+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plzeňské stavební učiliště zkvalitňuje výuku ve spolupráci s firmou SYSTERM

14.09.2018 Autor: Ing. Karel Kovářík Časopis: 5/2018

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 již téměř 40 let připravuje budoucí řemeslníky na jejich zodpovědné a tolik potřebné povolání. Výchova takovýchto odborníků se však neobejde bez spolupráce s odborníky z praxe; právě oni totiž mohou žákům předat cenné zkušenosti a seznámit je s nejnovějšími trendy v jejich oboru.

Jednou z firem, které si to naplno uvědomují, je plzeňská firma Systherm, která se zabývá komplexním řešením systémů zásobování teplem, proto je více než logickou volbou spolupráce při výuce žáků oboru Instalatér. Firma Systherm podporuje vzdělávání celou řadou aktivit realizovaných zejména prostřednictvím projektu Energie chytře.

Image 1Obr. 1 • Seminář ABZ Profi ve Středním odborném učilišti stavebním v Plzni

ABZ Interaktivní výuková centra (IVC)

V červnu 2014 učiliště z prostředků Regionálního operačního programu, právě ve spolupráci s firmou Systherm, vybavilo učebnu oboru Instalatér interaktivním výukovým systémem. Tento systém představuje plně funkční elektronicky řízený model vytápění, umožňuje tedy simulovat funkci i poruchové stavy systémů předávání tepla.

Image 2Obr. 2 • Pohled na interaktivní učebnu

ABZ Workshop

Workshop slouží jako informační seminář pro žáky středních škol a firma Systherm ho pořádá vždy ve spolupráci s některou z partnerských firem. Ve školním roce 2017/2018 workshop pro žáky našeho učiliště spolupořádala firma Hilti, výrobce špičkového nářadí pro řemeslníky. Žáci, rozdělení do skupin, prováděli montáž předávací stanice, a důkladně se tak seznámili s její funkcí. V další části workshopu si jednotliví žáci vyzkoušeli nářadí značky Hilti. Workshopy jsou pořádány 1 až 2krát ročně.

Image 3Obr. 3 • I ve složitém uzlu systému předávání tepla se musí instalatér orientovat.

ABZ Profi

Tyto semináře pořádá firma Systherm 1 až 2krát ročně pro učitele a projektanty. První z těchto seminářů se konal v naší škole v listopadu 2017. Účastnili se ho učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku nejen z našeho učiliště, ale ze škol z celé republiky. Náplní semináře bylo řešení efektivního využívání energií a účastníci obdrželi podklady pro výuku prezentovaných technologií.

ABZ Clever

Dalším příkladem spolupráce jsou exkurze do výrobních prostor firmy Systherm. Žáci se seznámí s výrobními postupy a technologiemi přímo na jednotlivých pracovištích. Poslední exkurze žáků našeho učiliště proběhla v květnu roku 2018.

Nabídka brigády pro žáky oboru Instalatér

V době letních prázdnin mohou žáci nastoupit na brigádu do firmy Systherm a načerpat zkušenosti přímo v praxi. Přibližně polovina žáků, kteří brigádu absolvují, následně do firmy Systherm nastoupí do zaměstnání.

Sponzorský dar pro Střední odborné učiliště stavební Plzeň

Dne 21. 5. 2018 předala firma Systherm učilišti darem nové pomůcky pro odbornou výuku. Jedná se o akumulační nádobu s topným hadem s vnitřní povrchovou úpravou POLYWARM, předávací stanici SYMPATIK VZV 2V UT 120 kW a kotel.

Všechny pomůcky budou využity při výuce předmětů Vytápění a Odborná cvičení, a umožní tak žákům lépe pochopit funkci a provedení prvků tepelných systémů.

Image 4Obr. 4 • Slavnostní předání sponzorských darůAutor:
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Související časopisy