+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvání na konferenci Vytápění Třeboň 2019 – 28. až 30. května 2019

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni ve dnech 28. až 30. května 2019.

Image 1

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou ­srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

Úterý 28. 5. 2019

 • 14.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
 • 19.00 Společenský večer na uvítanou
  Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

Středa 29. 5. 2019

 • 8.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
 • 9.00 Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
  Projevy čestných hostů
  Prezentace generálního partnera
 • 10.00 Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie
  (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
 • 11.30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 12.00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
  (Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
 • 14.00 Oběd
 • 15.00 Využití obnovitelných zdrojů energií
  (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
 • 17.00 Závěr odborné části 2. dne konference
 • 19.00 Společenský večer
  Slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2018
  Účinkují: Jazzraut kvintet

Čtvrtek 30. 5. 2019

 • 9.00 Řízení a regulace v tepelné technice
  (prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
 • 10.30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 11.00 Převážně sálavé vytápění a chlazení
  (Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
 • 12.30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
  (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
 • 13.55 Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • 14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Image 2
 

OBSAH SEKCÍ KONFERENCE

Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Kabele)

 • Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice o ENB – Kabele Karel
 • Vyhodnocení energetického chování administrativní budovy – Urban Miroslav
 • Pasivní vytápění budov s přerušovaným provozem – Lysczas Michala
 • Energetická náročnost a skutečná spotřeba energie – Horák Ondřej
 • Integrovaný návrh vytápění nZEB s podporou BIM – Kubrichtová Kateřina
 • Tepelný komfort v budovách s nízkou spotřebou energie – Veverková Zuzana
 • Hodnocení úspor a kvality vytápění obytných budov v provedení nZEB – Hirš Jiří
 • Hodnocení ENB na Slovensku – Petráš Dušan

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Boháč, Bašta)

 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla – Bašta Jiří
 • Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 – Vavřička Roman
 • Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopných těles– Legner Tomáš, Bašta Jiří
 • Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu požadavku na vytápění a potenciálního zdroje hluku – Kučera Miroslav, Vavřička Roman
 • Vyhodnocení hluku od provozu klimatizační jednotky v hotelovém pokoji – Králíček Jan
 • Význam typových soustav, zařízení a technologických celků v době Energetiky 4.0 – Kudera Petr
 • Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov – Horák Petr
 • Dimenzování a návrh otopné soustavy při instalaci bytových stanic pro přípravu TV – Polívka Petr
 • Soustavy zásobování teplem – moderní způsob zajištění tepelné pohody i v 21. století – Kaufmann Pavel
 • Tepelný výkon otopných těles: zjednodušeným postupem? – Harok Vojtěch, Brož Jiří, Langer Tomáš, Pouche Pavel
 • Metodika zkoušení otopných těles – Dohnal Jakub

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

 • Fotovoltaika pro krytí potřeb budovy – Novotný Jiří
 • Kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla – Broum Michal
 • Inovativní solární kolektory – Šourek Bořivoj
 • Realizace zemních tepelných čerpadel v Nebřenicích – Trs Milan
 • Efektivita tepelného čerpadla v přípravě teplé vody – Kachalouski Eugene
 • Solární termika v souvislostech – Gottas Alfréd
 • Tepelná čerpadla v bytových domech – Matuška Tomáš
 • Použití nezasklených kolektorů pro ohřev, chlazení a produkci elektřiny – Pokorný Nikola, Shemelin Viacheslav

Řízení a regulace v tepelné technice (Bašta)

 • Dynamický Black-Box model pro regulaci tepelného výkonu deskového otopného tělesa – Boháč Jindřich, Bašta Jiří
 • Zajištění místní regulace – Bašta Jiří
 • Vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení při řízení CZT systémů – Cigler Jiří, Šulc Jan, Šmolík Jan
 • Inovativní přístupy k vyhodnocení měření vnitřních teplot během otopného období – Široký Jan
 • Jak účinně spolupracovat s profesí MaR – Vidim Jan
 • Provázání různých typů regulací v obytných domech prostřednictvím internetu – Matz Václav
 • Zónová regulace se vzdáleným přístupem – Vítovský Milan
 • Regulace otopné soustavy na patě u zateplených domů – Jáchim Josef

Převážně sálavé vytápění a chlazení (Hojer)

 • Návrh sálavého chlazení v průmyslové hale – Hojer Ondřej
 • Stropní sálavé vytápění a chlazení systémem aktivace betonového jádra – Polívka Petr
 • Sálavé vytápění / chlazení administrativní kanceláře, skladu – Pouba Josef
 • Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch – Krajčík Michal, Šikula Ondřej
 • Dimenzování sálavých otopných ploch pro technologické ohřevy – Nosov Anton

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

 • Integrované technické systémy budov – Kabrhel Michal
 • Provoz vytápěcího systému ve výškovém objektu – Takács Ján
 • Provozování teplovodních kotlů – Lyčka Zdeněk
 • Úspory při rekonstrukci kotelen – Eisner Jan
 • Stanovení minimální účinnosti výměníku zpětného získávání tepla pro podmínky ČR – Adamovský Daniel
 • Trendy v oblasti správy technických systémů budov – Emingr Lukáš
 • Vliv tepelných zisků na provozní parametry otopné soustavy – Spurný Jakub, Kabrhel Michal
 • Provozování otopných soustav – Galád Vladimír
 • Nový způsob řízení vytápění – regulace dle měřítek tepelné pohody – Kny Martin, Nehasil Ondřej, Dederová Kohoutková Alžběta, Horváthová Jana
 • Provoz bytových objektů s ohledem na spotřebu energie – Komínek Petr, Hirš Jiří

Případná změna programu vyhrazena.


Podrobné informace pro účastníky a přihláška zde

Firemní článek