+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvánka na seminář Přibyslav – Havířov 2020

09.03.2020 Firma: OMNIS Olomouc a.s. Časopis: 1/2020

V rámci vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR proběhne v níže uvedených termínech odborný dvoudenní seminář, zabývající se aktuálními tématy a novými předpisy platnými od roku 2020. Účast na semináři je hodnocena v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR 10 body.

Témata seminářů pro rok 2020 Přibyslav a Havířov:

 • ČSN EN 1443:2019 Komíny – všeobecné požadavky. Tato norma byla vydána poprvé v roce 2003. Nové znění je hodně odlišné od původní verze a nejen projektanti, výrobci a realizační firmy, ale především my, kominíci se budeme muset s jejím zněním a praktickou aplikací podrobně seznámit a prodiskutovat.
 • Komíny v moderních budovách – od příštího roku se nejen v ČR budou stavět jen objekty s určenou spotřebou energií. Komíny jsou součástí staveb a neodmyslitelně k nim patří. Umístění do stavby a průchody jejich obálkami v návaznosti na tyto požadavky budou témata, kterým se chceme v této části věnovat.
 • Požární bezpečnost spalinových cest z vnitřku ven a z vnějšku ven – požární bezpečnost při průchodu spalinových cest stavebními konstrukcemi. Zkoušky, výpočty, počítačové simulace.
 • Požadavky na vlastnosti spalinových cest pro připojení moderních spotřebičů na pevná paliva – kondenzace spalin od spotřebičů na pevná paliva. Zkoušky, výpočty.
 • Tepelně technické výpočty spalinových cest – doplnění znalostí, změny ČSN EN 13384-1/2020 platné od 2/2020.
 • Z deníku soudních znalců – příklady z praxe

Cena semináře je 3800 Kč včetně DPH.
Platba převodem na účet 21730061/0100, variabilní symbol: členské číslo nebo jméno a příjmení

Image 1

V ceně je zahrnuto:

 • účastnický poplatek
 • strava a ubytování (2x oběd, svačina, večeře, snídaně)
 • výtisk ČSN EN 1443:2019 Komíny – všeobecné požadavky
 • výtisk Metodika – Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv (Certifikovaná metodika pro příslušníky HZS)

Zahájení programu semináře ve 14 hodin první den, ukončení cca ve 13 hodin druhý den. Oběd, prezence a ubytování první den od 13 do 14 hodin.

Termíny seminářů:

 • 14.–15. 1. 2020
  (Přibyslav) pro Prahu a Jihomoravský cech
 • 28.–29. 1. 2020
  (Přibyslav) pro Prahu a Vysočinu
 • 11.–12. 2. 2020
  (Přibyslav) pro Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský
 • 25.–26. 2. 2020
  (Přibyslav) pro Středočeský
 • 10.–11. 3. 2020
  (Přibyslav) pro Ústecký
 • 24.–25. 3. 2020
  (Přibyslav) pro Pardubický a Královehradecký
 • 7.– 8. 4. 2020
  (Přibyslav) pro Plzeňský a Liberecký
 • 21.–22. 4. 2020
  (Přibyslav) pro Jihočeský a Středočeský
 • 12.–13. 5. 2020
  (Havířov) pro Moravskoslezský
 • 26.–27. 5. 2020
  (Přibyslav) pro Plzeňský a Karlovarský

Zdroj: https://www.skcr.cz/

Firemní článek