+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Sanhyga 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI Vás pozývajú na 27. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky s prezentáciou firiem.

27. ročník, ktorý sa bude konať 28. septembra 2023 v Clarion Congress Hoteli**** v Bratislave, je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Image 0

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program konferencie SANHYGA 2023 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • vodovody v budovách
  • plynovody
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • vsakovacie systémy
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike
  • kanalizácia v budovách

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

Prípravný výbor:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 903 562 108
konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

Editovanie zborníka: 

Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk


Přihláška ke stažení. Kompletní program zde.

Firemní článek