+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Podceňovaný problém – bakterie Legionella pneumophila v rozvodech studené vody

15.08.2011 Autor: Ing. Vladimír Pavlíček Časopis: 5/2011

Pro rozmnožování bakterií Legionella pneumophila je optimální teplota mezi 25 až 47 °C. Pozornost je proto zaměřována na problematiku výskytu těchto bakterií v pitné teplé vodě – na domovní instalace pro teplou vodu.

Praxe však ukázala, že také v rozvodech studené vody může docházet k nežádoucímu výskytu bakterií Legionella pneumophila. Poznatky z oboru instalace studené vody a hygieny prokazují, že riziko této kontaminace v sy­stémech rozvodů studené vody je často podceňováno.

Jak může vlastně docházet při teplotách pod 25 °C k rozmnožování bakterií Legionella pneumophila? Zásadním předpokladem bezpečné ochrany je zajištění nižších teplot u rozvodů studené pitné vody.

Je přitom třeba věnovat pozornost rizikovým místům, kde může docházet k nežádoucímu zvýšení teploty, například:

  • menší průtok studené pitné vody v předimenzovaném a izolovaném rozvodu vede k nežádoucímu ohřívání vody od teplejšího okolí, a tím se také spolehlivě vytváří podmínky k nežádoucímu množení bakterie Legionella pneumophila;
  • nevhodná izolace potrubí vede ke zvýšenému přechodu tepla z vedení teplé vody na vedení studené vody. Proto je nutné vždy, zejména při opravách rozvodů, odpovědně posoudit eventuální působení vzájemných teplot obou rozvodů, tedy studené i teplé vody, kde riziko nežádoucího prohřívání rozvodů studené pitné vody má za následek nejen zvýšení mikrobiologických nálezů, ale i zvýšení počtu bakterií Legionella pneumophila ve vodě.

Riziko množení bakterií Legionella pneu­mophila je nutné vzít v potaz i v souvislosti s hydraulickým vyregulováním rozvodu teplé vody a optimalizací cirkulace, který jde souběžně s rozvodem studené pitné vody. Požadavky na komfort dodávky teplé vody rostou, reagují na ně i předpisy a důsledkem je zvýšení teploty teplé vody i v těch částech rozvodů, kde si dříve lidé na nedostatečně teplou vodu stěžovali. V těchto částech rozvodů se zvyšuje možnost ohřívání studené vody přestupem tepla, pokud tepelné izolace nejsou dostatečné a zvýšený výskyt bakterií Legionella pneumophila se může projevit i na dříve vyhovujících místech.

Aby se riziko nálezu bakterií Legionella pneumophila v pitné vodě minimalizovalo, je nutná komplexně prováděná prevence, a to zvláště ve vysoce rizikových bodech, kde je výskyt bakterií možný, a to v celých systémech domovních rozvodů. To znamená, že je nutné věnovat pozornost možné kontaminaci v celé síti rozvodů. Nejen například sprchám, ale i místům určeným pro mytí rukou, čištění zubů a dalším. Zejména tam, kde dochází ke kontaktu rozvodů teplé a studené vody.

Nelze se tedy omezit jen na kontrolu vody teplé, ale i nedílnou součástí tohoto systému kontrol má být i kontrola rozvodů pitné studené vody, zejména v případech, kdy je zjištěna její zvýšená teplota.

Oteplování pitné vody v distribuční síti WVU v závislosti na sezónním období

Image 1Obr. 1 • I v distribuční síti může mít pitná voda různou teplotu, jak dokazují měření v síti vodárenské společnosti WVU, která byla prováděna v letech 2006–2007

Podle článku Ein unterschätztes Problem v Sanitär+Heizungstechnik 9/2010 upravil Ing. Vladimír Pavlíček