+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvání na konferenci Vytápění Třeboň 2021 – 9. až 11. listopadu 2021

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni ve dnech 9. až 11. listopadu 2021.

Image 1

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků — předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

Úterý 9. 11. 2021

 • 16.00 Prezence účastníků
 • 19.00 Společenský večer na uvítanou

Středa 10. 11. 2021

 • 8.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
 • 9.00 Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
  Projevy čestných hostů
  Prezentace generálního partnera
 • 10.00 Energetická náročnost a budovy
  (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
 • 11.30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 12.00 Soustavy a regulace v tepelné technice
  (prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.)
 • 14.00 Oběd
 • 15.00 Využití obnovitelných zdrojů energií
  (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
 • 17.00 Závěr odborné části 2. dne konference
 • 19.00 Společenský večer 
  Účinkují: Jazzraut kvintet

Čtvrtek 11. 11. 2021

 • 9.00 Zdroje tepla a spalinové cesty
  (Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
 • 10.30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 11.00 Vytápění velkoprostorových a průmyslových objektů
  (Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
 • 12.30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
  (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
 • 13.55 Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • 14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Generální partner konference

Image 2

Partneři konference

Image 3

Mediální partneři konference

Image 4

OBSAH SEKCÍ KONFERENCE

Energetická náročnost a budovy (Kabele)

 • Dopad snižování ENB na vývoj konceptu vytápění a chlazení budov – Kabele Karel
 • Technické systémy pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie – Urban Miroslav
 • Hodnocení kvality prostředí v kontextu snižování energetické náročnosti budov – Veverková Zuzana
 • Ukazatel připravenosti budovy pro chytrá řešení a virtuální průkaz energetické náročnosti budovy – Horák Ondřej, Kabele Karel
 • Využití tepla dešťové vody pro snížení energetické náročnosti budov – Stropnický Martin, Kabele Karel

Soustavy a regulace v tepelné technice (Bašta, Boháč)

 • Současné trendy v otopných tělesech – Mikeš Vlastimil
 • Problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru – Samek David
 • Posouzení chování hydraulické centrály – Kukal Petr, Bašta Jiří
 • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? – Bašta Jiří, Boháč Jindřich
 • Praktické využití Tichelmannova zapojení v otopných soustavách – Polívka Petr
 • Praktické přínosy moderních trendů monitoringu otopných soustav pro provozovatele – Kudera Petr, Hrouda Jaroslav
 • Diagnostika provozu otopných soustav založená na datové analýze – Široký Jan, Mazanec Vojtěch, Dobiášová Lucie, Harník Michael, Šmíd Václav, Nehasil Ondřej
 • Implementace prediktivního řízení systému CZT na lokalitě Beethoven – Šulc Jan, Cigler Jiří, Šmolík Jan
 • Implementace analytických algoritmů pro servisní správu budov – Křemen Michal, Šimíček Jan
 • Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti – Vidim Jan

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

 • Porovnání centrálního a decentrálního solárního systému přípravy teplé vody – Shemelin Viacheslav, Matuška Tomáš
 • Obnovitelné zdroje energie pro energeticky plusové čtvrti – Pokorný Nikola, Matuška Tomáš
 • Plynová tepelná čerpadla – Beber Richard
 • Potenciál úspor využitím kondenzačního tepla k přípravě teplé vody v hotelu – Linhartová Vladimíra, Buřič Martin
 • Využití metody hardware-in-the-loop v oblasti tepelných čerpadel – Weyr Jan, Schoberer Thomas, Stutterecker Werner, Hirš Jiří
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla – Šafránek Jan, Matuška Tomáš
 • Integrovaná řešení zapojení předávací stanice tepla a tepelného čerpadla v sítích zásobování tepelnou energií – Čermák Jaromír, Mostýn Marek

Zdroje tepla a spalinové cesty (Vavřička)

 • Okrajové podmínky návrhu komínů v návaznosti na typ zdroje tepla – Drobník Miroslav
 • Společné komíny typu LAS a výměna spotřebičů – Vrba Jiří
 • Požární bezpečnost komínů – Seidl Libor
 • Výměna plynových spotřebičů a revize spalinových cest – Schön Jaroslav
 • Kontrola systémů vytápění – hodnocení účinnosti spalovacích zdrojů tepla – Lyčka Zdeněk
 • Revize TPG 704 01 – požadavky na domovní plynovody – Vrána Jakub

Vytápění velkoprostorových a průmyslových objektů (Hojer)

 • Stanovení ztráty tepla při výrobě u plynových zářičů dle ČSN EN 15316-4-8 – Hojer Ondřej
 • Nové parametry pro hodnocení dynamického tepelného chování velkoplošných sálavých systémů – Šikula Ondřej, Krajčík Michal
 • Rozbor přestupu tepla od zabudovaných sálavých otopných ploch u místností s podhledy – Nosov Anton, Hojer Ondřej
 • Vytápění logistického centra tepelnými čerpadly s podlahovým vytápěním – Polívka Petr
 • Využitie odpadového tepla z termálnych kúpalísk v aktívnej tepelnej ochrane budov – Predajnianska Anna, Takács Ján, Kalús Daniel
 • Komplexní přístup k vytápění tělocvičen – Kotrbatý Martin, Šíla Marek, Hojer Ondřej
 • Nové trendy vo vykurovaní priemyselných halových objektov – Petráš Dušan

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

 • Technické zařízení budov ve stavbách realizovaných 3D tiskem – Kabrhel Michal
 • Skúsenosti z projektovania a prevádzky bytových odovzdávacích staníc tepla – Takács Ján, Mudrá Martina
 • Ekonomické a ekologické aspekty provozu peletových kotlů – Lyčka Zdeněk
 • Simulace vlivu okrajových podmínek na návrh a následný provoz kvantitativní regulace u dvoutrubkových otopných soustav – Spurný Jakub, Kabrhel Michal
 • Využití vodíku ve vytápění plynovými kotli – Kvasnička Pavel
 • Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel – Michal Petr
 • Využití PCM pro zvýšení tepelné stability interiéru – Kny Martin, Dederová Kohoutková Alžběta
 • Využití odpadního tepla z výpočetní techniky – Staněk David, Kabrhel Michal

Změna programu vyhrazena.


Pozvánka s přihláškou ke stažení zde.

Zdroj: STP

Firemní článek