+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Realizace výměny rozvodů v obci Istebné

17.09.2019 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 5/2019

Rádi bychom vás tentokrát informovali o aktuálně realizovaném projektu rekonstrukce rozvodů tepla v obci Istebné, nedaleko Dolního Kubína na Slovensku.

První nápad realizace rozvodů v Istebné byl ve spolupráci projektanta a našich techniků nastíněn již před několika lety při přípravě projektové dokumentace pro investora a provozovatele kotelny a rozvodů. Již tehdy jsme zvažovali realizaci rozvodů v hybridním provedení – kombinace plastového flexibilního potrubí doplněná v dimenzích nad DN100 o ocelové předizolované trubky.

Jsme rádi, že se tento záměr podařilo dostat do realizace a brzy bude v Istebné efektivnější vytápění a opět vše na svém místě. Výměna rozvodů tepla je přece jen poměrně velký zásah do života obyvatel, a je také spojena s určitými omezeními. Realizace se v těchto dnech už snad dostává do finální fáze.

O co se tedy jedná?

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnějšího potrubního rozvodu otopné vody pro vytápění a přípravu teplé vody pro občanskou a bytovou vybavenost: Obnova potrubní sítě CZT v obci Istebné.

Image 1Obr. 1 • Istebné – schéma situace rozvodů TV

Stav před rekonstrukcí

Vnější předizolovaný potrubní rozvod byl veden z kotelny pro jednotlivé bytové objekty a objekty občanské vybavenosti. Ocelový potrubní rozvod sloužil pro distribuci tepla pro ústrední vytápění (ÚT) (přívodní a vratné potrubí) a distribuci teplé vody (TV) s cirkulací.

Stávající čtyřtrubkový rozvod byl uložen a veden v teplovodním kanálu, kde bylo potrubí uchyceno na ocelových závěsech, konzolách a stojkách pomocí ­třmenů či objímek. Potrubí a jeho tepelná izolace byly poškozeny dlouhodobým provozem přesahujícím jeho technickou životnost.

Napojených je 24 bytových domů, dva objekty svobodárny, mateřská škola, základní škola, jídelna a dětský domov.

Tabulka dimenzí

Image 5

Navrhovaný stav po rekonstrukci

Úprava rozvodu na dvoutrubkové provedení, v napojených objektech budou osazeny kompaktní předávací stanice a příprava TV bude probíhat přímo v místě spotřeby.

Výpočtový teplotní spád pro ÚT

  • primární strana 72,5/57,5 °C
  • sekundární strana 70,0/45,0 °C

Na hlavní trase byly navrženy dimenze potrubí DN200 a DN150, které budou realizovány v ocelových předizolovaných trubkách. Všechny ostatní dimenze od DN100 po DN25 budou v plastovém předizolovaném provedení.

Průběh rekonstrukce

Během rekonstrukce se počítá s otevřením existujícího teplovodního betonového kanálu a náhradou čtyřtrubkového systému za nové předizolované potrubí v dvoutrubkovém provedení. Kvůli minimalizaci odstávek a omezení pro odběratele tepla se naplánovala výměna rozvodů na období mimo topnou sezonu. Po ukončení topné sezony se začalo s přípravnými pracemi, následně se postupně otevřely stávající betonové kanály. Potrubí ÚT, která dosloužila, byla odstraněna, a demontovaly se také konzoly, na kterých byla uchycena. Potrubí TV s cirkulací zůstávají v této fázi zachována. V první řadě je snaha o zajištění pohodlí odběratelů a minimalizování nutné odstávky na technologické propojení.

Image 2Obr. 2 • Dosluhující potrubí TV s cirkulací a už nové ocelové předizolované potrubí na hlavní trase

Pro optimalizaci výstavby byla stavba rozdělena na několik větví tak, aby práce mohly probíhat podle možností současně. Od zdroje tepla vedou přívodové větve A a D v dimenzích DN200 a DN150, které sestávají z ocelových předizolovaných trubek. Zde je nutné provést násobně více spojů než na ostatních větvích, které jsou částečně již přípojnými pro místa odběru. Ostatní větve B, C, E a F jsou realizovány ve flexibilním plastovém potrubí, kde je předpoklad rychlejší montáže s násobně menším počtem spojů.

Image 3Obr. 3 • Připravený kanál pro pokládku plastového předizolovaného potrubí, zatím s původním potrubím na TV+C

Až bude v kanálech zrealizován, odtlakován a doizolován celý nový potrubní rozvod a osazené výměníkové stanice v objektech, dosáhne se finále – propojení kotelny a odběrných míst.

Práce se ještě ani v té době tehdy neukončí, bude ještě zbývat odstranit staré rozvody TV s cirkulací, zasypat kanály a dát vše do původního stavu. Teprve poté se dostane vše v obci do původního provozu.

Image 4Obr. 4 • Připravený kanál na pokládku ocelového předizolovaného potrubí s pohledem na kotelnu, zatím s původním potrubím na TV+C

Závěrem bychom vám rádi nabídli možnost konzultace investičních záměrů a rekonstrukcí rozvodů. Neváhejte nás kontaktovat, rádi se s vámi podělíme o naše bohaté dlouholeté zkušenosti v přípravě projektů a hlavně o náš pohled na dlouhodobou efektivitu provozu. Předizolovaná potrubí, která se nyní realizují, by měla sloužit desítky let, a proto by nemělo být jedno, jaké mají izolační vlastnosti. Naše studie a realizace hovoří ve prospěch hybridních řešení a snaze o co největší efektivitu před případnou jednorázovou úsporou při realizaci.

Firemní článek