+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

REHAU AWADUKT THERMO

04.09.2018 Firma: REHAU, s.r.o.

Teplo ze země předehřívá nebo chladí vzduch, který dýcháte.

Ne, nejedná se o tepelné čerpadlo. Je to mnohem jednodušší systém, který uživateli přinese zajímavou energetickou úsporu, komfort a zdravé bydlení. Vše je založeno na jednoduchém principu tepelné výměny vzduchu s využitím naakumulovaného tepla země pro kontrolované větrání, případně rekuperační jednotku. Moderní stavby rodinných domů, ale i komerčních objektů často využívají soustavu řízeného větrání, která zajistí pravidelnou výměnu vzduchu uvnitř objektu, a současně tak odvádějí mimo dům nejen škodliviny, ale i případnou vlhkost. Dýchání je pak mnohem zdravější, což potvrdí zejména alergici či astmatici. REHAU navíc nabízí přidanou hodnotu, která řízené větrání zásadním způsobem vylepšuje a snižuje energetickou náročnost budovy.

Image 1Obr. 1 • Schéma fungování systému AWADUKT THERMO

Teplo zadarmo

REHAU AWADUKT THERMO nasává venkovní vzduch, který je potrubím usazeným v zemi veden do větracího systému domu. Pokud je venku zima, pak jej teplo ze země předehřívá, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Dovnitř objektu se tak dostane předpřipravený, navíc hygienicky čistý a čerstvý vzduch. Délka a průměr potrubí samozřejmě ovlivňují tepelné parametry tohoto jednoduchého tepelného výměníku, stejně jako klimatické podmínky v lokalitě a průměrná teplota země v dané hloubce. Prvotní hodnoty pro návrh projektu představují objem vzduchu, který je nutné vyměnit, intenzita této výměny a již zmíněné klimatické podmínky, a to zejména v zimě. Na základě těchto proměnných se následně stanoví parametry a navrhne celá soustava. Pro správnou funkci REHAU systému zemního tepelného výměníku je nutné, aby vzduch v potrubí proudil stálou rychlostí, to znamená ne moc rychle, aby se stačil předehřát, a zase ne moc pomalu, aby bylo dosaženo požadované výměny. V závislosti na délce a průměru potrubí by měla rychlost proudícího vzduchu činit 2,5 až 3 metry za vteřinu. Instalace se obvykle provádějí 1 až 2 metry pod zemí, a pokud to lze, je z ekonomického hlediska příhodné je realizovat současně se základovou deskou. AWADUKT THERMO systém může být položen i pod základovou desku.

Image 2Obr. 2 • V potrubí systému AWADUKT THERMO musí vzduch proudit stálou rychlostí

Jedině zdravé bydlení

Protože v letních měsících vzniká v potrubí vlivem rozdílu teplot kondenzát, je nutné jej odvést, aby nedocházelo k šíření bakterií, hnilobě a zápachu. Potrubí proto musí být uloženo v zemi s určitým spádem (obvykle 2 %), přičemž v nejnižším bodě se umístí kondenzační šachta, ze které je pomocí čerpadla kondenzát odváděn na povrch. V případě, že je dům podsklepený, je situace jednodušší, neboť se využije možnosti umístit ve sklepě suchý sifon, kterým se kondenzát dostane z potrubí. V případě, že je potrubí navrženo extra dlouhé, není problém umístit v soustavě více kondenzačních šachet.

Systém trubek je charakterizován jako vlhké prostředí, které pochopitelně bývá zdrojem bakterií. Aby se zabránilo jejich rozmnožování a škodlivému vlivu na proudící vzduch, je velmi důležitý materiál, ze kterého se potrubí vyrábí. Jedná se o speciálně upravený polypropylen, u kterého je do vnitřního povrchu potrubí zakomponováno stříbro (používá se také například u chladniček), které je antiseptické a zamezí bakteriím se rozmnožit a ty pak velmi rychle zahynou. Současně tento materiál výborně převádí teplo mezi zemí, potrubím a proudícím vzduchem. Na vstupním hrdle soustavy je umístěn prachový i pylový filtr, který zaručí potřebnou hygienu vzduchu. Na rozdíl od klasického kanalizačního systému je potrubí AWADUKT THERMO uloženo přímo v zemi (modré REHAU potrubí) a není obsypáno pískem, protože ten by v tomto případě působil negativně – jako izolant. Proto se potrubí vyrábí ze silnějšího materiálu, aby nedošlo k jeho deformaci, což by v opačném případě vedlo k deformaci hrdla a netěsnosti. Je možné je zatížit silou 10 kN/m2, přičemž deformace nesmí přesáhnout 5 %. Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, čímž by se zabránilo odvodu kondenzátu.

Image 3Obr. 3 • Na vstupu vzduchu do systému je umístěn filtr

Image 4Obr. 4 • Největším přínosem je zdravý vzduch, snížení nákladů a komfort v létě i v zimě

Při dodržení technologického postupu a všech zmíněných parametrů přináší systém REHAU AWADUKT THERMO nesporné výhody a hlavně komfort, a to nejen v zimě, ale i v horkém létě, kdy do přehřátého domu proudí relativně chladný vzduch bez dalších nákladů na jeho ochlazování. Největším přínosem je ale zdravý vzduch, který se promítá do zdravého bydlení, a proto je systém velmi vhodný pro všechny alergiky, astmatiky apod. Pokud k tomu přidáme pravidelný servis a údržbu, kterou provádí každá servisní firma pomocí kanalizačního robota, pak vše bude fungovat dlouhou dobu bez problémů.


Další informace načerpáte také na www.rehau.cz

Firemní článek