+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Populační složení obyvatel České republiky

29.03.2012 Časopis: 2/2012

Připravit se na budoucnost předpokládá vědět víc i o minulosti.

Jsou oblasti, kde tato věta platí jen velmi omezeně, neboť jejich vývoj je velmi rychlý. Například odhadnout, co budou umět mobilní telefony za 10 let a zda vůbec budou existovat v současné podobě, je prakticky nemožné. Přesněji lze odhadnout vývoj v oblasti tepelné techniky a zdravotechniky, kde je pravděpodobnost překvapení mnohem menší. Odhad populačního složení obyvatel, kterým budou výrobky nabízeny za 10 let, bude mít oproti výše uvedeným příkladům velkou přesnost, pokud vyloučíme výskyt mimořádných pohrom.

Nejen pro ty, kteří potřebují odhadnout budoucí vývoj, může být zajímavé se podívat na vývoj složení populace obyvatel České republiky. V připojených třech grafech je zachycena skutečnost ke konci let 1998 a 2010 (aktuální ročenka ČSÚ) a odhad roku 2030. I když odhad roku 2030 pochází z doby před deseti lety, tak skutečný vývoj dokumentuje poměrně velkou přesnost odhadu. To, že obyvatelstvo v průměru stárne, není novinka. Nejen pro aktivity na trhu tepelné techniky a zdravotechniky bude mít určitě v tomto desetiletí velký vliv posunu populační špičky obyvatel z věkové skupiny 30 až 40 let do skupiny 40 až 50 let a s tím spojené změny životního stylu. Druhým zajímavým jevem může být přesun dětí ze skupiny 0 až 5 let do mládeže 10 až 15 let.

Image 1Obr. 1 • Populační složení obyvatel 1998 (Zdroj: Český statistický úřad 1998)

Image 2Obr. 2 • Populační složení obyvatel 2010 (Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka České republiky 2011)

Image 3Obr. 3 • Populační složení obyvatel – odhad pro rok 2030 (Zdroj: Český statistický úřad 1998)

Zhodnocení, co zmíněné změny populační struktury budou ve spojení s reálným vývojem ekonomiky znamenat a jak se dotknou konkrétních aktivit, si však musí udělat každý sám.

s využitím pramenů ČSÚ zpracoval JH

Související časopisy