+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pro čistou pitnou vodu

04.05.2018 Firma: GEBERIT spol. s r.o

Hygienický proplach Geberit Rapid – pro spolehlivě čistou vodu

Potrubí, které je používáno zřídka nebo pouze sezónně, je ideálním prostředím pro množení nebezpečných bakterií, jakými jsou například bakterie Legionella. Jednotka hygienického proplachování Geberit Rapid pravidelně vyměňuje vodu v potrubí a zabraňuje tak vzniku nebezpečných koncentrací choroboplodných zárodků.

Bez obav 

Image 1

Nová jednotka hygienického proplachu Geberit Rapid automaticky proplachuje nepoužívané části potrubí a udržuje koncentraci bakterií na bezpečné úrovni.

V potrubních úsecích, které jsou používány zřídka nebo nejsou dočasně používané vůbec, dochází ke stagnaci vody. Pokud má tato voda teplotu mezi 25 a 50 °C, panují zde příznivé podmínky pro bakterie rodu Legionella, které se v těchto místech mohou nenápadně rozmnožit až na takovou úroveň koncentrace, která představuje skutečně vážné zdravotní riziko. Geberit uvádí na trh nové hygienické proplachování Rapid, které tomuto nebezpečí dokáže automatickým proplachováním vodovodu spolehlivě zabránit.

Image 2

Jistota je jistota!

Pokud překročí koncentrace Legionell stanovenou mezní hodnotu, je nutné přijmout potřebná opatření, která sníží množství bakterií na takovou úroveň, aby bylo možné pitnou vodu znovu bez obav používat. Pro trvalé vyřešení problému je často nutné přistoupit k odstranění nepoužívaných úseků potrubí – tedy ke stavebním úpravám, které jsou nákladné a které není vždy možné provést okamžitě. Chemická dezinfekce vodovodu také nebývá tím nejlepším řešením.

Nově vyvinutý hygienický proplach Geberit Rapid v takových situacích skvěle poslouží jako provizorní, cenově nenáročné a spolehlivé řešení. Tato menší verze klasické jednotky proplachování Geberit zaručí bezvadnou kvalitu pitné vody do té doby, než bude možné odstranit problematické úseky nebo než se potrubí opět začne pravidelně používat. Proplachování má ploché těsnění s ½“ závitem pro snadné připojení k trubce do průměru DN 20. Montáž a zprovoznění už nemůže být pro instalatéra jednodušší.

Pravidelné proplachování

Hygienický proplach Geberit Rapid provádí pravidelnou výměnu vody a tím zabraňuje její stagnaci. Zápachovou uzávěrku, která je součástí proplachovací jednotky, lze napojit na odpadní potrubí o průměru DN 40 nebo DN 50.

Jednotka je z výroby nastavená na dvouminutový provoz, který se spouští jednou denně. Interval mezi jednotlivými proplachy a jejich trvání lze kdykoliv manuálně změnit. Jednotka je napájena z jedné standardní 9voltové baterie.

Vyzkoušeno v reálných podmínkách

Pavilon slonů „Kaeng Krachan“ ve švýcarskému Curychu se návštěvníkům otevřel poprvé v roce 2014. Pozornost zde na sebe v současné době poutá hlavně sloní mládě Ruwani. Dalším novým přírůstkem v pavilonu je jednotka hygienického proplachování Geberit Rapid.

Místo na hraní

Image 3

Pavilon slonů Kaeng Krachan v Zoo Curych má rozlohu 11 000 m2 a je domovem pro osm asijských slonů.

Osm asijských tlustokožců v Zoo Curych si každou chvilku dopřává koupel ve vlastním bazénu. Aby se diváci mohli těšit z této podívané, bylo při stavbě bazénu nainstalováno pozorovací okno a také zařízení, které udržuje vodu v bazénu průzračně čistou.

Bezpečnost především

Voda je chemicky upravena tak šetrně, aby byla pro zvířata zcela bezpečná. Přesto by tyto chemické látky mohly způsobit popáleniny, kdyby přišly do přímého kontaktu s kůží nebo očima. Proto mají technici v servisní budově sloního pavilonu k dispozici ochranný oděv a pro případ nouze také sprchu, která nemusela být naštěstí zatím použita. Nepoužívaná sprcha však představuje jiné, skryté nebezpečí – stagnaci vody v přívodním potrubí, která nevyhnutelně vede k rychlému množení bakterií. Proto bylo nutné sprchu v pravidelných časových intervalech manuálně pouštět, aby k této mikrobiální kontaminaci trubek nedocházelo. To bylo nepohodlné a navíc se při každém použití sprchy spouštěl poplach.

Problém vyřešen

V květnu 2017 byla na zkoušku ve strojovně sloního pavilonu nainstalována nová jednotka hygienického proplachování Geberit Rapid. Vyučený instalatér a technik Jürg Gasser, který je zaměstnancem Zoo Curych, provedl instalaci sám – a řešení na něj udělalo dobrý dojem. „Díky hygienickému proplachování už nemusíme pořád myslet na to, abychom nezapomněli včas odpustit vodu z potrubí,“ pochvaluje si Jürg Gasser.

Jednotka proplachování jednou týdně po dobu dvou minut vyměňuje vodu v potrubí a spolehlivě zaručuje, že se v daném úseku vodovodu nebudou množit nežádoucí bakterie. Zaměstnanci zoo tak budou moci sprchu v případě nouze bez obav použít.

tisková zpráva


Další informace a fotografie najdete na www.geberit.cz/proplachovani

Firemní článek