+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Patentovaný systém z VUT na proplachování kanalizace bude pomáhat v Evropě

28.12.2021 Časopis: 7/2021

Odborníci z brněnské techniky úspěšně odprodali licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace.

Nová technologie týmu z Fakulty stavební a Fakulty strojního inženýrství VUT je chráněna evropským patentem a licenci pro její užití nyní odkoupila tuzemská společnost PRESSKAN. S novou technologií má společnost velké plány: Chce ji použít nejen v rámci České republiky, ale například i v Dánsku, Německu a dalších osmi evropských státech.

„Ucpání kanalizační sítě může zapříčinit hned několik věcí, například písek, dlouhá vlákna nebo jiné nečistoty, které se objeví ve splaškové vodě. Odpadní voda plná nečistot může v důsledku vést až k tomu, že čerpadla nebudou schopna přečerpávat vodu z domovních jímek a tlaková kanalizace přestane fungovat,“ popsal problémy, se kterými se někdy musel potýkat snad každý provozovatel stokové sítě, Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí při Fakultě stavební VUT.

Image 1

Vývoj technologie automatického proplachování tlakové kanalizace, která letos získala evropský patent, probíhal ve spolupráci s Jiřím Kovářem a Ondřejem Andršem z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT. Zmíněná technologie je hlavním výsledkem dlouhodobé výzkumné spolupráce týmu, který přišel s řešením založeným na poznatcích z oborů tlakových potrubních sítí, informačních technologií, automatizace s využitím principů Průmyslu 4.0.

Novou technologii od Vysokého učení technického v Brně nově odkoupila formou licence prostějovská společnost PRESSKAN, která se už čtvrt století věnuje výrobě a dodávce systémů tlakových kanalizací, a to nejen v České republice. „I když se našich objemových čerpadel tato problematika přímo netýká, protože při správné dimenzaci potrubí dochází k samočisticímu efektu, chceme naše portfolio rozšířit o odstředivá čerpadla. U těch se bohužel tento nežádoucí efekt objevuje, protože jsou méně výkonná. Velmi dobře si ale uvědomujeme, že odstředivá čerpadla mají i své výhody, kterým chceme jít naproti. A tato technologie by tento problém mohla vyřešit,“ vysvětlil Robert Nevrlý, ředitel společnosti PRESSKAN.

V případě ucpání potrubí není vždy snadné najít místo, kde k němu došlo. I samotné odstranění překážky ukryté pod zemí není triviální úkol. Když nepomůže proud vody z tlakového vozu, přichází na řadu mechanické čištění nebo dokonce kompletní vyřezání a výměna ucpaného úseku. To se může obcím či provozovateli prodražit. Nemluvě o odstávce sítě pro jednotlivé domácnosti.

„Díky správnému načasování jsou jednotlivé úseky kanalizace proplachovány několika čerpadly souběžně. V pravidelných časových intervalech tak bráníme usazování pevných částic, aby nemohla vzniknout v potrubí překážka. Naše řešení lze použít nejen u nové výstavby tlakových stok, ale i při optimalizaci těch stávajících,“ doplnil Ručka.

Automatické proplachování chce do řídicích jednotek svých čerpadel nasadit firma co nejdříve: „Pro naši společnost představuje nákup licence velmi efektivní způsob, jak získat práva na moderní technologii a know-how, které na VUT vznikalo po dobu několika let. Odkup licence a transfer technologie z univerzitních laboratoří do praxe je pro nás výhodnější, než kdybychom měli technologii vyvíjet sami,“ uzavřel Robert Nevrlý.

Novou technologii mohou zákazníci prostějovské společnosti PRESSKAN užívat následujících 15 let, a to v celé řadě evropských států.

Zdroj: https://www.zvut.cz/

Související časopisy