+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Silná trojka od IVARU – DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO

05.05.2021 Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Jedním z důležitých a nezanedbatelných faktorů prakticky každého otopného systému nebo zdroje vytápění, se značným vlivem na provozní spolehlivost a dlouhodobou životnost je kvalita otopné vody v nich cirkulující. Zvyšující se požadavky na kvalitu otopné vody rostou úměrně s vývojem technologií vytápění a dostávají se stále častěji do oblasti zájmu odborné i laické veřejnosti, a to nejen v oblasti chemického složení vody, ale i v oblasti odstranění mechanických magnetických i nemagnetických nečistot. A není to jen ochrana otopných systémů, zdrojů vytápění, alternativních zdrojů vytápění, ale i dalších prvků v nich se vyskytujících, jako jsou různé vyvažovací a regulační armatury, tepelné výměníky, uzavírací armatury, oběhová čerpadla nebo měřiče spotřeby tepla.

Prvním výrobkem spadajícím do skupiny silné trojky je magnetický otočný filtr IVAR.DIRTSTOP® a IVAR.DIRTSTOP® XL.

Image 1

Vzhledem k již zmíněné problematice a prevenci ochrany otopných systémů jsou v nabídce společnosti IVAR CS spol. s r.o. dva typy magnetických otočných filtrů řady IVAR.DIRTSTOP® a IVAR.DIRTSTOP® XL s dvojitou separační funkcí pro odstranění mechanických nečistot. Zlepšuje tepelnou výměnu, celkovou účinnost otopného systému a chrání jej po mnoho let díky pravidelné údržbě a čištění. Dvojitou filtrační funkcí je zabezpečena separace / odloučení všech magnetických a nemagnetických nečistot při jednom průtoku média magnetickým filtrem. Díky patentované otočné vložce zaručují maximální filtrační účinnost v jakékoli variabilní pozici instalace. IVAR.DIRTSTOP® může být instalován v otopných systémech s různými zdroji vytápění, ať už se jedná o kotle, tepelná čerpadla nebo jiné zdroje tepla. Pokud se topné médium používá alternativně i pro chlazení v létě, musí být IVAR.DIRTSTOP® dostatečně izolován.

Nabízené magnetické filtry jsou vybaveny silným trvalým neodymovým magnetem s diametrální polarizací, který účinně separuje nečistoty železitého původu. Vyzkoušená a patentovaná technologie silného permanentního magnetu zaručuje prakticky 100 % odstranění oxidu železnatého již při prvním průtoku otopné vody magnetickým filtrem. Filtrační sítko pak separuje i všechny nečistoty nemagnetického původu.

Image 7

Patentovaná otočná vložka magnetického filtru IVAR.DIRTSTOP® zajišťuje, aby otopná voda prošla vždy filtračním sítkem v jakékoli ze čtyř variabilních instalačních pozic a zabezpečila tak maximální filtrační účinek. Instalace do rozvodu je možná ve čtyřech variabilních pozicích přestavěním patentované otočné vložky. Díky dvojité filtrační funkci je zabezpečeno odloučení / separace většiny magnetických i nemagnetických nečistot již při prvním průtoku média magnetickým filtrem. Silný neodymový magnet s diametrální polarizací vyvíjí silné homogenní magnetické pole, čímž maximalizuje zachycování magnetických nečistot. Extrémně kompaktní tělo magnetického filtru zajišťuje snadnou instalaci pod kotel s nízkými nároky na prostor a disponuje velkou odkalovací komorou otočnou o 360 stupňů s integrovaným kulovým uzávěrem pro odvod nečistot, a také snadné a rychlé čištění. IVAR.DIRTSTOP® je dodáván ve variabilním bílém nebo šedém barevném provedení.

Image 2

Patentovaná cyklonová vložka magnetického filtru IVAR.DIRTSTOP® XL zabezpečuje počátečním průtokem vody cyklónovým efektem maximální odloučení / separaci neželezitých nečistot a následně působením silného neodymového magnetu s diametrální polarizací dochází k odloučení i nečistot magnetických. Filtrační sítko pak dokončuje celou filtrační operaci, která je dále zvýhodněna o velký objem odkalovací komory pro dekantaci nečistot. Instalace magnetického filtru IVAR.DIRTSTOP® XL je nezbytná ve středně velkých systémech vytápění pro zlepšení tepelné výměny, zvýšení účinnosti a ochranu otopného systému v průběhu času díky své trojité funkci. Instalace do rozvodu je možná v jakékoli poloze, horizontální, vertikální i šikmé.

Oba typy magnetických filtrů řady DIRTSTOP® kombinují trvalou a účinnou ochranu s kompaktními rozměry a velmi snadnou instalací, údržbou a čištěním bez potřeby vypouštění systému.

Image 3

Instalace magnetických filtrů IVAR.DIRTSTOP® se realizuje na vratné potrubí otopného systému, před zdroj tepla, aby mohlo dojít k odloučení / separaci železitých a neželezitých nečistot ze systému dříve, než dosáhnou samotného zdroje tepla.

Druhým důležitým výrobkem spadajícím do skupiny silné trojky je neutralizátor kyselého kondenzátu IVAR.BRIX, který se instaluje do odvodu kondenzátu z kondenzačních kotlů. Tento typ kotlů je schopen získávat další teplo kondenzací vodních par z kouřových spalin ještě předtím, než jsou komínem odvedeny do venkovního prostoru. Spalováním zemního plynu však vzniká i oxid uhličitý (CO2), který kondenzát silně okyseluje (snižuje jeho hodnotu pH). Kondenzát je poté velmi korozivní a potenciálně nebezpečný pro odpadní systémy. Po instalaci neutralizátoru kyselého kondenzátu IVAR.BRIX protéká kyselý kondenzát přes jeho náplň z uhličitanu vápenatého (CaCO3), který jej neutralizuje. Hodnota pH kondenzátu se zvýší (na pH >6), a tak je možné jej bezpečně vypouštět do odpadní kanalizace.

Image 4Ukázka instalace IVAR.BRIX pod kondenzační kotel s odpadem do kanalizace

Pokud bychom měli shrnout hlavní výhody IVAR.BRIX pak je to především

 • PROCES NEUTRALIZACE – vedoucí ke snížení rizika koroze vlivem kyselého kondenzátu
 • RYCHLÁ A SNADNÁ ÚDRŽBA – díky nerezové vložce pro neutralizační náplň je usnadněno její doplnění nebo výměna
 • OTOČNÉ PŘIPOJENÍ – umožňuje snadné přizpůsobení do různých instalačních pozic
 • VELMI KOMPAKTNÍ – pro snadnou instalaci zařízení pod kondenzační kotel
 • KONTROLA STAVU NÁPLNĚ – díky průhlednému tělu nádobky máte obsah neutralizační náplně stále pod kontrolou

Třetím a posledním typem výrobků jsou proporcionální dávkovače polyfosfátu IVAR.POLIFEMO® a IVAR.POLIFEMO PLUS® (verze s uzavíracím kulovým uzávěrem),které se instalují na přívodní potrubí pro ohřev teplé vody v kotli, zásobníkovém ohřívači, k pračce nebo myčce nádobí, a to pro snížení rizika usazenin vodního kamene, a koroze kovových částí při přípravě teplé vody. Uspořádání vstupů a výstupů na hlavě dávkovače umožňuje jeho instalaci do čtyř různých montážních pozic, může se tak dobře přizpůsobit konkrétnímu prostoru a umístění přívodního potrubí.

Image 5IVAR.POLIFEMO (vlevo); IVAR.POLIFEMO PLUS vpravo)
 

Řada dávkovačů IVAR.POLIFEMO® je provozu velmi spolehlivá, díky konstrukci s mosaznou pochromovanou hlavou a průhlednou nádobkou z odolného polyamidu Grilamid®, výrobce uvádí max. provozní tlak 10 bar.

Náplně dávkovače jsou dodávány v plastové kartuši, která má integrovanou filtrační síťku z materiálu PP, pro zachycování mechanických nečistot o porozitě 100 µm (0,1 mm). Průhledná nádobka a oranžový plovák usnadňují vizuální kontrolu a signalizují potřebu výměny náplně. Pokud se oranžový plovák objeví v průhledítku nádobky s nápisem „REFILL“, je nutno co nejdříve doplnit náplň (objednací kód náhradní náplně s kuličkami polyfosfátů je 520152). Pro bezproblémovou výměnu náplně je součástí balení i speciální montážní klíč.

Image 6

Oba typy proporcionálních dávkovačů polyfosfátu IVAR.POLIFEMO® a IVAR.POLIFEMO PLUS® se dodávají s ½” připojovacími závity na všech třech napojovacích bodech. Maximální průtok je při tlaku (Δp = 0,5 bar) pro IVAR.POLIFEMO na hodnotě 25 l/min (pro verzi PLUS pak 13 l/min). Rozsah použitelných teplot je od 5 °C až do max. 40 °C. Jedna náplň je schopna upravit vodu nadávkováním polyfosfátu až do objemu 30 m3. Dávkování polyfosfátů (od 2 ppm do 3,5 ppm) je dostatečné pro vodu s maximální tvrdostí do 3 mmol/l, v případě vody s vyšší tvrdostí se proti usazování vodního kamene doporučuje instalovat iontoměničové změkčovací zařízení.

Hlavní výhody proporcionálních dávkovačů IVAR.POLIFEMO® a IVAR.POLIFEMO PLUS®

 • PŮSOBÍ PROTI USAZENINÁM – dávkování polyfosfátů snižuje riziko inkrustace vodním kamenem
 • OMEZUJE TVORBU KOROZE – antikorozní účinek díky silikátům v náplni
 • ZACHYCUJE MECHANICKÉ NEČISTOTY VE VODĚ – sítko z PP integrované do kartuše náplně
 • MONTÁŽ DO ČTYŘ RŮZNÝCH INSTALAČNÍCH POZIC
 • SROZUMITELNÝ UKAZATEL MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ – oranžový plovák v průhledítku nádobky
 • ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ – konstrukce s převlečnou maticí a použité kvalitní materiály
 • ÚČINNÝ PRINCIP FUNGOVÁNÍ – tlak přívodní vody zajištuje plný průtok vnitřkem nádobky

Závěrem bychom chtěli podotknout, že jakákoli investice do výrobků zde uvedených se v průběhu času rozhodně ukáže, jako investicí opodstatněnou a svojí funkcí účelnou. Moderní otopné systémy nejsou investičně levná zařízení, a proto by jejich součástí měly rozhodně být prvky, které zabezpečí jejich optimální funkčnost, spolehlivost a dlouhodobou živostnost. Pokud budou při projekčním návrhu nebo samotné realizaci opomenuty, škody nebo zvýšené servisní náklady z toho plynoucí prakticky vždy přesáhnou náklady prvotní investice do těchto výrobků. V současné době jsou uvedené výrobky předmětem AKCE 2021.


V případě dalších doplňujících dotazů kontaktujte společnost IVAR CS na e-mailové adrese info@ivarcs.cz.

Firemní článek