+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Předimenzování plynového kotle u etážového vytápění

19.08.2022 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 4-5/2022

Otázky 4-5/2022

Otázka:

V bytovém domě jsme měli v každém bytě plynové etážové vytápění s kotli o výkonu 7 kW. Kotel sloužil pro vytápění, pro přípravu teplé vody byly v bytech instalovány plynové karmy. Kotle o stejném výkonu byly ve všech bytech, bez ohledu na jejich velikost. Po zateplení a výměně oken za okna plastová se nám snížila tepelná ztráta cca o 40 %. Vedení našeho SVJ nás na shromáždění delegátů přesvědčilo, že je potřeba původní kotle vyměnit za kotle nové, kondenzační. Ty, aby pracovaly v úsporném kondenzačním režimu, musí údajně pracovat s nižší teplotou otopné vody a je prý proto nutné volit kotle s vyšším výkonem – konkrétně v našem případě s výkonem dvojnásobným 14 kW.Sám bydlím v garsoniéře s jedním otopným tělesem Kalor 15/500/110 o výkonu cca 1,38 kW plus otopný žebřík v koupelně 0,5 kW. Nový, výkonnější kondenzační kotel neustále cykluje – opakovaně se zapíná a vypíná. Od sousedů v domě vím, že je to stejné i v jiných, větších bytech. Rád bych věděl, zda existuje nějaká regulace, která by cyklování kotle zabránila.

Odpověď:
Bohužel se stále vracíme k podobným případům, kdy technicky naprosto negramotné (v horším případě zkorumpované) vedení SVJ ve spolupráci s realizační firmou koná v neprospěch vlastníků bytů. A to zásadně bez projektu autorizované osoby, který by jim takový postup neumožnil.

Na začátku topného období, kdy je potřeba tepla cca jen ¼ výkonu, tedy (1,38 + 0,5) · 0,25 = 0,45 kW je jasné, že kotel o výkonu 14 kW, tedy kotel o výkonu 31× převyšující výkon potřebný pro vytápění, bude i při nejmenším možném výkonu přetápět. I při venkovní výpočtové teplotě (v Praze –12 °C) je výkon kotle 14 kW 7,4× vyšší, než je výkon maximálně potřebný.

Z hlediska spotřeby plynu při cyklování to může být obdobné, jako se spotřebou paliva u auta, kdy po nastartování ujede auto například 100 m, pak se vypne motor, po několika minutách se opět zapne, ujede dalších 100 m a motor se opět vypne. A motor je tímto způsobem provozován celý den, týden, měsíc, než se s autem dojede k benzínové pumpě, aby se zjistilo, že udávaná spotřeba výrobcem auta (kondenzačního plynového kotle) vícenásobně převyšuje deklarovanou spotřebu.

Cyklování kotlů nemůže vyřešit žádná regulace.

Protože musí být v pořádku posloupnost: původní tepelné ztráty domu (bytu) → původní teplotní spád otopné vody → výkon otopné plochy → výpočtový průtok → orien tační tepelné ztráty po zateplení → přepočtený tepelný výkon → přepočtený teplotní spád při zachování původního průtoku → návrh výkonu plynového kotle. Takovou posloupnost dokáže doplnit číselnými hodnotami každý projektant v oboru, ale žádný topenář, nebo někdo z vedení SVJ/BD.

Pokud se uživatelé bytů začnou ptát svého SVJ/BD, proč byl výkon původních kotlů po zateplení domu navýšen o 100 %, dostanou jednoduchou odpověď: „Protože jste si to odsouhlasili na shromáždění delegátů.“ A proč že jsou pro byty různých velikostí nové kotle o stejném výkonu?: „Bylo to tak levnější…“

A tak se dál vesele porušuje energetický zákon i se všemi prováděcími vyhláškami.

Co by se dalo doporučit vlastníkům na shromáždění?

Nehlasovat pro žádnou větší investici technického rázu bez projektu vypracovaného autorizovaným projektantem!

Odpovídal:

Ing. Miloš Bajgar, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, projektová kancelář tepelné techniky, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace

Image 0