+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2017/6

11.10.2017 Spoluautoři: Ing. Miloš Bajgar, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 6/2017

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

V letošním roce potřeboval náš objekt vyměnit stoupačky studené a teplé vody. Projekt – realizační projektovou dokumentaci nám vypracoval autorizovaný inženýr v oboru.

Zakončení stoupaček teplé vody v nejvyšším podlaží mělo být podle projektu provedeno tak, že ve směru proudění teplé vody z potrubí nejdříve odbočí cirkulační potrubí a až o něco výš bude provedena odbočka do bytu k vodoměru teplé vody.

Skutečné provedení zakončení stoupaček je právě opačné – viz dva ilustrační obrázky: obr. 1 a obr. 2.

Image 0• Obr. 1

Image 1• Obr. 2

Na obrázcích 1 a 2 je vidět odbočení TV k vodoměru a teprve nad ním odbočení cirkulačního potrubí.

Je takové zakončení všech stoupaček v domě obvyklé a použitelné, nebo je ho potřeba opravit a instalovat podle projektu?

Odpověď:

Jedná se o zcela chybné napojení cirkulačního potrubí na potrubí teplé vody. Ve slepém potrubí na konci bude stagnovat voda. Budou se v něm množit bakterie, zejména obávaná Legionella. Po případných opravách nebude možné odvzdušnění cirkulačního potrubí pomocí výtokových armatur v nejvyšším bytě. V příslušné stoupačce nebude, z důvodu zavzdušnění, cirkulovat teplá voda. Opakované odvzdušňování stoupaček bude v zobrazeném případě možné jen u pat stoupaček zpětným průtokem přes cirkulační potrubí. Znamenalo by to navíc opakované a nepředvídané servisní náklady.

Při provedení podle projektu se stoupačky teplé vody odvzdušňují v nejvyšším místě samy, automaticky, při každém otevření výtokové armatury teplé vody. U zobrazeného provedení se vzduch vylučovaný z teplé vody hromadí až do chvíle, kdy se přeruší cirkulace. Do té doby se ve stagnující vodě zvyšuje koncentrace Legionelly a dalších bakterií. Cirkulační voda se před vstupem do ohřevu spojuje se studenou vodou a znehodnocuje její bakteriologickou čistotu.

Přísné požadavky na tepelnou izolaci jsou dnes kladeny nejenom na teplou vodu, ale i na vodu studenou. U studené vody je snahou udržet co nejnižší teplotu, z důvodu možného množení bakterií, ať už se jedná o vodu pitnou, nebo vodu na vstupu do ohřevu pro přípravu vody teplé.

Jde o často se opakující chybu firem, které se zabývají rekonstrukcemi studené a teplé vody.

Závěrem je potřeba říct, že zobrazené provedení je nejenom chybné, ale zejména, po právní stránce nemá tzv. vlastnosti obvyklé. Zda má zhotovené zařízení vlastnosti obvyklé, bývá jedna z prvních otázek na znalce u soudního řízení.

Pokud se bude chtít zhotovitel výše uvedeného provedení soudnímu ­řízení vyhnout, je v jeho vlastním zájmu, aby chybné, a z hlediska hygieny i nebezpečné, provedení uvedl na vlastní náklady, a v co nejkratší době, do stavu podle projektu.

Image 2Obr. 3 • Správné zakončení potrubí teplé a studené vody: TV prochází středním otvorem upevňovacího třmenu a doleva odbočuje cirkulační potrubí. Potrubí TV pokračuje vzhůru, otáčí se klesá k bytovému uzávěru a teplému vodoměru

Odpovídali:
Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy