+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ptejte se odborníků - 2018/5

06.09.2018 Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 5/2018

Poradna Wavin Ekoplastik

V současné době je již pro nás nezbytné projektovat na platformě BIM. K implementaci BIM používáme program Revit. Nabízí Wavin pro program Revit knihovny svého produktového portfolia?

BIM koncept je pro Wavin jedním ze stěžejních témat současnosti. Program Revit je pro praktickou implementaci BIM přístupu v současné době nejrozšířenějším softwarovým nástrojem. Přes nesporné výhody tohoto programu ale nelze opomenout nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, ze kterých je stavba nebo dílčí instalace složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou.

Image 1Obr. 1 • Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí obecné knihovny

V případě, že uživatel při práci využívá speciálně pro tyto účely připravené knihovny, výše popsané náročné modelovací práce mu odpadají. Firma Wavin přišla s koncepcí přípravy inteligentních 3D modelů ve formě rodin, které jsou určeny pro přímé použití – přímou implementaci – právě v prostředí programu Revit. S použitím knihoven se vlastní návrh instalace promění v relativně jednoduchou a rychlou záležitost, která je založena víceméně na intuitivní bázi. Do celkové koncepce knihoven se podařilo též zapracovat jednak skutečně kompletní produktové portfolio firmy pro tvorbu TZB instalací včetně všech nutných specifik (např. aplikace navařovacích sedel pro případ tvorby T kusu v systému PPR, práce s excentricitou obecně v rámci rozvodů vnitřní kanalizace, možnost tvorby různých typů odboček – 90° nebo 45°, atp.), ale i zkušenosti nabyté v rámci dlouhodobé spolupráce s projektanty i montážními firmami. Toto a mnoho dalších užitečných nástrojů pro automatickou tvorbu technických detailů je umožněno pomocí inteligentních funkcí, které jsou v rámci knihoven do aplikace doprogramovány, ovšem při použití generických Revit knihoven nejsou uživateli k dispozici. Wavin balíčky k programu Revit obsahují knihovny 3D modelů produktů Wavin a navíc jsou k dostání v mnoha jazykových mutacích, což může být vhodně doplněno též s možností volby daného produktového portfolia pro jednotlivé evropské země. Tuto možnost jistě uvítají uživatelé, kteří spolupracují také se zahraničními investory.

Image 2Obr. 2 • Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí knihovny Wavin

Firemní článek