+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Proč je elektrické podlahové vytápění efektivní?

15.08.2011 Časopis: 5/2011

Potřeba snižovat náklady zejména v oblasti energií je na prvním místě zájmu prakticky každého z nás.

Není proto divu, že společně s rostoucími cenami energií se do popředí zájmu dostávají stále více nízkoenergetické a pasivní domy. Jejich společným rysem je velmi nízká spotřeba energie na vytápění. Při projektování takového domu požaduje potenciální ­klient od svého projektanta obvykle doporučení na ideální způsob vytápění. Rozhodnutí není tak zcela jednoznačné. V případě nízkoenergetických domů je vhodné brát v úvahu nejen vlastní provozní náklady, ale také pořizovací náklady a rovněž i životnost komponentů.

Pokud vezmeme v potaz pořizovací náklady, tak na tom nejsou elektrické přímotopné systémy vůbec špatně. Respektive patří mezi nejméně nákladné, tedy ve srovnání například s tepelným čerpadlem, ale i kondenzačním kotlem na zemní plyn, kotlem na dřevěné pelety či propan apod.

Velkou výhodou elektrického podlahového vytápění je vysoký komfort obsluhy a uživatelská jednoduchost řízení. Nezávislá kontrola vytápění prakticky každé místnosti vede v konečné spotřebě k úsporám a inteligentní programy řízení otopných soustav jsou k tomu přímo předurčeny.

Veřejnost se mylně domnívá, že elektřina je vždy drahá. Právě kombinace všech důležitých faktorů vede k výsledku, že elektrické přímotopné vytápění je výhodné. Proč? Hlavním argumentem pro volbu elektrického podlahového vytápění je snížený tarif (D45) za elektřinu. Praxí bylo prokázáno, že nízkoenergetické domy spotřebují na vytápění zhruba 40 % energie. Zbytek celoroční spotřeby (60 %) tvoří ostatní spotřebiče – to znamená pračka, sušička, myčka nádobí, chladnička a další přístroje závislé na zdroji elektrické energie. Uživatel tarifu se sníženou cenou tedy může po dobu 20 hodin denně využívat prakticky poloviční sazbu ve srovnání se spotřebou domácnosti vytápěnou například plynovým kotlem. Praxe ukázala, že inteligentní řízení v případě přímotopných elektrických systémů výhodnost tohoto způsobu vytápění ještě zvyšuje.

Image 1Graf 1 • Graf dokumentuje, že provozní náklady na vytápění s poklesem potřeby tepla v domě klesají rychleji u elektrické energie než u plynu

V ekonomické rozvaze je potřeba zvažovat celkové náklady a úspory v horizontu 15 až 20 let. Ani argument týkající se rostoucí ceny elektrické energie neuspěje, stačí se podívat na rostoucí ceny všech ostatních zdrojů energií, plynu pochopitelně nevyjímaje.

Firma DEVI sledovala náklady na vytápění konkrétního typového domu postaveného z tradičních cihlových bloků s vytápěnou podlahovou plochou 145 m2. V případě tohoto domu byl instalován výkon podlahového vytápění 14,5 kW. Celkové investiční náklady činily 103 600 Kč. Roční provozní náklady domu byly vyčísleny na 24 860 Kč!

Tento praktický příklad se však nijak neliší od teoretického. Jsou-li dva běžně velké nízkoenergetické domy vytápěny podlahovým vytápěním, v prvním případě teplovodním (zdroj energie: zemní plyn) a ve druhém případě elektrickým, pak investiční náklady na otopnou soustavu domu vytápěného plynem dosáhnou zhruba 200 tisíc korun, zatímco u domu s elektrickým podlahovým vytápěním dosáhnou 90 tisíc korun. Teoretickým výpočtem zjistíme, že roční provozní náklady plynem vytápěného domu činí cca 26 600 Kč, zatímco u domu s elektrickým vytápěním dosáhnou cca 30 100 Kč. Za dvacet let provozu tedy dům vytápěný plynem ušetří na provozních nákladech 70 000 Kč. Součtem investičních a provozních nákladů vychází, že dům s elektrickým podlahovým vytápěním na konci 20letého období může ušetřit uživateli téměř 40 tisíc korun.

Všechny uvedené důvody vedou firmu DEVI k orientaci směrem k nízkoenergetickým a pasivním domům. DEVI nabízí ucelená řešení v podobě topných kabelů DTIP, topných rohoží DEVImat™, systému suché pokládky kabelů DEVIcel™ případně nového systému DEVIdry™. To vše v kombinaci s inteligentní regulací termostaty DEVIreg™ nebo za pomocí vyspělého bezdrátového systému DEVIlink™.

z tiskové zprávy

Související časopisy