+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Předvídatelný výkon deskových výměníků

02.02.2015 Firma: E S L, a. s. Časopis: 1/2015

K problému se vyjadřují Bill Tritsis, viceprezident certifikační organizace AHRI a Mitch Simpler, Managing Partner přední americké společnosti JB&B, která poskytuje poradenství a inženýring a má ve svém portfoliu některé z nejznámějších staveb světa.

Bill Tritsis:

Při počtu 300 členských společností představuje AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) jednu z předních obchodních asociací na světě. Členové produkují téměř 90 % zařízení, z oblasti vytápění, větrání, klimatizace a přípravy teplé vody, vyráběných a prodávaných v USA a Kanadě. V roce 2001 zahájila AHRI program certifikace deskových výměníků tepla kapalina-kapalina (certifikační program AHRI LLHE). Jsme nezisková organizace, která nabízí našim členům, kteří jsou v běžném životě konkurenty, fórum pro diskuzi a prosazování jejich společných zájmů. Podněcujeme vědecký výzkum, vytváříme normy a certifikační programy, řešíme právní a technické problémy a hájíme zájmy svých členů a našeho oboru u politiků a úřadů po celém světě.

Otázka:
Proč je ověřování výměníků tepla tak důležité?

Odpověď:
Z toho prostého důvodu, že nestranné objektivní ověření výkonnosti poskytuje záruku odpovídajícího dimenzování teplosměnné plochy. Pokud nemá teplosměnná plocha odpovídající velikost, více se namáhají nejen čerpadla, ale i zdroje. To vede k plýtvání energií, které je navíc obvykle dlouhodobé. Pro výrobce představuje certifikace investici do důvěryhodnosti.

Otázka:
Certifikační program AHRI je v současné době celosvětovou normou. Jaké úmysly stojí za tímto krokem?

Odpověď:
Protože odvětví vytápění, větrání, klimatizace a přípravy teplé vody funguje po celém světě, jedná se o přirozený krok. Povědomí o energetické účinnosti celosvětově roste a používání certifikovaných výměníků tepla pomáhá zákazníkům plnit jejich cíle v této oblasti.

Mitchel W. Simpler:

Pohled na certifikaci AHRI je založen na zkušenosti s řadou projektů za více než 35 let jeho působení v oblasti inženýringu.

Otázka:
JB&B navrhuje výhradně deskové výměníky tepla certifikované podle standardu AHRI. Jaké jsou podle vás, jako představitele technické veřejnosti, hlavní výhody této politiky?

Odpověď: J
ako technici zodpovídáme za předvídatelnou výkonnost mechanických a elektrických systémů v budovách. Naše práce je nejen konstruovat tyto sy­stémy tak, aby po spuštění fungovaly efektivně. Musíme myslet také na to, aby po celou dobu své životnosti pracovaly na optimální úrovni výkonnosti. Používáním výměníků tepla, certifikovaných podle standardu AHRI, máte garantovaný výkon a jistotu, že v případě porovnání nabídek od různých výrobců porovnáváte „jablka s jablky“.

Otázka:
Mohl byste popsat situaci před zavedením normy AHRI a jejím přijetím ze strany výrobců?

Odpověď:
V minulosti jsme měli několik velkých problémů. V testech, které společnost JB&B iniciovala, jsme zjistili, že se skutečný přenesený výkon u několika deskových výměníků od různých výrobců často významně lišil od toho, co výrobce uváděl. Takže z důvodů ochrany zájmů našich zákazníků jsme velkými zastánci certifikace AHRI.

Otázka: J
ak byste popsal současný status certifikace deskových výměníků tepla AHRI v USA a Kanadě?

Odpověď:
Je všeobecně přijímána. Nicméně někteří výrobci se stále zdráhají plně přijmout certifikaci AHRI jako průmyslový standard z důvodu zvýšení nákladů, a tím i ceny v důsledku zvětšení teplosměnné plochy. Tato neochota nám připadá zvláštní. Certifikace výkonnosti představuje zavedený postup prakticky u všech ostatních zařízení pro přenos tepla.

Otázka:
Jaký bude další krok v rozvoji certifikace AHRI?

Odpověď:
V první řadě bych byl rád, kdyby se technická veřejnost vyjádřila ve prospěch certifikace AHRI. Také si myslím, že by mezi parametry testu měl být zařazen faktor zanášení. Zanášení systému je skutečností ve všech vodních systémech a jeho ignorování je velký problém.

upraveno zkrácením z informačního zpravodaje NEAR společnosti ALFA LAVAL

Firemní článek