jednotlivé místnosti mají vlastní časově teplotní režim přizpůsobený rozvrhu hodin i počtu žáků v učebnách. V budově proto nenajdete místa, která by byla zbytečně vytápěna mimo vyučování.

Žákům, učitelskému sboru i návštěvníkům změny přinesly tepelnou pohodu. Mezi další výhody patří komfort spojený s fungováním systému bez nutnosti obsluhy uživatelem. Díky tomuto projektu se škola zařadila mezi průkopníky energetické efektivity veřejných budov v Hořovicích. Navíc ukázala, že lze účelně a hospodárně využívat moderní technologie bez větších stavebních úprav. Bezdrátové hlavice lze totiž nasadit na stávající termostatické ventily klasických radiátorů. Veškeré práce zabraly pouze několik dní. V případě 1. základní školy Hořovice systém nabízí rychlou návratnost investic, a to v horizontů dvou až pěti let. Ušetřené peníze tak může využít při realizaci dalších prospěšných aktivit.

HDL Automation s.r.o. nabízí moderní sběrnicové řešení inteligentního řízení veřejných, obytných, komerčních i hotelových prostor. Konkrétně automatizaci osvětlení, vytápění, ventilace, klimatizace, stínění a mnoho dalších funkcí budov. Stabilní postavení na trhu je zajištěno díky mateřské společnosti GORDIC.


Bližší informace najdete na www.iqrc.info či hdl-automation.cz.

Firemní článek