+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2018/7

03.12.2018 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 7/2018

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Zhruba již 8 let máme namontované bytové měřiče tepla. Po 5 letech provozu bylo provedeno jejich ověření, a to bez závad. Když se ale zjistilo, že dva stejné a přibližně stejně vy­užívané byty, mají značně rozdílné údaje o spotřebě tepla, přistoupili jsme k reklamaci. V jejím závěru bylo na obou reklamačních protokolech uvedeno následující:

„Na měřičích tepla byla zjištěna závada průtokoměrné části, která může být způsobena nečistotami v potrubí.“ Můžete nám vysvětlit příčinu takového „znečištění“, když otopná voda ve výměníkové stanici prochází filtrem, který je pravidelně čištěn?

Odpověď:

Zjištěné nečistoty otopné vody mohou být mechanické nebo chemické. Pokud jsou mechanické nečistoty odstraňovány při pravidelném čištění filtru, jak tazatel uvádí, je potřeba zaměřit se na zdroj chemického znečištění. V první řadě se jedná o pH hodnotu otopné vody.

Průtokoměrná část bytových měřičů tepla může být ultrazvuková nebo s lopatkovým kolem. Ta ultrazvuková není závislá na kvalitě nebo chemickém složení vody – nemá pohyblivé části. Oproti tomu druhá varianta s lopatkovým kolem na kvalitě otopné vody závislá je, zejména na hodnotě pH a obsahu chemických látek.

Image 1Obr. 1 • Vodoměry Actaris

I když se nestává často, že by uživatelé bytů reklamovali spotřeby tepla odečítané bytovými měřiči tepla, i takové případy se stávají a nikdo neví proč, když všude jinde na obdobné měřiče reklamace nejsou. Jako příklad uvedu situaci z panelového domu na Praze 7. Při průzkumu na místě bylo zjištěno, že byly instalovány vodoměry s lopatkovým kolem, typ Actaris typ KTM Integral V – MaXX SDN 15. Jde přitom o kvalitní měřiče tepla s nízkým odporem a ochranou před ovlivněním magnetem. Navíc jsou tyto měřiče vybaveny automatickou detekcí otáček lopatkového kola. Napájení zajišťuje lithiová baterie s životností až 12 let. Lhůta platnosti ověřovacího cyklu je 5 let.

Při měření pH hodnoty byly zjištěny tyto výsledky:

  • studená voda pH 6,65,
  • otopná voda pH 10,1.

Dále bylo zjištěno, že otopná soustava byla napuštěna i doplňována chemicky upravenou vodou ze zpátečky priméru, viz obr. 2.

Image 2Obr. 2 • Doplňování otopné vody ze zpátečky priméru přes solenoidový ventil s obtokem; obtok slouží pro rychlejší počáteční napouštění soustavy

Příčinou poškozování průtokoměrné části měřičů tepla byla vysoká pH hodnota napuštěné a doplňované otopné vody v kombinaci s poměrně vysokým obsahem dalších chemikálií, které jsou lepivé, mohou se usazovat a způsobovat poškození na vodoměrných částech měřičů. Optimální hodnota pH do 8,5 vyhovuje pro ocelové potrubí.

K potlačení nepříznivých vlivů bylo doporučeno vypustit a propláchnout otopnou soustavu a následně ji napustit studenou vodou. Ta sice nedosahuje optimální pH hodnoty 8,5, ale při pokračujícím dopouštění vody ze zpátečky priméru se k ní bude přibližovat. Voda ze zpátečky priméru je navíc asi o 30 % dražší, než studená voda, plus cena za teplo obsažené ve vodě.

Tím není dotčena možnost napouštět a doplňovat soustavu vodou upravenou z vlastní úpravny vody.

U otopných soustav vybavenými bytovými měřiči tepla s dodávkou tepla z centralizovaného zdroje tepla (tj. z výměníkové stanice) bude výhodnější dát přednost měřičům tepla s ultrazvukovým principem vodoměrné části.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace